PL EN


2012 | 3 | 1 | 97-106
Article title

Przekład artystyczny wobec funkcji dyskursu aksjologicznego w tekście źródłowym

Content
Title variants
HR
Proces prijevoda i funkcije aksiološkog diskursa u izvornom tekstu
EN
Translation process and function of axiological discourse in the source text
Languages of publication
PL
Abstracts
HR
U članku se pokušava pokazati funkciju aksiološkog diskursa u smislu prepreka, koje su inherentne procesu prevođenja. Aksiološki diskurs eksplicitno uključuje skriveni i transparentni svijet autora. Vrijednost postaje funkcionalna u tekstu, jer emocije odlikuju se aksiološki. Diskurs analiziran u tekstu i (re)predstavljen u prijevodu odraz je društveno konstruirane mreže značenja, percepcije i načina pripovijedanja „balkanskih” društvenih odnosa. Na temelju prim¬jera autor pokazuje kako proces provedbe često se odvija uz uporabu emocionalnog jezika, koji pokazuje aksiološko vrednovanje kategorija i ometa praksu prevođenja, zbog određenich teškoća.
EN
The aim of presented discussion is an attempt to identify the function of discourse about values and its distribution in translated texts with an indication of the difficulties that accompany this process. Translation of axiological discourse hidden and explicit purpose of author’s evaluative reality — emotions, and their features make it functional in the secondary text. Translation is not absolute, even if the values are absolute. The discourse analyzed in the text and (re)presented in translation is a reflection of socially constructed network of meanings, perceptions and ways of narration, contributing to the “Balkan” social relations. On the basis of examples author shows how the implementation process takes place with the use of emotionally-moving language, which serve axiological valuation category and makes the practice of translation difficult.
Year
Volume
3
Issue
1
Pages
97-106
Physical description
Dates
published
2012-10-01
Contributors
 • Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej
References
 • Borowiecka, Ewa. „Komentarz do listy haseł słownika aksjologicznego.” Zagadnienia leksykalne i aksjologiczne. Red. Jadwiga Puzynina, Jerzy. Bartmiński. Wrocław: Wiedza o Kulturze, 1991.
 • Čolović, Ivan. Bałkany —terror kultury. Wybór esejów. Tłum. Magdalena Petryńska. Wołowiec: Czarne, 2007.
 • Derrida, Jacques. „Forma i znaczenie. Uwagi o fenomenologii języka.” Derrida, Jacques. Pismo filozofii. Tłum. Bogdan Banasiak, Krzysztof Matuszewski, Paweł Pieniążek. Kraków: Inter Esse, 1992.
 • Dijk, Teun van. Dyskurs jako struktura i proces. Warszawa: PWN, 2001.
 • Duszak, Anna. Tekst, dyskurs, komunikacja międzykulturowa. Warszawa: PWN, 1998.
 • Glaser, Barney, Anselm Strauss. The discovery of Grounded theory. London 1967.
 • Kleszczowa, Krystyna. „Verba dicendi” w historii języka polskiego. Zmiany znaczeń. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 1989.
 • Lakoff, Gerge. Women, Fire, And Dangerous Things: What Categories Reveal About the Mind. Chicago—London: University of Chicago Press, 1987.
 • Legeżyńska, Anna. „Tłumacz, czyli »drugi autor«”. Miejsca wspólne. Szkice o komunikacji literackiej i artystycznej. Red. Edward Balcerzan, Sławomira Wysłouch. Warszawa: PWN, 1985.
 • Legeżyńska, Anna. Tłumacz i jego kompetencje autorskie. Warszawa: PWN, 1999.
 • Lewicki, Roman. „Między egotyzacją a adaptacją.” Przekładając nieprzekładalne. Red. Olga Kubińska, Wojciech Kubiński. Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2000.
 • Młodzież a wartości. Red. Hanna Świda. Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1979.
 • Możejko, Edward. „Przekład w kontekście studiów porównawczych.” Komparatystyka literacka a przekład. Red. Piotr Fast, Katarzyna Żemła. Katowice: Śląsk, 2000.
 • Ricoeur, Paul. Język, tekst, interpretacja. Tłum. Piotr Graff, Katarzyna Rosner. Red. Katarzyna Rosner. Warszawa: PIW, 1989.
 • Sawicki, Stefan. „Problematyka aksjologiczna w badaniach literackich.” Problematyka aksjologiczna w nauce o literaturze. Red. Stefan Sawicki, Andrzej Tyszczyk. Lublin: Wydawnictwo KUL, 1992.
 • Tannen, Deborah. That’s not what I meant. How conversational style makes or breaks your relations with others. New York 1986.
 • Wodak, Ruth. Disorders of Discourse. London—New York 1996.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
1899-9417
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-cbedb902-e505-405d-84c9-e26a597acec1
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.