PL EN


2013 | 2 | 73-91
Article title

Dobro i zło w dramacie poznania (W kręgu inspiracji Karola Wojtyły - Jana Pawła II)

Content
Title variants
EN
Good and Evil in the Drama of Cognition (Within the Range of Inspirations by Karol Wojtyla - John Paul II)
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Byt ludzki, jak powiada Wojtyła, spełnia się poprzez czynienie dobra, a niszczy zarówno swoją istotę, jak i istnienie (stawanie się, "fieri"), poprzez czynienie zła. Stąd ogromna waga poznania, czym jest dobro i zło. Całe nasze doświadczenie podpowiada nam, że nie jest to łatwe, ponieważ kłamstwo (nieprawda) stanowi immanentną własność zła: zło kłamie, mówiąc, że jest dobrem, a dobro – złem. Dostrzegłszy tę wewnętrzną cechę zła, podejmujemy próby określenia form i źródeł kłamstwa, które jest udziałem zła. W końcu, podążając za myślą Jana Pawła II, zwracamy się ku realistycznej filozofii bytu, by na jej gruncie skuteczne zmierzyć się z problemem dobra i zła.
EN
A human being, says Wojtyla, fulfils himself himself through performing good actions and he destroys both his essence and his existence (becoming, "fieri") through doing evil actions. Therefore it is of utmost importance to cognize what is good and what is evil. Aou whole experience tells us that it is not easy because lying (not telling the truth) is an immanent property of evil: evil lies about itself that is good and it lies about good that it is evil. Having observed this immanent property of evil, we make an attempt to find some forms and sources of evil's lies about good and evil. Finally, following the thought of John Paul II, we point out to a realistic philosophy of being as a basis for effective coping with the problem.
Publisher
Year
Volume
2
Pages
73-91
Physical description
Contributors
 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Wydział Filozofii, Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin
References
 • Wojtyła K., Osoba i czyn, Lublin: TN KUL 2000.
 • Jan Paweł II, Mężczyzna i niewiastą stworzył ich. Chrystus odwołuje się do „serca”. Lublin: RW KUL 2001.
 • Arendt H., The Human Condition, New York: Doubleday Anchor Books 1959.
 • Arendt H., The Life of the Mind, New York: Harcourt Inc. 1978.
 • Grabowski M., Historia upadku. Ku antropologii adekwatnej, Kraków: WAM 2006.
 • Jałocho M., Filozofowie nie szukają prawdy, lecz sensu, „Studia Filozofi czne” 1987, nr 4, s. 67-79.
 • Jan Paweł II, Fides et ratio, Wrocław: TUM 1998.
 • Jan Paweł II, Pamięć i tożsamość, Kraków: Znak 2005.
 • Jan Paweł II, Veritatis splendor, Wrocław: TUM 1998.
 • Jan Paweł II, Przemówienie do pracowników nauki polskiej 07.06.1999 w UMK w Toruniu [online], www.umk.pl/archiwum/papiez/papiez
 • Lepa A. bp, Świat manipulacji, Częstochowa: Biblioteka „Niedzieli” 1997.
 • Mannheim K., Ideologia i utopia, Lublin: Wydawnictwo „Test” 1992.
 • Maryniarczyk A. SDB, Realistyczna interpretacja rzeczywistości, Lublin 2005.
 • Nietzsche F., Tako rzecze Zaratustra. Gdynia: Tenet b.r. [1991].
 • Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu. Biblia Tysiąclecia, Poznań: Pallottinum 2002.
 • Tischner J., Myśli wybrane, Kraków: Znak 2000.
 • Wojtyła K., Elementarz etyczny, Lublin: TN KUL 1983.
 • Wojtyła K., Miłość i odpowiedzialność, Lublin: TN KUL 1982.
Notes
PL
Artykuł recenzowany
EN
Reviewed article
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-cc2a86a5-f518-4153-aa98-c9653fe4268b
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.