Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2018 | 530 | 137-146

Article title

Czy asymetria sald w systemie TARGET2 może być interpretowana w kategoriach szeroko rozumianej sharing economy?

Content

Title variants

EN
Can the asymmetry of balances in the TARGET2 system be interpreted in terms of the broadly understood sharing economy?

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Celem artykułu było pokazanie, jak działa w strefie euro system wysokokwotowych płatności dla transakcji transgranicznych. TARGET2 (T2) to jego oficjalny skrót. Po przedstawieniu istoty funkcjonowania T2, w artykule wykazano, że stał się on ukrytym narzędziem Eurosystemu ratowania zagrożonych krajów PIIGS w odpowiedzi na globalny kryzys finansowy z roku 2008 i kryzys zadłużeniowy samego bloku jednowalutowego z roku 2010. Wielu ekonomistów nazywa to stealth bailout. W końcowej części artykułu autorzy stawiają prowokacyjne pytanie, czy można interpretować niepokojącą asymetrię sald w TARGET2 w kategoriach sharing economy. Wniosek końcowy jest zaskakujący: można jeśli zaakceptuje się niekonwencjonalne podejście do sharing economy, w tym na poziomie makroekonomicznym.
EN
The purpose of the article is to show how the system of large-volume payments for cross-border transactions works in the euro area. TARGET2 (T2) is its official abbreviation. After presenting the essence of T2 operations, the article shows it has become a hidden tool of the Eurosystem to rescue the PIIGS-countries in response to the global financial crisis of 2008 and the debt crisis of the single-currency block from 2010. Many economists call this Stealth Bailout. In the final part of the article, the author puts a provocative question on whether the alarming asymmetry of TARGET2 balances in terms of sharing economy can be interpreted. The conclusion is surprising: Yes, it will be possible if an unconventional approach to sharing economy, including at the macroeconomic level, is accepted.

References

  • Co to są CDS-y, czyli jak Grecja wpływa na świat?, http://next.gazeta.pl/Gospodarka/1,125292,11289771,Co_to_sa_CDS_y__czyli_jak_Grecja_wplywa_na_swiat_.html.
  • Details on securities holdings acquired under the Securities Markets Programme,https://www.ecb.europa.eu/press/pr/date/2013/html/pr130221_1.en.html.
  • Felson M., Spaeth J.L., 1978, Community structure and collaborative consumption: A routine activity approach, American Behavioral Scientist, no. 21(4), s. 614-624.
  • Konieczna jest reforma systemu Target2, https://www.obserwatorfinansowy.pl/tematyka/makroekonomia/turner-konieczna-jest-reforma-systemu-target2/
  • Programm für die Wertpapiermärkte, https://www.bundesbank.de/Redaktion/DE/Glossareintraege/P/programm_fuer_die_wertpapiermaerkte.html
  • Raport Roczny EBC za 2017 rok, http://www.nbp.pl/publikacje/publikacje_ecb/ar2017.pl.pdf
  • Robimy bilans europejskiego QE, http://www.parkiet.com/artykul/1463845.html&template=restricted
  • Security markets programme (SMP), https://www.bundesbank.de/Navigation/EN/Service/Glossary/Functions/glossary.html?lv2=129548&lv3=145972
  • The ECB’s Expanded Asset Purchase Programme. Will quantitative easing revive the euro area economy?, http://www.europarl.europa.eu/EPRS/EPRS-Briefing-548976-The-ECBs-EAPP-FINAL.pdf.
  • Turner P., The ECB must reform Target2 to make it sustainable, https://www.centralbanking.com/central-banks/financial-stability/fmi/3256376/the-ecb-must-reform-target2-to-make-it-sustainable.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-cbe73e8a-d8df-485f-99ac-7228541ab321
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.