Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2013 | 4(9) | 97-104

Article title

Sprawozdanie z międzynarodowej konferencji naukowej „Aktywizacja osób z niepełnosprawnością”

Content

Title variants

Languages of publication

PL EN

Abstracts

PL
Mijają kolejne dekady, odkąd po raz pierwszy Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) w sposób oficjalny wypowiedziała się na temat standardów działań diagnostycznych i rehabilitacyjnych podejmowanych wobec osób niepełnosprawnych. Ponad 10 lat temu także Organizacja Narodów Zjednoczonych (ONZ) przyjęła Konwencję Praw Osób Niepełnosprawnych, którą polski Parlament ratyfikował dopiero pod koniec 2012 r. Kiedy dodamy do tego kolejne akty prawne i zalecenia wydawane na poziomie europejskim czy krajowym, można odnieść wrażenie, że wszystko, co dotyczy diagnostyki i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością, zostało już opisane oraz uregulowane i powinno perfekcyjnie działać. Niestety, z punktu widzenia samych zainteresowanych i ich rodzin jest to wrażenie pozorne. Bardzo często subiektywne oceny osób niepełnosprawnych odnośnie do jakości usług rehabilitacyjnych są nadal negatywne.

Keywords

Year

Issue

Pages

97-104

Physical description

Dates

printed
2013-12-06

Contributors

  • Akademia Wychowania Fizycznego, Biała Podlaska
  • Katolicki Uniwersytet Lubelski

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-cc21b12a-61e4-4124-8bcc-a8624608b694
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.