PL EN


2020 | 74 | 3 (330) | 237-241
Article title

Wieczne tęsknoty za rajem, czyli odwieczna potrzeba bytu. Komentarz do polskiego wydania „W poszukiwaniu raju” Jeana Delumeau

Authors
Title variants
EN
Eternal Longings for Paradise, or the Eternal Need of Being. A Commentary to the Polish Edition of “Á la recherche du paradis” by Jean Delumeau
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Za czym tęskni współczesny człowiek? Co stanowi przedmiot jego pragnienia? Czym dla niego jest raj? Pytania te szczególnie dziś – w dobie autentycznego kryzysu politycznego, gospodarczego i duchowego dotyczącego „być czy nie być” ludzkości i świata – nie są bezzasadne. Autorka omawia znaczenie prac Jean Delumeau, a zwłaszcza przetłumaczonej na język polski i wydanej niedawno książki tego autora Á la recherche du paradis (2010). „Po trzech obszernych tomach poświęconych, jak pisze sam autor, „poszukiwaniom w dziedzinie nadziei”, czyli Le Jardin des délices (1992), Mille ans de bonheur (1995) i Que reste-t-il du paradis? (2000) sięga do materii wydawać by się mogło nieco lżejszej, a mianowicie do sfery wyobraźni i jej obrazów. Delumeau zajmuje i bawi się symbolami i wyobrażeniami, odkodowując znaczenia różnych rajskich reprezentacji.
EN
What does contemporary man long for? What is the object of his desire? What constitutes his Paradise? These questions – posed principally today, in an age of an authentic political, economic, and social crisis pertaining to the “to be or not to be” of mankind and the world – are by no means unsubstantiated. The author discusses the significance of works by Jean Delumeau, and in particular Á la recherche du paradis (2010), recently translated into Polish and published. In the wake of three capacious volumes dedicated to “quests in the domain of hope”, i.e. Le Jardin des délices (1992), Mille ans de bonheur (1995), and Que reste-t-il du paradis? (2000), their author opted for ostensibly somewhat lighter matter, namely, the sphere of the imagination and its images. Delumeau deals with, and has fun with symbols and images, decoding the meanings of assorted representations of Paradise.
Keywords
PL
Year
Volume
74
Issue
Pages
237-241
Physical description
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-cc2fbda3-949b-463f-8f9b-b99ea01bf0fa
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.