PL EN


Journal
2013 | 35 | 84-92
Article title

O pewnym eksperymencie myślowym przeciwko determinizmowi woli

Authors
Content
Title variants
EN
A thought experiment against the determinism of the will
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W niniejszym artykule zaprezentowany jest pewien eksperyment myślowy, skierowany przeciwko deterministycznej koncepcji świadomości resp. woli, co jest konsekwencją naturalistycznego (materialistycznego) i fizykalistycznego podejścia do problemu świadomości, przeważającego we współczesnej filozofii umysłu. Fizykalistyczne podejście zakłada możliwość opisu działającego w świecie fizycznym człowieka z trzecioosobowego punktu widzenia, a fortiori zasadniczą przewidywalność jego zachowań. Eksperyment uwypukla niektóre konsekwencje takiego podejścia, w szczególności sygnalizuje pewne problemy natury logicznej powstające na tym tle.
EN
The article presents a thought experiment against the deterministic theory of consciousness (i.e. free will), which is a consequence of a naturalistic (materialist) and physicalist approach to the problem of consciousness, prevailing in contemporary philosophy of mind. The physicalist approach presupposes the possibility of third-person descriptions of human actions in physical terms, and a fortiori the predictability, in principle, of human behaviour. The experiment emphasizes some consequences of this approach, especially some logical problems to which it gives rise.
Journal
Year
Issue
35
Pages
84-92
Physical description
Contributors
 • Akademia Wychowania Fizycznego w Krakowie
References
 • Augustyn [1999] – św. Augustyn, O wolnej woli, [w:] Dialogi Filozoficzne, Znak, Kraków 1999.
 • Boecjusz [2006] – Boecjusz, O pocieszeniu jakie daje filozofia, red. M. Drzewiecki, Antyk, Kęty 2006.
 • Bremer [2005] – J. Bremer, Jak to jest być świadomym, IFiS PAN, Warszawa 2005.
 • Chalmers [1996] – D.J. Chalmers, Consciouss Mind, Oxford Univ. Press, 1996.
 • Duch [2010] – W. Duch, Czy jesteśmy automatami? Mózgi, wolna wola i odpowiedzialność, [w:] Na ścieżkach neuronauk, red. P. Francuz, Wydawnictwo KUL, Lublin 2010.
 • Hofstadter [2007] – D. Hofstadter, I Am an Strange Loop, Basic Books, New York 2007.
 • Kant [2002] – I. Kant, Krytyka praktycznego rozumu, tłum. B. Bornstein, Antyk. Kęty 2002.
 • Kim [2002] – J. Kim, Umysł w świecie fizycznym, tłum. R. Poczobut, IFiS PAN, Warszawa 2002.
 • Kripke [2007] – S. Kripke, Wittgenstein o regułach i języku prywatnym, tłum. K. Posłajko, L. Wroński, Aletheia, Warszawa 2007.
 • Libet [1999] – B. Libet, Do We Have Free Will?, “Journal of Consiousness Studies” 6 (8–9) 1999, s. 47–57.
 • Libet [2004] – B. Libet, Mind Time, Harvard Univ. Press, Cambridge Mass.-London, 2004.
 • Lowe [2000] – E.J. Lowe, An Inroduction to the Philosophy of Mind, Cambridge University Press, 2000.
 • Penrose [2000] – R. Penrose, Nowy umysł cesarza, PWN, Warszawa 2000.
 • Popper [1996] – K.R. Popper, Wszechświat otwarty. Argument na rzecz indeterminizmu, Znak, Kraków 1996.
 • Sinnot-Armstrong, Nadel [2011] – Conscious, Will and Responsibility, W. Sinnot-Armstrong, L. Nadel (ed.), Oxford University Press, 2011, s. 1-10.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-cbdd3c32-f8ae-44c2-b014-37413ef57c01
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.