PL EN


2017 | 2 (367) | 402-412
Article title

Instagram w komunikacji marketingowej marek samochodowych

Content
Title variants
EN
Instagram in Marketing Communication of Automotive Brands
RU
Инстаграм в маркетинговой коммуникации марок автомашин
Languages of publication
PL EN RU
Abstracts
PL
Współczesność to bez wątpienia triumf kultury obrazkowej. Atrakcyjny przekaz wizualny odpowiada w dużej mierze za sukces marketingowy firmy. Dlatego coraz więcej marek reprezentujących różne branże wdraża do swoich strategii komunikacji marketingowej dominujący serwis opierający się na kontencie graficznym wśród mediów społecznościowych – Instagram. Rosnąca popularność i oryginalność Instagrama, wpisująca się w rozwijającą kulturę obrazkową sprawiły, że stał on się przedmiotem rozważań w artykule w odniesieniu do marek samochodowych obecnych na rynku polskim. Zdecydowano się na tę branżę, ponieważ w odróżnieniu od marek modowych czy reprezentantów branży lifestyle, w kontekście Instagrama trudno odnaleźć w literaturze przedmiotu jakiekolwiek analizy. Dodatkowo rynek motoryzacyjny charakteryzuje się dużą konkurencyjnością oraz po okresie zapaści widocznym wzrostem sprzedaży, co powoduje, że poszczególne marki samochodowe muszą bardziej starać się o przyciągnięcie uwagi potencjalnych oraz budowanie lojalności wśród obecnych klientów. Dla potrzeb niniejszego opracowania o charakterze badawczym został przeprowadzony audyt zawartości profili w serwisie Instagram należących do najpopularniejszych pod względem sprzedaży marek samochodowych na rynku polskim w 2015 roku.
EN
The present day is undoubtedly a triumph of the pictorial culture. An attractive visual message is responsible to a great extent for a company’s marketing success. Therefore more and more brands representing various industries implement to their marketing communication strategies the dominant social media website based on the graphic content - Instagram. The increasing popularity and originality of Instagram, which fits into the pictorial culture, has an influence on the main topic of the article with regard to the automotive brands offered in the Polish market. The automotive industry brands were chosen, because in contrast to e.g. fashion or lifestyle brands, in terms of Instagram it is difficult to find any analysis in the professional literature. In addition, the automotive market is highly competitive and, after the collapse, sales are growing, what causes that each car brand has to try to attract attention of potential customers and build loyalty among the present customers. For the needs of this particular article, the audit of Instagram profiles of the bestsellers automotive brands acting in the Polish market was done.
RU
Современность – несомненно триумф картиночной культуры. Привлекательное визуальное сообщение в большой степени отвечает за маркетинговый успех фирмы. И потому все больше марок-представителей разных отраслей включают в свои стратегии маркетинговой коммуникации превалирующий сервис, основанный на графическом содержании среди социальных медиа– Инстаграм. Повышающаяся популярность и оригинальность Инстаграма, вписывающаяся в развивающуюся картиночную культуру, привела к тому, что он стал предметом рассуждений в статье по отношению к маркам автомашин на польском рынке. Решили использовать эту отрасль, поскольку в отличие от марок моды или представителей отрасли lifestyle, в контексте Инстаграма трудно найти в литературе предмета какие-либо анализы. Дополнительно для рынка автомобителей свойственны высокая конкурентоспособность и, после периода застоя, заметный рост продаж, что приводит к тому, что отдельные марки автомашин должны более стараться привлечь внимание потенциалных и формировать лояльность нынешних клиентов. Для нужд разработки исследовательского характера провели аудит содержания профилей в сервисе Инстаграм, принадлежащих самым популярным с точки зрения продаж маркам автомашин на польском рынке в 2015 г.
Year
Issue
Pages
402-412
Physical description
Contributors
References
 • Buczny E. (2012), Reguły kontentu w sieci, „Marketing w Praktyce”, nr 12.
 • Frątczak-Rudnicka B. (2013), Marketing w obrazkowym świecie, „Marketing w Praktyce”, nr 6.
 • Grabiec P. (2013), Instagram, czyli fenomen zdjęć ze smartfonów, „PC Word Mega. Serwisy społecznościowe od A do Z”, nr 1.
 • Hańczka W. (2016), Sprzedaż nowych samochodów w Polsce w 2015 r. Rekordowy grudzień, http://motofocus.pl/wiadomosci-rynkowe/14747/sprzedaz-nowych-samochodow-wnbsppolscewnbsp2015nbspr-rekordowy-grudzien [dostęp: 27.02.2016].
 • Instagram Today: 500 Million Windows to the World, blog.instagram.com/post/146255204757/160621-news [dostęp: 21.06.2016].
 • Jakubiak Ł. (2013), Rola obrazów w kreowaniu wizerunku, http://www.epr.pl/rola-obrazow-w-kreowaniu-wizerunku,felietony,1046,1.html [dostęp: 04.01.2014].
 • Jędrychowski A. (2013), Social media w biznesie – Instagram, http://poradnik.wfirma.pl/-social-media-w-biznesie-instagram-cz-5 [dostęp: 11.12.2013].
 • Klamm D. (2013), How Ford Used Instagram to Promowe the Fiesta’s High-Tech Features, http://mashable.com/2012/02/02/ford-fiesta-instagram/ [dostęp: 14.09.2013].
 • Knap R. (2014), Treści nierozwodnione, „Marketing w Praktyce”, nr 12.
 • Kniaź M. (2013), Narkomani obrazów, „Marketing w Praktyce”, nr 5.
 • Kraciuk P. (2014), Co to jest Instagram? – ABC Instagram cz. 1,
 • http://enzo.pl/2013/12/18/co-to-jest-instagram/ [dostęp: 11.02.2014].
 • Lelaszycka A. (2014), Ładnie i komercyjnie, „Marketing w Praktyce”, nr 6.
 • Ostrowska K. (2013), Instagram: obraz rośnie w siłę. Czy jesteśmy w trakcie rewolucji wizualnej?, http://socjomania.pl/instagram-obraz-rosnie-w-sile-czy-jestesmy-w-trakcie-rewolucji-wizualnej [dostęp 11.07.2013].
 • Scott D. M. (2009), Nowe zasady marketingu i PR, Wolters Kluwer Polska, Warszawa.
 • Szczepański J. (2014), Instagram – co to jest?, http://mojdroid.pl/5324/instagram-co-to-jest [dostęp: 10.03.2014].
 • Wilma A. (2013), Trendy na Instagramie w Polsce, http://nowymarketing.pl/a/2040,trendy-na-instagramie-w-polsce [dostęp: 11.09.2013].
 • Woźniakowski M. (2014), Kultura obrazkowa w komunikacji marketingowej przedsiębiorstw na przykładzie mediów społecznościowych, „Marketing i Rynek”, nr 4.
 • Zasada E. (2014a), Wierzę w marketing treści i Instagram, „Marketing w Praktyce”, nr 6.
 • Zasada E. (2014b), Jak pokazać się na Instagramie, „Marketing w Praktyce”, nr 10.
 • Żukowski M. (2013), Instagram w służbie marketingu, http://media2.pl/reklama-pr/90691-Instagram-w-sluzbie-marketingu.html [dostęp: 15.09.2013].
 • https://www.facebook.com/HyundaiPolska/app_523564411025985 [dostęp: 11.09.2013].
 • http://oxpress.pl/insta-marketing/ [dostęp: 10.03.2014].
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-cc2c6ac4-39f3-4062-9b03-23e81d6a4c27
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.