PL EN


2018 | 17 | 1 | 115 - 126
Article title

Zachowania trudne dzieci autystycznych – sposoby przezwyciężania

Content
Title variants
EN
Difficult behavior of autistic children – ways to overcome
Languages of publication
Abstracts
PL
W artykule przybliżono pojęcie agresji w kontekście historycznym oraz pochylono się nad pojęciem zachowania trudne, które jest częściej stosowane przy opisywaniu zachowań dzieci autystycznych. Wyodrębniono pięć typów zachowań trudnych. Następnie przedstawiono dwie hipotezy wyjaśniające ich powstawanie i podtrzymywanie. Opierając się na powyższym podziale, scharakteryzowano zachowania trudne i przedstawiono strategie ich przezwyciężania, kiedy dziecko zachowuje się niebezpiecznie lub agresywnie, na przykładzie systemów żetonowych i ośmiostopniowego programu wyznaczania granic, będącego częścią metody Floortime.
EN
The article presents the concept of aggression in a historical context, as well as the concept of “difficult behavior”, which is more often used when describing behaviors of autistic children. Five types of difficult behaviors were identified. In the following, two hypotheses explaining the formation are presented and maintaining difficult behaviors. Based on the above division, difficult behaviors were characterized and, on the example of token systems and an eight-level boundary program, when a child behaves dangerously or aggressively, as part of the Floortime Method, strategies for overcoming them were presented.
Year
Volume
17
Issue
1
Pages
115 - 126
Physical description
Contributors
 • Zakład Pedagogiki Przedszkolnej i Wczesnoszkolnej Wydziału Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu w Białymstoku, k.nadachewicz@uwb.edu.pl
References
 • Babiker, G., Lois, A. (2002). Autoagresja – mowa zranionego ciała. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.
 • Frith, U. (2008). Autyzm wyjaśnienie tajemnicy. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.
 • Greenspan, S. I., Wieder S. (2014). Dotrzeć do dziecka z autyzmem. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 • Grzegorzewska, I. (2015). Zachowania agresywne dzieci i młodzieży ujęcie kliniczno-rozwojowe. Polskie Forum Psychologiczne, 20(4), 484–498.
 • Kielin, J. (1999). Rozwój daje radość – terapia dzieci z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.
 • Kołakowski, A., Pisula, A. (2016). Sposób na trudne dziecko… Sopot: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.
 • Kopaliński, W. (1989). Słownik wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Wiedza Powszechna.
 • Lovaas, I. (1993). Nauczanie dzieci niepełnosprawnych umysłowo – mój elementarz. Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne.
 • Pisula, E. (2010). Autyzm – przyczyny, symptomy, terapia. Gdańsk: Wydawnictwo Harmonia.
 • Pisula, E. (2012). Autyzm – od badań mózgu do praktyki psychologicznej. Sopot: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.
 • Portman, R. (2006). Przemoc wśród dzieci. Kielce: Wydawnictwo Jedność.
 • Przetacznik-Gierowska, M., Tyszkowa, M. (2018). Psychologia rozwoju człowieka. Tom 1. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN
 • Schopler, E., Reichler, R., Basford, A., Lansing, M., Marcus, L. (1995). Zindywidualizowana ocena i terapia dzieci autystycznych oraz dzieci z zaburzeniami rozwoju. Tom 3. Ćwiczenia edukacyjne dla dzieci autystycznych. Gdańsk: Stowarzyszenie Pomocy Osobom Autystycznym.
 • Suchowierska, M., Ostaszewski, P., Bąbel, P. (2012). Terapia behawioralna dzieci z autyzmem – teoria, badania i praktyka stosowanej analizy zachowania. Sopot: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.
 • Wojcieszke, B. (2017). Psychologia społeczna. Warszawa: Wydawnictwo naukowe Scholar.
 • Zimbardo, P. G., Johnson, R. L., McCann, V. (2017). Psychologia. Kluczowe koncepcje. Tom 5. Człowiek i jego środowisko. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-cbc96dcd-6ae3-4de0-838f-766601cbef88
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.