PL EN


2015 | 48 | 113-118
Article title

Aktywność zawodowa a zaburzenia nastroju wśród absolwentów fizjoterapii Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu

Content
Title variants
EN
Employment activity and mood disorders among physiotherapy graduates from the University School of Physical Education in Wroclaw
Languages of publication
PL EN
Abstracts
EN
Background. The aim of the paper was to provide knowledge about socio-economic status and severity of mood disorders among 2012/2013 physiotherapy graduates from the University School of Physical Education in Wroclaw. Material and methods. The study analyzed 101 physiotherapy graduates (mean age 24.2). The research was carried out with the use of a diagnostic survey method. The self-made questionnaire examined the respondents’ employment and economic situation. In addition, the Beck Depression Inventory which assesses symptoms of depression demonstratively was used. Results. 75% of respondents were employed, 13% were unemployed, the others continued their education. One third of the employees were earning less than 10 PLN/h net, 26% of respondents indicated the option 10–15 PLN/h net, 20% of respondents had an income level above 16 PLN/h net. One fifth of graduates reported symptoms of depressed mood and mental health problems. Conclusions. A large number of respondents were economically active persons. On the other hand, unemployment was a huge problem whose rate is similar to the general unemployment rate in Poland.
Year
Volume
48
Pages
113-118
Physical description
Dates
published
2015-03-31
Contributors
 • Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu
 • Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu
 • Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu
 • Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu
References
 • Badanie aktywności zawodowej absolwentów w kontekście realizacji programu „Pierwsza Praca”. Analiza wyników badań (2007) ASM Centrum Badań i Analiz Rynku, Kutno, http://www.mpips.gov.pl/userfiles/File/rynek%20pracy%20proramy/Cz%20I%20_spis%20tresci%20tabel%20wykresow_.pdf [dostęp: 16.07.2014].
 • Beck A.T., Ward C.H., Mendelson M. (1961) An Inventory for measuring depression, Arch Gen Psychiatry, 4, 561–571.
 • Bezrobocie rejestrowane I–III kwartał 2013. Informacje i opracowania statystyczne (2013) GUS, Warszawa, http://www.stat.gov.pl/gus/5840_676_PL K_HTML.htm [dostęp: 7.04.2014].
 • Gotlib J., Cabak A., Cavlak U., Janev S., Kunicka I., Lourido B.P., Białoszewski D. (2011) Satysfakcja ze studiowania studentów ostatniego roku fizjoterapii w wybranych krajach Europy/Analysis of satisfaction in studying physiotherapy among students from selected European countries in their final year, Fizjoterapia, 19 (4), 26–36.
 • Kryńska E. (2011) Absolwenci szkół wyższych na rynku pracy. Oczekiwania i rzeczywistość, [w:] K. Jędralska, J. Bernais (red.), Kompetencje absolwentów studiów ekonomicznych. Perspektywa biznesu i nauki, Prace Naukowe UE w Katowicach, 87–101.
 • Kwartalna informacja o aktywności ekonomicznej ludności. Materiał na konferencję prasową w dniu 24 września 2013 r. (2013) GUS, Departament Badań Demograficznych i Rynku Pracy, Warszawa.
 • Mały rocznik statystyczny Polski 2012 (2012) GUS Warszawa, http://www.stat.gov.pl/gus/5840_737_PL K_HTML.htm [dostęp: 8.07.2013].
 • Moczydłowska J. (2007) Czynniki motywujące do pracy w ocenie pracowników mikro- i małych przedsiębiorstw Polski północno-wschodniej, Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach, 1 (3), 69–74.
 • Mulcahy A.J., Jones S., Strauss G., Cooper I. (2010) The impact of recent physiotherapy graduates in the workforce: a study of Curtin University entry-level physiotherapists 2000–2004, Aust Health Rev, 34 (2), 252–259.
 • Sedlak i Sedlak (2011) Kariery absolwentów, http://wynagrodzenia.pl/files/raporty-pdf/kariery-absolwentow.pdf [dostęp: 26.03.2014].
 • Smith A. (2006) Physio graduates face high unemployment. Education Guardian. http://www.guardian.co.uk/money/2006/oct/26/graduates.highereducation [dostęp: 17.07.2014].
 • Szczepańska J., Klin Z., Jaroszewska A., Ciesielski R. (2008) Zaburzenia nastroju w populacji studentów Wydziału Fizjoterapii AWF Wrocław. Część 1, Fizjoterapia, 16 (3), 69–78.
 • Wejście ludzi młodych na rynek pracy. Monitoring rynku pracy. Materiał na konferencję prasową w dniu 23 lutego 2010 r. (2010) GUS, Departament Pracy, Warszawa.
 • Zawody deficytowe i nadwyżkowe w I półroczu 2013 roku (2013) Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Wydział Analiz i Statystyki, Warszawa.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-cbb93bd3-9cb0-4fe8-bee0-f11efd9b4edf
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.