PL EN


2015 | 3 | 49-53
Article title

Umarzanie dotacji budżetowej jako należności publiczno-prawnej

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Umorzenie dotacji budżetowej, jako należności publiczno-prawnej może nastąpić (zgodnie a przepisami ustawy o finansach publicznych – dalej: ufp)1 wyłącznie w przypadkach uzasadnionych względami społecznymi lub ekonomicznymi, w szczególności możliwościami płatniczymi dłużnika oraz uzasadnionym interesem Skarbu państwa
EN
Request of public grant relief as a budget subsidies as public can receivables under provisions of the Law on Public Finance only in cases justified by social or economic circumstances, in particular the debtor's ability to pay and the legitimate interest of the State Treasury.
Keywords
Year
Issue
3
Pages
49-53
Physical description
Dates
published
2015-09-29
Contributors
 • Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie
 • Wyższa Szkoła Biznesu – National-Louis University w Nowym Sączu
References
 • Jaśkowska M. Wróbel A. Komentarz aktualizowany do art. 7 Kodeksu postępowania administracyjnego. LEX/el., 2015, stan prawny: 2015.02.01
 • Lipiec-Warzecha L., Komentarz do art. 55 ustawy o finansach publicznych, ABC, 2011, stan prawny: 02.15.2011, komentarz www.lex.pl
 • Rozstrzygnięcie Nadzorcze Wojewody Lubelskiego z dnia 30 lipca 2010 r. znak: NK.II.0911/2412/10.
 • Ustawa z dnia 27.08.2009 r. o finansach publicznych, tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 885.
 • Wyrok WSA w Białymstoku z dnia 7 czerwca 2006 r., I SA/Bk 150/06, LEX nr 194209).
 • Wyrok NSA z dnia 18 stycznia 1995 r.,SA/Wr 1386/94, POP 1996, z. 6, s. 181.
 • Wyrok WSA w Szczecinie z dnia 19 maja 2010 r. sygn.akt I SA/Sz 110/2010.
 • Wyrok NSA w Warszawie z dnia 20 marca 2002 r. sygn.akt I SA/Gd 1563/99.
 • Wyrok NSA w Warszawie z dnia 22 kwietnia 1999 r. sygn.akt SA/Sz 850/98, POP 2000 nr 6, poz. 168.
 • Wyrok WSA w Poznaniu z dnia 3 czerwca 2014 r. syg.akt III SA/Po 1780/13/
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
1427-0900
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-cc2e8c2a-8608-47c9-aa81-4a722d6e203f
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.