PL EN


2011 | 8 | 309-315
Article title

Kafel Hansa Bermana z rynku Starego Miasta w Kamieniu Pomorskim

Authors
Content
Title variants
EN
Hans Berman’s stove tile from the Old Town market in Kamień Pomorski
Languages of publication
PL
Abstracts
Keywords
Year
Volume
8
Pages
309-315
Physical description
Dates
published
2012
References
 • Bóbr M. 2000. Mistrzowie grafiki europejskiej od XV do XVIII wieku, Warszawa.
 • Fritsch R. 1990. Hans Berman 155X. Der Fund zweier signierter Kachel im Schloss Brake, „Schriften des Weser-Renaissance Museumus Schloss Brake” 4: Renaissance in Nord-Mitteleuropa I, 275-291.
 • Kałagate S., Kościukiewicz M. 2004. Nowożytny ośrodek produkcji połmajoliki w Myśliborzu, „Archeologia Środkowego Nadodrza” 3, 383-385.
 • Kamiński R. 2003. Kafle Hansa Bermana z Kołobrzegu, (w:) Res et Fontes, red. T. Galiński, E. Wilgocki, Szczecin, 359-360.
 • Kamiński R. 2007. Grafika renesansowa jako źródło przedstawień o tematyce religijnej w twórczości kaflarskiej Hansa Bermana, (w:) Średniowieczne i nowożytne kafle. Regionalizmy – podobieństwa – różnice, red. M. Dąbrowska, H. Karwowska, Białystok, 79-86.
 • Kamiński R., Kurka G. 2011. Sprawozdanie z badań archeologicznych przeprowadzonych w otoczeniu Ratusza Miejskiego w Kamieniu Pomorskim na obszarze inwestycji polegającej na jego renowacji wraz z otoczeniem. Działka nr 21, obręb w Kamieniu Pomorskim, maszynopis w archiwum Muzeum Narodowego w Szczecinie.
 • Lappe U. 1999. Mittelalterliche bis frühneuzeitliche Funde vom Rockenstuhl im Reiss Bad Salzungen „Ausgrabungen und Funde” 36, 234-239.
 • Majewski M. 2001. Renesansowe kafle piecowe z klasztoru pocysterskiego w Bierzwniku, wojewodztwo zachodniopomorskie (maszynopis), Poznań.
 • Mielke H.-P. 1982. Ein hessischer Hafner und seine Werk: Hans Berman, „Kunst in Hessen und Mittelrhein” 21, 23-52.
 • Sýkora M. 2006. Archeologicky vyzkum mĕštanskeho domu čp. 52 v Bilinĕ (okr. Teplice), (w:) Archeologicke vyzkumy v Cechach v letech 1998-2002, red. J. Hlavova, M. Sykora, Most, 33-165.
 • Szymczyk M. 2011. Nowożytny warsztat garncarski w Myśliborzu (Soldin), (w:) Trzebiatów –spotkania pomorskie, red. J. Kochanowska, Trzebiatów, 181-188.
Notes
PL
Odkrycia
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
0046-5236
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-cc0d98fe-cdf0-4082-b06d-9fb89c1e7110
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.