Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2013 | LIX | 253-262

Article title

Ekfraza w tekstach użytkowych na przykładzie ofert turystycznych

Content

Title variants

EN
Ekphrasis in the travel agency catalogues

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Celem artykułu jest prezentacja problematyki ekfrazy w tekstach użytkowych. Artykuł składa się z trzech części. W pierwszej przedstawiony został teoretycznoliteracki sposób definiowania zagadnienia ekfrazy przez M. Czermińską, M.P. Markowskiego, A. Dziadka oraz S. Wysłouch. Druga część przynosi rozważania dotyczące ekfrazy jako gatunku mowy. Przedstawione zostało stanowisko badawcze B. Witosz, która zajmowała się zagadnieniem ekfrazy w odniesieniu do przewodnika turystycznego. Trzecia część prezentuje zagadnienie ekfrazy w tekstach użytkowych. Autorka referatu podejmuje problematykę ekfrazy w tekstach ofert turystycznych. Wyniki badań zostały zilustrowane licznymi przykładami pochodzącymi z materiałów promocyjnych biur podróży.
EN
The aim of this text is a describition of ekphrasis in comrecial text. The papier consists of three parts. The first part is a presentation of theory of literature way of defining ekphrasis by M. Czermińska, M.P. Markowski, A. Dziadek and S. Wysłouch. The second part is about defining of ekprasis as a genre by B. Witosz. The last part of the text is a description of ekprasis in commercial text. The research results were illustrated by many examples derived from travel agency catalogues.

Year

Volume

LIX

Pages

253-262

Physical description

Dates

published
2013

Contributors

 • Uniwersytet Jagielloński, Wydział Polonistyki, Katedra Współczesnego Języka Polskiego

References

 • Czermińska Małgorzata, 2003, Ekfraza w poezji Wisławy Szymborskiej, „Teksty Drugie”, 2–3, s. 230–242
 • Dziadek Adam, 2004, Obrazy i wiersze. Z zagadnień interferencji sztuk w polskiej poezji współczesnej, Warszawa
 • Mac Cannell Dean, 2005, Turysta. Nowa teoria klasy próżniaczej, Warszawa
 • Markowski Michał Paweł, 1999, Pragnienie obecności. Filozofie reprezentacji od Platona do Kartezjusza, słowo/obraz terytoria, Gdańsk
 • Witosz Bożena, 1997, Opis w prozie narracyjnej na tle innych odmian deskrypcji, Katowice
 • Witosz Bożena, 2009, Ekfraza w tekście użytkowym – w perspektywie genologicznej i dyskursywnej, „Teksty Drugie”, 1–2, s. 105–127
 • Wysłouch Seweryna, 2001, Literatura i semiotyka, Warszawa
 • MATERIAŁY ŹRÓDŁOWE
 • Przewodnik Anglia, 2007, Mediaprofit, Warszawa
 • Planer Go (przewodnik internetowy): tryb dostępu: http://planergo.com/pl/zwiedzanie/Wielka+Brytania/
 • Katalog Orbis Travel, 2007
 • Katalog Rainbow Tours. Wycieczki objazdowe, 2010

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
0076-0390

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-cbd5feb8-194a-45bd-b2f1-155a264de4eb
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.