PL EN


2016 | 11 | 41-59
Article title

Wątki polskie w mszach Jana A. Maklakiewicza i Tadeusza Maklakiewicza

Content
Title variants
EN
Polish themes in the Masses by Jan A. Maklakiewicz and Tadeusz Maklakiewicz
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Przedmiotem artykułu są dwie msze z tekstem polskim, które – według typologii Stanisława Dąbka – reprezentują typ tzw. mszy polskiej, znamiennej dla twórczości polskich kompozytorów pierwszej połowy XX wieku. Autorka artykułu wybrała reprezentatywne msze braci Maklakiewi- czów, w których pierwiastek „polski” dotyczy nie tylko tytułu czy użycia polskiego tekstu, ale i elementów narodowych – w postaci idiomu rodzimego folkloru. Analizie poddane zostały Msza polska Jana A. Maklakiewicza z 1944 roku oraz Msza góralska autorstwa Tadeusza Maklakiewi- cza z roku 1981, dedykowana Papieżowi Janowi Pawłowi II.
EN
The subject matter of the article is focused on two Masses with Polish text which, in accord- ance with the typology by Stanisław Dąbek, represent the type of the so-called Polish Mass – characteristic to the works of the Polish composers of the first half of the 20th century. The author of the article has chosen Masses representative for the Maklakiewicz brothers, whose works refer to the “Polish” dimension not only in the title or by the use of Polish text but also by national elements in the form of an idiom of the native folklore. The article analyses the Polish Mass by Jan A. Maklakiewicz, composed in 1944 and the Highland Mass by Tadeusz Maklakiewicz, composed in 1981 and dedicated to the Pope John Paul II.
Year
Issue
11
Pages
41-59
Physical description
Dates
published
2016
Contributors
  • Akademia Muzyczna im. S. Moniuszki w Gdańsku
References
  • Maklakiewicz Jan, Msza polska na chór mieszany (solo sopran lub tenor z organami), © 1946 by Polskie Wydawnictwo Muzyczne.
  • Maklakiewicz Tadeusz, Msza góralska na chór mieszany i organy, © 1989 by Wydawnictwo Muzyczne Agencji Autorskiej.
  • Dąbek Stanisław, Twórczość mszalna kompozytorów polskich XX wieku: 1900– 1995, PWN, Warszawa 1996.
  • Wacholc Maria, Jan Adam Maklakiewicz, Wydawnictwo Muzyczne Triangiel, Warszawa 2012.
  • Tomaszewski Mieczysław, Utwór muzyczny w kontekście czasu i miejsca, [w:] Dzieło muzyczne. Estetyka, struktura, recepcja, Wydawnictwo Akademii Muzycznej w Bydgoszczy, Bydgoszcz 2005, s. 11–36.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
1895-8079
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-cc142000-8605-4ae4-aeb2-1af73e2d03fa
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.