PL EN


2016 | 3 | 213-231
Article title

Polska historia w europejskim i amerykańskim kinie epoki dźwięku (do wybuchu II wojny światowej – część pierwsza)

Content
Title variants
EN
Polish History in the European and American Era of Sound Film (Until the Outbreak of the 2nd World War – Part One)
Languages of publication
PL EN
Abstracts
EN
The articles provides an analysis of historical Polish themes in the American and European cinema. The analysis shows close relation between cinema and national literary and artistic tradition of the time. It was a general rule that subsequent transformations of popular themes were appearing, along with changing means of expression and technical capabilities. In that tradition Polish themes were rare and not many of them could be found in plots of contemporary historical fi lms. In keeping with that tradition, historical subject matter was freely travestied according to aesthetic and entertainment needs.
Year
Volume
3
Pages
213-231
Physical description
Contributors
 • Centrum Europejskie Uniwersytetu Warszawskiego
 • Instytut Historii Nauki Polskiej Polskiej Akademii Nauk
References
 • Bahr E., Weimar on the Pacific. German exile culture in Los Angeles and the crisis of modernism, Berkeley–Los Angeles–London 2007.
 • Besslich B., Thwarted enemy. Eros and self-assertion in Gertrud Kolmar’s poem cycle „Napoleon und Marie” (1920–1921), w: Women against Napoleon.
 • Historical and fictional responses to his rise and legacy, red. W. Maierhofer, G.M. Roesch, C. Bland, Frankfurt am Main 2007.
 • Biskupski M.B.B., Nieznana wojna Hollywood przeciwko Polsce 1939–1945, tłum. K. Nowacki, Warszawa 2011.
 • Chodera J., Literatura niemiecka o Polsce 1918–1939, Katowice 1969.
 • Drewniak B., Teatr i film Trzeciej Rzeszy w systemie hitlerowskiej propagandy, Gdańsk 2011.
 • Dumont H., Napoléon – L’Épopée en 1000 fi lms, wstęp J. Tulard, Lausanne 2015.
 • Fiszerowa W., Dzieje moje własne i osób postronnych. Wiązanka spraw poważnych, ciekawych i błahych, Londyn 1975 – reprint Warszawa 1993.
 • Gąsiorowski W., Pani Walewska. Powieść historyczna z epoki napoleońskiej, wg wydania z 1904 r., przypisy i posłowie J. Łojek, Warszawa 1966.
 • Gerken M., Stilisierung und Stigma. Vom patriotischen Helden zum Untermenschen. Polenbilder im deutschen Spielfi lm der dreißiger und frühen vierziger Jahre, w: Studien zur Kulturgeschichte des deutschen Polenbildes 1848– 1939, red. H. Feindt, Wiesbaden 1995.
 • Gersdorff D. von, Na całym świecie tylko Ona. Zakazana miłość księżniczki Elizy Radziwiłł i Wilhelma Pruskiego, tłum. G. Prawda, Jelenia Góra 2014.
 • Giesen R., Nazi propaganda films. A history and fi lmography, London 2003. Grochulska B., Księstwo Warszawskie, Warszawa 1966.
 • Hendrykowska M., Śladami tamtych cieni. Film w kulturze polskiej przełomu stuleci 1895–1914, Poznań 1993.
 • Kracauer S., Od Caligariego do Hitlera. Z psychologii filmu niemieckiego, tłum. E. Skrzywanowa i W. Werterstein, Gdańsk 2009.
 • Kreimeier K., Die Ufa-Story. Geschichte eines Filmkonzerns, München– Wien 1992.
 • Król C., Polska i Polacy w propagandzie narodowego socjalizmu w Niemczech 1919–1945, Warszawa 2006.
 • Kurkowska M., „Romantyzm udomowiony” – rodzina i społeczeństwo w kulturze popularnej epoki biedermeieru. Kilka uwag o powstaniu i rozpowszechnianiu nowych wzorów, w: Epoka Chopina – kultura romantyczna we Francji i w Polsce, Warszawa 2013.
 • Kurkowska M., Literary works as a source for the social history. German popular novels during the Biedermeier period, „Acta Poloniae Historica”, nr 89/2004.
 • Kurkowska M., Utwory kultury popularnej jako źródło poznania historii społecznej. Popularna powieść niemiecka epoki biedermeieru (pierwsza połowa XIX w.), „Przegląd Historyczny”, nr 92/2001, z. 4.
 • Mackiewicz S., Dom Radziwiłłów, Warszawa 1990.
 • Marszałek R., Polska wojna w obcym filmie, Wrocław–Warszawa 1976.
 • Masson F., Napoléon et les femmes, Paris 1894.
 • Maśnicki J., Niemy kraj. Polskie motywy w europejskim kinie niemym (1896–1930), Gdańsk 2006.
 • Mattei J.-P., Napoléon et le cinéma. Un siècle d’images, Ajaccio 1998.
 • Miczka T., Kino włoskie, Gdańsk 2009.
 • Mierzwa E., Wkład historiografii polskiej do dziedzictwa światowego, w: Wkład osiągnięć polskiej nauki i techniki do dziedzictwa światowego, red. I. Stasiewicz-Jasiukowa, Kraków–Warszawa 2009.
 • Moeller F., Der Filmminister Goebbels und der Film im Dritten Reich, Berlin 1998.
 • Nieuważny A., My z Napoleonem, Wrocław 1999.
 • Nottelmann N., Greta Garbo i Salka Viertel. Historia niezwykłego związku, tłum. U. Szymanderska, Warszawa 2015.
 • Prager K., „Ich bin nicht gone Hollywood!”. Salka Viertel – ein Leben in Theater und Film, Wien 2007.
 • Schulze Ch., Der Schwarze Herzog. Friedrich Wilhelm von Braunschweig- Oels – Eine Biographie, Hamburg 2014.
 • Simeone M., La diva gentile. Soava Gallone nelle riviste cinematografi che italiane dal 1915 al 1925, „Italica Wratislaviensia”, nr 6/2015.
 • Soister J.T., Conrad Veidt on screen. A comprehensive illustrated fi lmography, Jefferson–London 2002.
 • Sowińska I., Przełom dźwiękowy, w: Historia kina, t. 2 Kino klasyczne, red. T. Lubelski, I. Sowińska, R. Syska, Kraków 2011.
 • Stachówna G., Trzy europejskie kinematografie narodowe „la belle époque” – Francja, Wielka Brytania, Włochy, w: Historia kina, t. 1: Kino nieme, red. T. Lubelski, I. Sowińska, R. Syska, Kraków 2009.
 • Tazbir J., Polska a Europa, „Nauka”, nr 4/2004.
 • Weniger K., Zwischen Bühne und Baracke. Lexikon der verfolgten Theater-,Film- und Musikkünstler 1933 bis 1945, Berlin 2008.
 • Will A., Kobieta polska w wyobraźni społeczeństw niemieckiego obszaru językowego od XIV w. do lat trzydziestych XX w., Wrocław–Warszawa–Kraków 1983.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-cc0893aa-dbca-4e41-b03f-cca5050804ca
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.