PL EN


2013 | 2 (15) | 37-47
Article title

The term intellectual property in the legislation of the Czech Republic and in the specialized literature

Content
Title variants
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
The paper maps Czech legislation with regard to the term. intellectual property. All the Czech Republic laws that deal with the intellectual property term are reviewed here, not only from the perspective of the general definition of this term, but also with a special focus on specific forms of intellectual property. Some ambiguous or not so specific definitions, as well as the term intellectual property. are explained using specialized literature. The aim of the paper is to summarize individual definitions and to evaluate the state of Czech legislation with regard to intellectual property. The paper‘s conclusion is dedicated to individual recommendations and insufficiencies in relation to definitions of intellectual property in Czech legislation.
Year
Issue
Pages
37-47
Physical description
Contributors
 • Technical University of Liberec
References
 • [1] Seminář: Ing. Pavel Steimar, Know-how v podnikání a oceňování nehmotného majetku v praxi, Praha, 23.2.2011.
 • [2] Česko. Zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník. In Sbírka zákonů České republiky, 1964, http://www.podnikatel.cz/zakony/zakon-c-40-1964-sb-obcansky-zakonik/cele-zneni/.
 • [3] Česko. Zákon č. 513/191 Sb., obchodní zákoník. In Sbírka zákonů České republiky, 1991, http://www.podnikatel.cz/zakony/zakon-c-513-1991-sb-obchodni-zakonik/cele-zneni/.
 • [4] Česko. Zákon č. 527/1990 Sb. ze dne 31.12.2007, o vynálezech a zlepšovacích návrzích. In Sbírka zákonů České republiky, 2007, http://www.pravnipredpisy.cz/predpisy/ZAKONY/1990/527990/Sb_527990_------_.php.
 • [5] Česko. Zákon č. 478/1992 Sb. ze dne 24.9.1992, o užitných vzorech, ve znění zákona č. 116/2000 Sb. In Sbírka zákonů České republiky, 1992, www.upv.cz/dms/pdf_dokumenty/zakony/478_1992.pdf.
 • [6] Česko. Zákon 441/2003 Sb. ze dne 3. prosince 2003 o ochranných známkách. In Sbírka zákonů České republiky, 2003, dostupné také z WWW: http://www.podnikatel.cz/zakony/zakon-c-441-2003-sb-zakon-o-ochrannych-znamkach/cele-zneni/.
 • [7] Česko. Vyhláška č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení č. 563/1991 Sb., zákona o účetnictví. In Sbírka zákonů České republiky, 2002, http://portal.gov.cz/app/zakony/zakon.jsp?page=0&fulltext=dlouhodob~C3~BD~20nehmotn~C3~BD~20majetek&nr=500~2F2002&part=&name=&rpp=15#local-content.
 • [8] Česko. Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce. In Sbírka zákonů České republiky, 1991, http://www.podnikatel.cz/zakony/zakon-c-262-2006-sb-zakonik-prace/cele-zneni/.
 • [9] Česko. Zákon č. 634/1992 Sb., zákon o ochraně spotřebitele. In Sbírka zákonů České republiky, 1992, http://ley.cz/?s18&q18=.
 • [10] Česko. Zákon č. 586/1992 Sb., zákon o daních z příjmu. In Sbírka zákonů České republiky, 1992, http://www.podnikatel.cz/zakony/zakon-c-586-1992-sb-o-danich-z-prijmu/cele-zneni/.
 • [11] Česko. Zákon č. 151/1997 Sb., zákon o oceňování majetku. In Sbírka zákonů České republiky, 1997, http://www.podnikatel.cz/zakony/zakon-c-586-1992-sb-o-danich-z-prijmu/cele-zneni/.
 • [12] Česko. Zákon č. 143/2001 Sb., Zákon o ochraně hospodářské soutěže. In Sbírka zákonů České republiky, 2001, http://www.podnikatel.cz/zakony/zakon-c-143-2001-sb-o-ochrane-hospodarske-souteze-a-o-zmene-nekterych-zakonu-zakon-o-ochrane-hospodarske-souteze/cele-zneni/.
 • [13] Suchý V. a spol., Nehmotné statky a průmyslová práva. Jejich ochrana oceňování a komerční využití, Technologické centrum Akademie věd ČR, Praha 2010. ISBN 978-80-86794-32-7.
 • [14] Čada K., Oceňování nehmotného majetku, Vysoká škola ekonomická v Praze, Nakladatelství Oeconomica, Praha 2007. ISBN 978-80-245-1187-0.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-cbeb32f6-3ed9-4723-92b3-df44d5cd9823
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.