PL EN


2013 | 2(69) |
Article title

Z dziejów projektu „S(z)koldem”. Edukacja obywatelska pracowników instytucji edukacyjnych i kulturalnych w Polsce w latach 90. XX wieku

Content
Title variants
EN
On the History of “S(z)koldem” Project. Civic Education for Employees of Educational and Cultural Institutions in Poland in the 1990s
Languages of publication
PL EN
Abstracts
EN
The article presents the origins, chosen aspects of implementation and the achievements of the Swedish-Polish Project: Democratisation of Education – “S(z) koldem”, coordinated by Vuxenutbildarcentrum (Adult Education Centre) of the University in Linköping (Sweden) and the Institute of Pedagogy of the University of Gdańsk. The project was carried out in schools and institutions supporting the school system and in cultural institutions from the entire country (mainly the Pomorze and Wielkopolska regions). The project “S(z)koldem” was addressed to active teachers of schools at different levels of education, pedagogues of different care and education institutions, librarians and employees of other Polish cultural institutions. The main goal of the project was to promote democracy within and around Polish (and Swedish) cultural and educational institutions as well as to promote civic education among their employees. The final part of the article attempts to formulate assessments related to the effects of the implementation of this Swedish-Polish project from the perspective of over a decade from its completion.
PL
W artykule przedstawione zostały geneza, wybrane aspekty realizacyjne oraz dorobek Szwedzko-Polskiego Projektu Demokratyzacji Oświaty „S(z)koldem”, koordynowanego przez Vuxenutbildarcentrum /Centrum Edukacji Dorosłych/ Uniwersytetu w Linköpingu (Szwecja) i Instytut Pedagogiki Uniwersytetu Gdańskiego. Projekt był realizowany w szkołach i instytucjach wspomagających system szkolnictwa oraz w placówkach kultury z terenu całego kraju (głównie Pomorza i Wielkopolski). Adresatami projektu „S(z)koldem” byli czynni nauczyciele szkół różnych szczebli kształcenia, pedagodzy z różnorodnych placówek opiekuńczowychowawczych oraz bibliotekarze i pracownicy innych polskich instytucji upowszechniania kultury. Głównym celem projektu było zaś propagowanie demokracji wewnątrz i wokół polskich (i szwedzkich) placówek kultury i edukacji oraz promowanie edukacji obywatelskiej wśród ich pracowników. W końcowej części artykułu podjęto próbę sformułowania ocen dotyczących efektów realizacji tego szwedzko-polskiego projektu z perspektywy kilkunastu lat od jego zakończenia.
Year
Issue
Physical description
Contributors
References
 • 1. Bron M. Jr., Hovenberg H. (1994), Folkbidarsamverkan för en demokratisk skola, „Acta Sueco-Polonica”, nr 2.
 • 2. Burzyńska-Wentland L. (2005), A report on S(z)koldem Project: An insight into the process of democratization of the Polish educational system, [w:] T. Maliszewski, W.J. Wojtowicz, J. Żerko (eds), Anthology of Social and Behavioural Sciences. 20 Years of Co-operation between the Universities in Linköping and Gdańsk, Linköpings universitet, Linköping, s. 116–125.
 • 3. Ericsson M., Sjöqvist N. (1995), S(z)koldem – en utvärdering av ett svenskt-polskt samabetsprojekt. Vuxenutbildarcentrum, Linköpings universitet, Linköping.
 • 4. Hovenberg H. (1996), Dialog i demokracja, „Litery” nr 2(6).
 • 5. Hovenberg H. (1995), Utbyte med Polen: Dialog om demokrati i skolan, “Nytt från Vuxenutbildarcentrum”, nr 1.
 • 6. Maliszewski T. (2009), Introduction. Gdańsk – Linköping: Over two decades of university cooperation, [w:] M. Cackowska (ed.), Learning in academia. Socio-cultural and political perspectives, „Ars Educandi – Monographs”, Vol. 1, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk, s. 9–26.
 • 7. Maliszewski T. (2003), Szwedzko-Polski Projekt Demokratyzacji Oświaty „S(z)koldem” – czas podsumowań, „Ars Educandi”, t. 3.
 • 8. Maliszewski T., Wojtowicz W.J., Żerko J. (1995), Szwedzko-polska współpraca w zakresie demokratyzacji oświaty i kultury w latach dziewięćdziesiątych, [w:] S. Kawula, J. Rusiecki (red.), O nowy model wychowania. T. 2: Dylematy rozwiązań praktycznych, Wydawnictwo „Glob”, Olsztyn, s. 192–200.
 • 9. Maliszewski T., Wojtowicz W.J., Żerko J. (1996), The Swedish-Polish Project: Democratization of Education – „S(z)koldem”, [w:] H. Hovenberg et al. (eds), Democratization of Education. Experiences from Poland and Sweden, Linköping University, Linköping, s. 10–17.
 • 10. Mokrzecki L., Żerko J. (1997), Problematyka demokratyzacji oświaty w regionie gdańskim w świetle badań polsko-szwedzkich pod nazwą „S(z)koldem” (1993–1996), [w:] W. Wojdyło, M. Strzelecki (red.), Wychowanie a polityka. Tradycje i współczesność, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń, s. 291–299.
 • 11. Nilsson R. (1995), Polska lärare studerar svensk skoldemokrati, Ölandsbladet”, nr 51.
 • 12. Norbeck J., Skördeman L. (2007), Å andra sidan... Om folkbildaren Hans Hovenberg, Stockholms Arbetareinstitutsförening-Linköpings universitet, Linköping.
 • 13. Rutkowiak J. (1996), The Teacher and the Challenges of Democracy, [w:] H. Hovenberg et al. (eds), Democratization of Education. Experiences from Poland and Sweden, Vuxenutbildarcentrum, Universitetet i Linköping, Linköping, s. 18–32.
 • 14. Wojtowicz W. J. (2005), Co-operation between the University in Linköping and the University of Gdańsk in the years 1984–2004: Conditions, Objectives and Realisation, [w:] T. Maliszewski, W.J. Wojtowicz, J. Żerko (eds), Anthology of Social and Behavioural Sciences…, Linköpings universitet, Linköping, s. 19–27.
 • 15. Żerko J. (2006), Z dziejów współpracy Uniwersytetu Gdańskiego z Uniwersytetem w Linköpingu (1984–2004), [w:] R. Grzybowski, T. Maliszewski (red.), W służbie historii nauki, kultury i edukacji. Księga Pamiątkowa dedykowana Prof. Lechowi Mokrzeckiemu, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk, s. 312–320.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-cc283342-be9c-49fc-829a-746cb526aa46
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.