PL EN


Journal
2014 | tom XVII | 111-121
Article title

The electoral rights to the European Parliament of the citizens of the European Union in the Republic of Poland

Authors
Content
Title variants
PL
Prawa wyborcze obywateli Polski w wyborach do Parlamentu Europejskiego
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
The Treaty establishing the European Community (TEC), in Article 19 paragraph 2 introduced both a right to vote and a right to stand for election to the European Parliament. The objective of this paper is to present the solutions adopted in the Polish electoral laws to the European Parliament in the context of the Community regulations and to conduct a brief comparative analysis on legal requirements imposed by the Union legislator. The amendment of electoral laws always poses some questions. What is the aim of the amendment? Is this the issue of some shortcomings of the law (like in the case of the Polish reform) or perhaps the reason was not on the merits? Another question is whether the Polish legislator made most of the electoral reform in Poland to introduce amendments into the electoral law to the European Parliament even if the initial legislation might have complied with the EU guidelines. The act which originally regulated these issues is the Act of 23 January 2004 the Electoral Law to the European Parliament as well as the currently binding Election Code of 5 January 2011, which superseded the aforementioned Act. The change of the electoral law is also a good moment to verify the efficiency of the previous legislation.
PL
Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską (TWE) w art. 19 ust. 2 wprowadził czynne i bierne prawo wyborcze w wyborach do Parlamentu Europejskiego. Celem niniejszego artykułu jest właśnie przedstawienie rozwiązań przyjętych w polskich ordynacjach wyborczych do Parlamentu Europejskiego na tle przepisów wspólnotowych. Chodzi o akt pierwotnie regulujący te kwestie, czyli ustawę z dnia 23 stycznia 2004 r. Ordynacja wyborcza do Parlamentu Europejskiego oraz obecnie obowiązujący kodeks wyborczy z 5 stycznia 2011 r., który zastąpił powyższą ustawę. Zmiana ordynacji wyborczej rodzi zawsze pytanie o cel tej nowelizacji. Czy np. w przypadku polskiej reformy wynikało to z niedociągnięć pierwotnej ustawy czy powód miał tak naprawdę niemerytoryczny charakter. Z drugiej strony, nawet jeżeli początkowy stan prawny wypełniał wytyczne unijne, czy polski ustawodawca wykorzystał reformę wyborczą w Polsce do wprowadzenia zmian w ordynacji do Parlamentu Europejskiego. Problemem jest jednak fakt, że w według kodeksu wyborczego, który wszedł w życie 1 sierpnia 2011 r. nie zostały przeprowadzone żadne wybory do Parlamentu Europejskiego. Stąd należy zaznaczyć, że niniejszy artykuł może być jedynie wprowadzeniem do przyszłej oceny nowelizacji ordynacji wyborczej.
Journal
Year
Volume
Pages
111-121
Physical description
Dates
published
2014
Contributors
author
  • Department of Constitutional Law, Faculty of Law, University of Bialystok
References
  • Bodnar A., Obywatelstwo Unii Europejskiej a ochrona praw podstawowych obywateli państw członkowskich, „Zeszyty OIDE 2008, nr 9.
  • Dydak E., Wybory do Parlamentu Europejskiego, Warszawa 2003.
  • Grzelak A., Wybory do Parlamentu Europejskiego w prawie Unii Europejskiej, [w:] Parlament Europejski. Wybrane zagadnienia, „Zeszyty OIDE” 2004, nr 4.
  • Gubrynowicz A., Obywatelstwo Unii Europejskiej – stan obecny i perspektywy, „Zeszyty OIDEˮ 2008, nr 9.
  • http://curia.europa.eu/juris.
  • Olechno A., The Electoral Rights of the Citizens of the European Union in the Republic of Poland, [in:] R. David, J. Neckar, D. Sehnalek (eds.), Cofola 2009 Key Points and Ideas, Brno 2009.
  • Sokala A., Michalak B., Frydrych A., Zych R., Wybory do Parlamentu Europejskiego. Prawne, polityczne i społeczne aspekty wyborów, Toruń 2010.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-cbd89856-c09b-4ef1-b6e5-bae50abc2de3
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.