PL EN


Journal
2013 | 2(25) | 65-78
Article title

Znaczenie kapłańskiej świętości w katechezie młodzieży

Authors
Content
Title variants
EN
Significance of priestly sancity in the religious education of young people
Languages of publication
PL EN
Abstracts
EN
The author, analyzing Church teaching concerning the holiness of priests, concentrates on its essential relation with the religious education of young people. Beginning with the attempt of defining the term of holiness and going in the direction of giving certain ways of achieving it, the author shows the priest’s relation with Jesus Christ as its foundation. The article draws readers’ attention on the priestly sanctity as the need of the current times; he also accents the connection of the holiness of priests with students’ aspiration to be a saint. A priest, in the role of a religious instruction teacher and religious education teacher, is responsible for not only educating young people during school classes, but also raising their awareness of being indissoluble part of Church. Thanks to his own testimony and holiness, a priest plays the role of an evangelizator among teachers and students in the school environment. Striving after holiness is an obligation arising from the need of permanent priest’s formation, as well as improving his workshop as a religious education teacher.
Journal
Year
Issue
Pages
65-78
Physical description
Dates
published
2013-12-31
Contributors
 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
References
 • Balter, L., Kapłaństwo Ludu Bożego, Warszawa 1982, s. 189-190.
 • Benedykt XVI, Kapłan musi być mądry i wielkoduszny. Spotkanie z duchowieństwem, seminarzystami i świeckimi w seminarium w Ouidah, 19.11.2011, „L’Osservatore Romano” 33 (2012) nr 1, wyd. pol., s. 14-15.
 • Benedykt XVI, List apostolski Porta Fidei w formie motu proprio (2011), 13.
 • Bramorski, J., Rozpalić charyzmat Boży. Permanentna formacja kapłanów w świetle aktualnych wskazań Kościoła, „Ateneum Kapłańskie” 145 (2005), s. 271.
 • Chmielewski, M., Krzywicki, M., Doskonałość kapłańska w świetle teologii polskiej okresu międzywojennego, w: W. Słomka, J. Misiurek (red.), Kapłan pośród ludu kapłańskiego, Lublin 1993, s. 113-119.
 • Chmielewski, M., Miłość Chrystusa Dobrego Pasterza źródłem i wzorem miłości pasterskiej kapłana, w: M. Wysocki (red.), Fructus Spiritus est Caritas. Księga jubileuszowa ofiarowana Księdzu Profesorowi Franciszkowi Drączkowskiemu z okazji siedemdziesiątej rocznicy urodzin, czterdziestopięciolecia święceń kapłańskich i trzydziestopięciolecia pracy naukowej, Lublin 2011, s. 581.
 • Episkopat Polski, Abyśmy nie ustali w drodze. List biskupów polskich do prezbiterów Kościoła w Polsce o stałej formacji kapłańskiej (2006), 15.
 • Franciszek, Z ludem na ramionach. Msza św. Krzyżma w Wielki Czwartek (28.03.2013), „L’Osservatore Romano” 34 (2013) nr 5, wyd. pol., s. 36.
 • Jan Paweł II, Dar i Tajemnica. W pięćdziesiątą rocznicę moich święceń kapłańskich, Kraków 1996, s. 86.
 • Jan Paweł II, Kościół potrzebuje świętych kapłanów. Przemówienie do uczestników VI Międzynarodowego Spotkania Kapłanów odbywającego się na Malcie, „L’Osservatore Romano” 26 (2005) nr 1, wyd. pol., s. 35.
 • Jan Paweł II, Posynodalna adhortacja apostolska Pastores dabo vobis o formacji kapłanów we współczesnym świecie (1992), 33.
 • Jan Paweł II, Prezbiterat – służebne uczestnictwo w kapłaństwie Chrystusa, Audiencja generalna 31.03.1993, „L’Osservatore Romano” 14 (1993) nr 8-9, wyd. pol., s. 53.
 • Jankowski, M., Jak doświadczyć katechetycznie wiarę dzisiaj?, w: M. Majewski (red.), Postawy katechetów, Kraków 1996, s. 157.
 • Kantor, R., Świętość kapłana dla służenia innym, „Polonia Sacra” (2011) nr 28 (72), s. 109.
 • Kędziora, S., Świętość kapłańska jako istota święceń, „Dobry Pasterz” (1991) nr 11, s. 149-150.
 • Kostecki, R., Sakrament pokuty, Sandomierz 1963, s. 295.
 • Mitek, E., Katecheta w środowisku szkolnym, „Perspectiva” 6 (2007) nr 1, s. 138.
 • Nowak, A., Dojrzałość chrześcijańska w życiu kapłańskim, w: A. Nowak, W. Słomka (red.), Dojrzałość chrześcijańska, „Homo meditans”, t. 11, Lublin 1994, s. 55.
 • Nowak, S., List do kapłanów o miłości i czci Najświętszej Eucharystii, „Dobry Pasterz” (2005) nr 29, s. 19.
 • Pius XI, Encyklika Ad catholici sacerdotii o kapłaństwie katolickim (1935), IV.
 • Skworc, W., Abyśmy nie ustali w drodze, Homilia podczas Mszy Krzyżma Świętego, Tarnów 13.04.2006, http://www.currenda.diecezja.tarnow.pl/archiwum/2006/06-02/art-08.php (odczyt z dn. 22.11.2011 r.).
 • Szlachetka, W., Fenomen szkół nowej ewangelizacji, Kraków 2011, s. 56.
 • Śliwiński, A., Realizować świętość na początku XXI wieku, „Studia Elbląskie”, t. 3, Elbląg 2001, s. 136-139.
 • Urbański, S., Stała formacja duchowa kapłana w dążeniu do mistycznej świętości, „Studia Gdańskie”, t. 23, Gdańsk 2008, s. 325-326.
 • Wasilewski, M., Kapłan XXI wieku, „Warszawskie Studia Pastoralne” (2010) nr 11, s. 195.
 • Zawada, M., Duchowość kapłańska – refleksje biblijne (cz. 2), „Homo Dei” 72 (2002) nr 1, s. 76-79.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-cc17daf8-18f1-4fd7-976e-471ca3831a9f
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.