PL EN


Journal
2014 | 9 | 53-115
Article title

Osada z późnej epoki brązu i wczesnej epoki żelaza w Grabowcu, pow. jarosławski, woj. podkarpackie

Content
Title variants
EN
A settlement of late Bronze Age and early Iron Age in Grabowiec, district Jarosław, the Podkarpackie Voivodeship
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The article presents the results of research conducted in 2011 on the settlement of late Bronze Age and early Iron Age in Grabowiec in the Podkarpackie Voivodeship. Subsequently group of features were presented according to their probable function, including exceptionally numerous series of wells and relics of fencings and then results of the analysis of artifacts is presented, discovered both in the cultural layer and earth-sheltered features fills. A separate part of the article are the issues of relative and absolute chronology as well as spatial organisation of the settlement. Detailed analyses of archaeological sources allowed to distinguish at least two phases of the settlement use.
Publisher

Journal
Year
Volume
9
Pages
53-115
Physical description
Contributors
author
References
 • Adamik J., Burghardt M. 2010. Osada tarnobrzeskiej kultury łużyckiej w Białobrzegach, pow. Łańcut, stanowisko nr 5, w świetle ostatnich badań. Materiały i Sprawozdania Rzeszowskiego Ośrodka Archeologicznego 22, 117-167.
 • Baron J. 2005. Przestrzenna organizacja osad ludności kultury łużyckiej na przykładzie stanowiska w Polwicy, pow. wrocławski (= Archeologiczne Zeszyty Autostradowe Instytutu Archeologii i Etnologii PAN. Seria wrocławska 4). Wrocław.
 • Baron J., Schellner K., Golański A. 2011. Problem interpretacji osad z ogrodzeniami z wczesnej epoki żelaza na przykładzie stanowiska w Zabrodziu, pow. wrocławski. Sprawozdania Archeologiczne 63, 315-352.
 • Baron J. w druku. Kompleks osadniczy z epoki brązu, młodszego okresu przedrzymskiego, okresu wpływów rzymskich i wędrówek ludów. Analiza obiektów nieruchomych. W: M. Masojć (red.), Obozowiska, osady, wsie. Z badań wielokulturowego stanowiska archeologicznego Wrocław – Widawa 17.
 • Bugaj E., Gediga B., Kosicki A., Szwed R., Żygadło L. 2002. Badania ratownicze na stanowisku Milejowice, pow. Wrocław w latach 1999-2001. Śląskie Sprawozdania Archeologiczne 44, 235-251.
 • Chudziak W. 1988. W kwestii budownictwa Słowian na Niżu Polskim w VI-VII wieku. Archeologia Polski 33(1), 193-203.
 • Czopek S. 1996. Grupa tarnobrzeska nad środkowym Sanem i dolnym Wisłokiem. Rzeszów.
 • Czopek S. 2007. Tarnobrzeska kultura łużycka. W: S. Czopek (red.), Grodzisko Dolne, stanowisko 22 – wielokulturowe stanowisko nad Dolnym Wisłokiem. Część I: od epoki kamienia do wczesnej epoki żelaza (= Collectio Archaeologica Ressoviensis 11). Rzeszów, 66-209.
 • Czopek S., Poradyło W. 2008. Warzyce, pow. Jasło, stan 17 – osada z epoki brązu i wczesnej epoki żelaza (= Collectio Archaeologica Ressoviensis 10). Rzeszów.
 • Dobrakowski M., Domańska J., Lodowski J., Noworyta E., Romanow K. 2001. Wstępne sprawozdanie z archeologicznych badań ratowniczych na stanowiskach: Polwica 4 i 5 oraz Skrzypnik 8, gm. Domaniów, woj, dolnośląskie przy budowie autostrady A-4. W: Z. Bukowski (red.), Raport 96-99. Wstępne wyniki konserwatorskich badań archeologicznych w strefie budowy autostrad w Polsce za lata 1996-1999 (= Zeszyty Ośrodka Ratowniczych Badań Archeologicznych. Seria B: Materiały Archeologiczne). Warszawa, 130-185.
 • Dzięgielewski K. 2010. Osada z młodszej i późnej epoki brązu na stanowisku 48 w Wojniczu, pow. Tarnów. W: J. Chochorowski (red.), Wojnicz 18 i 48, powiat Tarnów. Osady z epoki brązu, żelaza i średniowiecza (= Via Archaeologica. Źródła z badań wykopaliskowych na trasie autostrady A4 w Małopolsce). Kraków, 55-116.
 • Gediga B. 1967. Plemiona kultury łużyckiej w epoce brązu na Śląsku Środkowym. Wrocław.
 • Gedl M. 1962. Kultura łużycka na Górnym Śląsku. Warszawa.
 • Gedl M. 1989. Groby z młodszego okresu epoki brązu na cmentarzysku w Kietrzu. Kraków.
 • Gedl M. 1994. Cmentarzysko z epoki brązu w Bachorzu-Chodorówce. Kraków.
