PL EN


2011 | 3(39) | 203-238
Article title

Motywacje kobiet na rynku pracy oraz zjawisko dyskryminacji

Authors
Title variants
EN
Women’s motivations on the labor market and the phenomenon of discrimination (Part I)
Languages of publication
PL
Abstracts
The author tackles two important problems in the area of women's labor market. One concerns women's motivation with respect to work – do they want to be professionally active or passive, and what motivations their choices are based on. The other one is what they think about equal rights in the home and at work; in other words, what is their opinion about discrimination. 160 women were studied with the help of a review. It turned out that irrespective of the economic situation their households were in, attitudes prevail that favor having jobs. In this way the hypothesis was confirmed that most women go out to work as this is an important sphere of their lives, often as important as family and home duties. Most subjects are convinced that in Poland discrimination of women occurs, but this happens more often at work than in the home.
Contributors
author
 • Katedra Historii Gospodarki w Instytucie Ekonomii i Zarządzania na Wydziale Nauk Społecznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II
References
 • Aktywność ekonomiczna ludności Polski, I kw. 2007, GUS,Warszawa 2007.
 • Auleytner J.: Polityka społeczna czyli ujarzmienie chaosu społecznego, Warszawa: Wyższa Szkoła Pedagogiczna, Towarzystwo Wiedzy Powszechnej 2002.
 • Begg [i in.]: Ekonomia, t. I, Warszawa: PWE 1998.
 • Borkowska S.: Perspektywa integracji europejskiej − kontekst rynku pracy, w: Rynek pracy wobec integracji z Unią Europejską, red. S. Borkowska, Warszawa: IPiSS 2002.
 • Domański S. R.: Kapitał ludzki i wzrost gospodarczy, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Encyklopedia socjologii, t. III (hasło: „Postawa”), Warszawa: Oficyna Naukowa 2000.
 • Gawrycha M., Wasilczuk J., Wiech P.: Szklany sufit i ruchome schody − Kobiety na rynku pracy, Warszawa: Wydawnictwo Fachowe 2007.
 • Goleniewska D.: Kariery zawodowe kobiet w przemyśle. Studia i Materiały, zeszyt 10, Warszawa 1976.
 • Knapik W.: Kobieta w wiejskiej społeczności lokalnej, Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek 2008.
 • Kodeks pracy i inne teksty prawne, Warszawa: Wydawnictwo C. H. Beck 2006.
 • Kostera M.: Zarządzanie personelem, Warszawa: PWE 1996.
 • Mariański J.: Etos pracy bezrobotnych (raport z badań empirycznych), Lublin: Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego 1994.
 • Nussbaum M.: Kobiety i praca: perspektywa zdolności, w: Kobieta w świecie − kobieta w Kościele, Kraków: „Znak” 2005.
 • Penc J.: Motywowanie w zarządzaniu, Kraków: Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznesu 1996.
 • Praca kobiety (matki) w domu, Instytut Studiów nad Rodziną, UKSW, WWW. isnr, uksw, edu. pl/słownik/praca/htm, 18 03 2009
 • Renezetti C. M., Curran D. J.: Kobiety i mężczyźni w społeczeństwie, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN 2005.
 • Riffkin J.: Koniec pracy, Schyłek siły roboczej na świecie i początek ery postrynkowej, Wrocław: Wydawnictwo Dolnośląskie 2001.
 • Robbins S. P., D e Cenzo D. A.: Podstawy zarządzania, Warszawa: PWE 2002.
 • Słownik socjologii i nauk społecznych, red. M. Tabin (hasło: „Segmentacja rynków pracy”), Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN 2004.
 • Steinmann H., Schreyögg G.: Zarządzanie. Podstawy zarządzania przedsiębiorstwem. Koncepcje funkcje, przykłady, wyd. III, Wrocław: Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej 1998.
 • Tabin D.: Szanse i zagrożenia rynków pracy, „Badania Naukowe” (Kielce) 10(2003), nr2.
 • Titkow A., Duch - Krzysztoszek D., Budzowska B.: Nieodpłatna praca kobiet, mity, realia, perspektywy, Warszawa: Wydawnictwo IFiS PAN 2004.
 • Zaworska - Nikoniuk D.: Wzory kobiecości i męskości w polskiej prasie dla kobiet XXI wieku, Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek 2008.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-cc137dca-c985-4c74-9630-f4f7a0dec987
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.