PL EN


2013 | 5(37) | 163-176
Article title

Programy lojalnościowe i partnerskie przedsiębiorstw lotniczych

Content
Title variants
EN
Loyalty and partnership programmes in civil aviation
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W artykule przedstawiono programy lojalnościowe i partnerskie stosowane przez przedsiębiorstwa lotnicze obsługujące ruch pasażerski. Omówiono ich rodzaje, cele i zadania oraz ukazano ich adresatów i rolę, jaką odgrywają w marketingu relacji. Podjęto również próbę odpowiedzi na pytania o przyszłość programów lojalnościowych na bardzo konkurencyjnym rynku lotniczym, zwłaszcza w warunkach konkurencji z przewoźnikami niskokosztowymi i ciągłego dążenia do redukcji kosztów działalności, oraz czy zmęczenie tą formą promocji obserwowane w innych branżach jest również zauważalne wśród klientów linii lotniczych.
EN
The subject of the paper are loyalty and partnership programmes used by commercial aviation companies serving passenger transport. First, their types, aims and objectives are discussed, followed by a presentation of customer target groups and the role they play in relationship marketing. The issue of the future of loyalty programmes on the highly competitive aviation market is addressed, particularly in the light of strong competition with low-cost carriers. Another important issue is whether the growing weariness of this kind of promotional activities is also experienced by airline passengers.
Year
Issue
Pages
163-176
Physical description
Contributors
 • Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu
References
 • Doganis R., The Airline Business, Routledge, London – New York 2006.
 • Hanlon P., Global airlines. Competition in a transnational industry, Elsevier, Oxford 2007.
 • Horner S., Swarbrooke J., International Cases in Tourism Management, Elsevier, Oxford 2004.
 • ICCA (International Congress and Convention Association) Statistic Report, www.iccaworld.com [14.03.2013].
 • Klophaus R., Frequent flyer programs for European low-cost airlines: Prospects, risks and implementation guidelines, „Journal of Air Transport Management” 2005, nr 11.
 • Knorr A., Southwest Airlines: The Low Cost Pioneer at 35, w: Handbook of Low Cost Airlines, red. S. Groβ, A. Schröder, Erich Schmidt Verlag, Berlin 2007.
 • Kwiatek P., Programy lojalnościowe. Budowa i funkcjonowanie, Wolters Kluwer Polska, Kraków 2007.
 • Kwiatek P., Zmiany postaw klientów wobec programów lojalnościowych, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego” (Problemy zarządzania, finansów i marketingu) 2010, nr 15.
 • Marciszewska E., Programy lojalnościowe w procesach globalizacji usług lotniczych, „Przegląd Komunikacyjny” 2003, nr 2.
 • Mason K., Marketing low-cost airline services to business travelers, „Journal of Air Transport Management” 2001, nr 7.
 • Michalska-Dudek I., Szanse i trudności w budowaniu lojalności polskich konsumentów za pomocą programów lojalnościowych, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego” (Problemy zarządzania, finansów i marketingu) 2010, nr 15.
 • Pijet-Migoń E., Deregulacja transportu lotniczego na rynku amerykańskim i jej konsekwencje, „Zeszyty Naukowe WSB we Wrocławiu” 2009, nr 14.
 • Pijet-Migoń E., Zmiany rynku lotniczych przewozów pasażerskich w Polsce po akcesji do Unii Europejskiej, Rozprawy Naukowe Instytutu Geografii i Rozwoju Regionalnego nr 25, Wyd. Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2012.
 • Programy dedykowane spotkaniom biznesowym już w PLL LOT, wewnętrzne czasopismo PLL LOT „Żurawie” 2010, nr 1 (653).
 • Rudawska E., Lojalność klientów, PWE, Warszawa 2005.
 • Shaw S., Airline Marketing and Management, Ashgate, Aldershot 2007.
 • Special Report – The Price of Loyalty, www.iata.org [17.04.2013].
 • Stone M., Mathison R., Spier D., Frequent flyer programmes: Where East meets West. The Cathay Pacific case study, „Journal of Vacational Marketing” 1997, t. 3, nr 2.
 • Whyte R., Loyalty marketing and frequent flyer programmes: Attitudes and attributes of corporate travellers, „Journal of Vacational Marketing” 2002, t. 9, nr 1.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-cbbd1a07-e548-4df9-96d1-8c5d8ef50463
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.