PL EN


2017 | 3 |
Article title

THE ANALYSIS OF OWN REVENUE IN SILESIAN RURAL COMMUNES BELONGING TO BESKIDY EUROREGION IN THE PERIOD 2006-2016

Title variants
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
It has been 17 years since Beskidy Euroregion was established. This is enough time to make a first assessment concerning the level of development of communes situated in this Euroregion. Most of them are rural communes, therefore they were chosen as an object of analysis. It is a well-known fact that every organization needs financial supply to create conditions for development, that is why the most important purpose of the paper is analyzing selected Silesian rural communes form Euroregion Beskidy with respect to different sources of revenue and comparing the obtained values with the national average.
Keywords
References
 • [1.]The Constitution of the Republic of Poland of 2 April 1997 (Journal of laws 1997 no 78 item 483).
 • [2.]Act of 13 November 2003 on the Revenues of Local Government (Journal of laws 2003 no 203 item 1966).
 • [3.]Act of 12 January 1991 on Taxes and Local Fees (Journal of Laws1991 no 9 item 31).
 • [4.]Act of 15 November 1984 on Agricultural Tax (Journal of laws 1984 no 52 item 268).
 • [5.]Act of 30 October 2002 on Forest Tax (Journal of laws 2002 no 200 item 1682).
 • [6.]Act of 7 October 1992 on Regional Chambers of Auditors (Journal of laws1992 no 85 item 428).
 • [1.]Jastrzębska M., Finanse jednostek samorządu terytorialnego, Wolters Kluwer, Warszawa 2012.
 • [2.]Miszuk M., Czynniki ryzyka w systemie finansowym gmin, Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, no 40 (4/2014).
 • [3.]Miszczuk M., Identyfikacja czynników różnicujących potencjał finansowy gmin, [in:] Gospodarka lokalna w teorii i praktyce, red. E. Sobczak, Prace Naukowe AE in Wrocław 2001.
 • [4.]Rudzka-Lorentz C., Sierak J., Zarządzanie finansami jednostek samorządu terytorialnego, [in:] Zalewski A. (ed.) Nowe zarządzanie publiczne w polskim samorządzie terytorialnym. SGH, Warszawa 2005.
 • [5.]Sawicka K., Finanse samorządu terytorialnego – podstawy wyodrębnienia, struktura [in:] Korczak J., (ed.) Województwo, region, regionalizacja 15 lat po reformie terytorialnej i administracyjnej: 2nd Departmental Conference of Scientific Circles of the Department of Law, Administration and Economics of Wrocław University, Digital Library of Law and Economics, Wrocław 2013.
 • [6.]Surówka K., Samorząd terytorialny w Polsce w dobie spowolnienia gospodarczego, Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, no 37 (1/2014).
 • [7.]Szewczuk A., Strategia decentralizacji systemu finansów publicznych w Polsce i jej wpływ na funkcjonowanie sektora samorządowego, [in:] Finansowanie jednostek samorządu terytorialnego, L. Patrzałek (ed.), WSB Universities, Poznań –Wrocław 2004.
 • [8.]Ziółkowski M., Zarządzanie strategiczne rozwojem lokalnym. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, Rok LXXVII – Journal 1 – 2015.
 • [1.]Report on the condition of small and medium-sized enterprises in Poland in 2006-2007, PARP 2007.
 • [2.]Report on the condition of small and medium-sized enterprises in Poland, PARP 2017.
 • [1]http://stat.gov.pl/
 • [2]http://www.mf.gov.pl/ministerstwo-finansow
 • [3]http://www.euroregion-beskidy.pl/
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-cbff0617-6b91-4d9f-acbc-606d940b14ff
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.