PL EN


2012 | 1 | 5 | 94-100
Article title

Nożyce kosztowo-cenowe jako nadużycie pozycji dominującej. Glosa do wyroku TSUE z 17.02.2011 w sprawie C-52/09 Konkurrensverket przeciwko TeliaSonera Sverige AB

Content
Title variants
EN
Margin squeeze as abuse of dominant position. Case comment to the judgment of the Court (First Chamber) of 17 February 2011, Konkurrensverket v TeliaSonera Sverige AB
Languages of publication
PL
Abstracts
Keywords
Year
Volume
1
Issue
5
Pages
94-100
Physical description
Dates
published
2012-11-26
Contributors
  • Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego
References
  • Hou L., Some aspects of price squeeze within the EU: a case law analysis, European Competition Law Review 2011
  • Jalovietzki D., Jaros K., Klaue S., Venneman H.P, Wspólnotowe reguły konkurencji i ich znaczenie dla polskich sędziów, UOKiK Warszawa 2007
  • Jones A., Surfin B., EU Competition Law. Text, Cases and Materials, 4th edn., Oxford 2011
  • Kohutek K., Pięciolecie stosowania zakazu nadużywania pozycji dominującej w świetle UOKiK z 2007 r.: kształtowanie się wykładni kluczowych pojęć, internetowy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny 2012, nr 1(1)
  • Sidak J. G., Abolishing the Price Squeeze as a Theory of Antitrust Liability, Journal of Competition Law and Economics 2008, nr 2
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-cbf7d0fd-dc23-43b2-b45d-e55afb430828
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.