PL EN


2014 | 5 | 1 | 153-174
Article title

Przedsiębiorstwo w ujęciu menedżerskich teorii firmy

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Dominująca rola korporacji we współczesnej gospodarce oraz powszechnie obserwowana oligopolizacja rynków zrodziły praktyczną potrzebę sformułowania teoretycznej koncepcji przedsiębiorstwa wyjaśniającej sposób funkcjonowania dużych firm, ze szczególnym uwzględnieniem podstawowego celu firmy oraz roli jaką odgrywają na rynkach. W niniejszej pracy zaprezentowano trzy koncepcje przedsiębiorstwa, uwzględniające zmieniające się warunki funkcjonowania firmy, które sformułowane zostały w nurcie menedżerskim: model przedsiębiorstwa maksymalizującego zrównoważoną stopę wzrostu R. Marrisa, model maksymalizacji przychodu ze sprzedaży W.J. Baumola oraz model O.E. Williamso-na, opisujący preferencje menedżerów w podejmowaniu dyskrecjonalnych decyzji. Celem publikacji jest prezentacja mało znanych polskiemu czytelnikowi, alternatywnych wobec tradycyjnej neoklasycznej koncepcji przedsiębiorstwa, menedżerskich teorii firmy oraz ich krytyczna ocena, a także wskazanie aplikacyjnych walorów menedżerskiego ujęcia postępowania przedsiębiorstw.
Year
Volume
5
Issue
1
Pages
153-174
Physical description
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-cc01d5b6-2139-4a80-b2b8-969a454f3d78
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.