PL EN


2016 | 13 | 139-152
Article title

Significance of regional media in political communication of municipality´ representatives with the public. Case study

Content
Title variants
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
Regional and local print and electronic media in Slovakia achieved the significant development since the 90s of the 20th century. Paradoxically, relevant attention is not yet devoted to the question of media operating in the territory of a village or a region in context of regional political communication in Slovakia. Regional and local media are important communication factors in a relation local politics – media – the public although they fulfill other functions as well. The aim of this research was to prove the application of regional and local media as effective tool for creation of desired image of municipality ´s representatives in the essential part of the public through the exhibition of the display of the selected media effects in relation local media – local audience. This research maps political communication of the representatives of Slovak town Žiar nad Hronom by means of contents analysis published in Mestské noviny Žiar nad Hronom. It concentrates on frequency of display of the public representatives and the recipient´s understanding of their importance as well as establishing the themes that city management considers to be priority. It is assumed that systematically and strategically directed communication through the local newspapers can maintain popularity of actual political representation and form desirable media image of its political representatives.
Contributors
 • University of SS. Cyril and Methodius in Trnava, Slovakia
 • University of SS. Cyril and Methodius in Trnava, Slovakia
 • University of SS. Cyril and Methodius in Trnava, Slovakia
References
 • Brečka, S. (1998). Globalizácia a regionalizácia masovej komunikácie – dve strany jednej mince, Otázky žurnalistiky, 2, 129-136.
 • Ftorek, J. (2010). Public relations a politika. Kdo a jak řídí naše osudy s naší souhlasem. Praha: Grada Publishing.
 • Gajdka, K. (2014). Komunikacja medialna i narzędzia Public relations. Warszawa: Wojskowe Centrum Edukacji Obywatelskiej.
 • Hallin, D.C., & Mancini, P. (2008). Systémy médií v postmoderním světě. Praha: Portál.
 • Jirák, J., & Köpplová, B. (2009). Masová média. Praha: Portál.
 • Kunczik, M. (1995). Základy masové komunikace. Praha: Karolinum.
 • Laluhová, J. (2012). Media functions in modern world, [in:] A. Piotrowski (ed.), Edukacja dla bezpieczeństwa: media a bezpieczeństwo: edukacyjne konteksty bezpieczeństwa, t. 2. Poznań: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa.
 • McCombs, M. (2009). Agenda setting. Nastolování agendy - masová média a veřejné mínění. Praha: Portál.
 • McQuail, D. (2007). Úvod do teorie masové komunikace. Praha: Portál.
 • McNair, B. (2003). An Introduction to Political Communication. London, New York: Routledge.
 • Pravdová, H. (2013). Coordinates of interests of media, political subjects and recipients. Political Preferences, 4, 169-178.
 • Rankov, P. (2002). Masová komunikácia. Masové médiá a informačná spoločnosť. Levice: L.C.A.
 • Šmihula, D. (2009). Symbióza médií a politiky. Bratislava: Ústav politických vied SAV.
 • Trampota, T. (2006). Spravodajství. Praha: Portál.
 • Tušer, A. (2006). Regionálne a lokálne médiá v období transformácie, Otázky žurnalistiky, 3-4, 188-195.
 • Turska-Kawa, A., & Wojtasik, W. (2013). Communication Function of Elections. Communication Today,1, 36-46.
 • Višňovský, J. (2014). Televízia v Spojených štátoch amerických: história, fakty, súvislosti. Trnava: Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Fakulta masmediálnej komunikácie.
 • Višňovský, J., & Baláž, M. (2012). Nastoľovanie tém a vplyv lokálnych médií na formovanie verejnej agendy prípadová štúdia = Agenda setting and impact of local media in shaping public agenda case study, Communication Today, 2, 105-120.
 • Widera, Z. (2015), The IP citizen, [in:] Matúš, J., Petranová, D. (eds.), Marketing Identity. Digital Life. Trnava: Fakulta masmediálnej komunikácie UCM.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-cbc73379-b638-4770-9a4e-7cf4f7f4b803
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.