PL EN


2017 | 488 | 35-47
Article title

Diagnoza stanu wskaźników monitorujących realizację Strategii Europa 2020

Content
Title variants
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
W artykule podjęto próbę oceny perspektyw i terminowości realizacji przyjętych w Strategii Europa 2020 założeń w kontekście obserwowanych zmian ekonomicznych i społecznych. W tym celu dokonano analizy wielkości obrazujących stopień osiągnięcia celów nadrzędnych w Polsce na tle innych państw Unii Europejskiej. Autorzy strategii zakładają, że zwiększenie wysiłków na rzecz poprawy intensywności funkcjonowania sfery b+r oraz rozwoju innowacyjności gospodarek europejskich wpłynie pozytywnie na wzrost konkurencyjności całej UE i wygenerowanie nowych miejsc pracy, a projektowane działania w sferze edukacji zorientowane na wzrost odetka ludzi z wyższym wykształceniem pozwolą ograniczyć skalę bezrobocia i ubóstwa obywateli. Stopień osiągnięcia poszczególnych celów przez kraje członkowskie cechuje jednak znaczne zróżnicowanie, co może opóźnić terminową realizację założeń strategii. Jako metody zastosowano analizę opisową, analizę danych statystycznych oraz analizę krytyczną.
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-cbe246e8-c7ea-4a13-8698-c24dc8a673da
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.