PL EN


2014 | 17 | 3(64) | 63-68
Article title

Kierunki rozwoju teorii portfela inwestycyjnego

Title variants
EN
Directions of development of the theory of investment portfolio
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Celem artykułu jest wskazanie głównych nurtów rozwoju teorii portfela inwestycyjnego zdeterminowanych różnymi ważnymi wydarzeniami na rynkach finansowych (kryzysami). Wśród nich należy wymienić różne podejścia do portfela, a mianowicie: klasyczne, fundamentalne (w tym koncepcję portfela skoncentrowanego), behawioralne, a także alternatywne (aktywa niefinansowe). Wobec tego istotne znaczenie ma koncepcja zrównoważonego portfela inwestycyjnego.
EN
The aim of this article is to identify the main trends in development of the theory of investment portfolio determined by various important events in the financial markets (crisis). These include various approaches to the portfolio, namely: classical, fundamental (including the concept of concentrated portfolio), behavioral, and alternative (non-financial assets). Therefore, the essential concept is a balanced investment portfolio.
Year
Volume
17
Issue
Pages
63-68
Physical description
Dates
published
2014-10
Contributors
  • Uniwersytet Gdanski, Wydzial Zarzadzania, Katedra Bankowosci, ul. Armii Krajowej 101, 80-824 Sopot, Poland
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-cbeaaba1-677e-44f4-bf19-505dee75f318
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.