 • Godlewski P. 2001. Cmentarzysko grupy tarnobrzeskiej w Monasterzu. Materiały i Sprawozdania Rzeszowskiego Ośrodka Archeologicznego 22, 21-57.
 • Godłowski K. 1969. Budownictwo, rozplanowanie i wielkość osad kultury przeworskiej na Górnym Śląsku. Wiadomości Archeologiczne 34, 305-331.
 • Grenda K., Baron J., Kuźbik R., Janczewski P., Kraus P. 2013. Grabowiec 1/50/105-85 AZP, stanowisko w gminie Radymno, woj. podkarpackie. (maszynopis w archiwum NID).
 • Hozer M. 2009. Materiały kultury łużyckiej ze stanowiska nr 4 i 5 w Terliczce, pow. Rzeszów. W: S. Czopek, K. Trybała-Zawiślak (red.), Tarnobrzeska kultura łużycka – źródła i interpretacje (= Collectio Archaeologica Ressoviensis 11). Rzeszów, 313-351.
 • Kaczmarek M., Michałowski A. 2006. Budynki z osady ludności kultury łużyckiej na stan. 22 Borzejewie, pow. Środa Wlkp., woj. wielkopolskie. Próba rekonstrukcji i analizy funkcjonalnej. W: Współczesnymi drogami w przeszłość, IV Polsko-Niemieckie Spotkania Archeologiczne, Dychów 15-18 listopada 2005 roku (= Biblioteka Archeologii Środkowego Nadodrza 3), 63-79.
 • Karnas A. 2003. Osada grupy tarnobrzeskiej w Ostrowach Tuszowskich, pow. Kolbuszowa. Materiały i Sprawozdania Rzeszowskiego Ośrodka Archeologicznego 24, 83-113.
 • Kobyliński Z. 1988. Struktury osadnicze na ziemiach polskich u schyłku starożytności i w początkach wczesnego średniowiecza. Wrocław.
 • Kopiasz J. 2003. Osada kultury łużyckiej na wielokulturowym stanowisku Stary Śleszów 17, powiat Wrocław. W: B. Gediga (red.), Badania na autostradzie A4 (= Archeologiczne Zeszyty Autostradowe Instytutu Archeologii i Etnologii PAN. Seria wrocławska 2). Wrocław, 101-226.
 • Larsson T. B. 1993. Vistad. Kring en befast gard i Ostergotland och Ostersjokontakter under yngre bronsalder. Umea.
 • Larsson T. B., Hulthén B. 2004. Vistad ’88 revisited. Ceramological Analyses and Lusatian Connections. Umea.
 • Lasak I. 2001. Epoka brązu na pograniczu śląsko-wielkopolskim, część II – zagadnienia kulturowo-osadnicze (= Monografie Archeologiczne 6). Wrocław.
 • Malinowski T. 1982. Groby odlewców w kulturze łużyckiej na ziemiach polskich. Pamiętnik Muzeum Miedzi 1, 249-270.
 • Michalski J. 1983. Zagadnienia systematyzacji i interpretacji obiektów nieruchomych (ze studiów nad osadami otwartymi kultury łużyckiej). Materiały Starożytne i Wczesnośredniowieczne 5, 135-195.
 • Miśkiewicz J. 1968. Kultura łużycka w dorzeczu Pilicy i środkowej Wisły. Materiały Starożytne 11, 129-208.
 • Mogielnicka-Urban M. 1984. Warsztat ceramiczny w kulturze łużyckiej (= Biblioteka Archeologiczna 27). Wrocław.
 • Moskwa K. 1976. Kultura łużycka w południowo-wschodniej Polsce. Rzeszów.
 • Muzolf B. 2002. Kompleks osadniczy z okresów halsztackiego i lateńskiego. W: R. Grygiel (red.), Badania archeologiczne na terenie odkrywki „Szczerców” Kopalni Węgla Brunatnego „Bełchatow” S.A. 2, Łódź, 121-385.
 • Niesiołowska-Hoffmann A. 1963. Ze studiów nad budownictwem plemion kultury łużyckiej. Slavia Antiqua 10, 25-130.
 • Przybyła S. M. 2009. Uwagi o genezie grupy tarnobrzeskiej nad środkowym Sanem. W: S. Czopek, K. Trybała-Zawiślak (red.), Tarnobrzeska kultura łużycka – źródła i interpretacje (= Collectio Archaeologica Ressoviensis 11). Rzeszów, 53-88.
 • Szpunar A., Szpunar B., Kuś M. 2009. Osada z wczesnej epoki żelaza w Gorzycach, pow. Tarnów, stan. 3, w świetle dotychczasowych badań. W: S. Czopek, K. Trybała-Zawiślak (red.), Tarnobrzeska kultura łużycka – źródła i interpretacje (= Collectio Archaeologica Ressoviensis 11). Rzeszów, 415-440.
 • Vokolek V., Sedlaček R. 2010. The Hallstatt Age „Herrensitz” and Patterns of Urban Settlement in Opatovice nad Labem (Pardubice District, Eastern Bohemia). W: B. Gediga, W. Piotrowski (red.), Rola głównych centrów kulturowych w kształtowaniu oblicza kulturowego Europy Środkowej we wczesnych okresach epoki żelaza. Biskupin, 265-282.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-cbc20926-f465-47a9-910e-2ac256cfa24d
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.