PL EN


2020 | 3(37) | 17-32
Article title

GROUPS ON FACEBOOK AS A MARKETING TOOL

Content
Title variants
PL
GRUPY NA FACEBOOKU JAKO NARZĘDZIE MARKETINGOWE
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Celem artykułu było określenie możliwości wykorzystania grup na Facebooku jako narzędzia marketingowego. Do realizacji celów badawczych autor zastosował ankietę. Kwestionariusz ankiety został skierowany do kobiet w Polsce planujących ślub lub tych, które są krótko po ślubie. Do jego dystrybucji wykorzystano reklamę na Facebooku. Na przykładzie branży ślubnej stwierdzono, że treści publikowane w tego rodzaju grupach mają duży zasięg i generują relatywnie duże zaangażowanie ich uczestników. Członkowie grup ślubnych na Facebooku w swoich decyzjach zakupowych dotyczących planowanego ślubu często biorą pod uwagę rekomendacje, które znajdą w tych grupach. Firmy często to wykorzystują, stosując marketing szeptany w tych grupach lub promocję bezpośrednią. Mogą również tworzyć własne grupy na Facebooku, skupiające społeczność wokół zainteresowań związanych z ich działalnością.
EN
The aim of the article was to determine the use of Facebook groups as a marketing tool. The author conducted the research using a survey. To distribute the questionnaire author used a Facebook ad tool targeted at Polish women, who are planning a wedding or are shortly after it. Based on the example of the wedding industry, it was found that the content on these types of groups has large reach and generate high involvement of their participants. Members of Facebook wedding groups often take into account the recommendations they find on these groups when making wedding-related purchasing decisions. Companies often take advantage of this by using word of mouth marketing or direct sales (promotion). They can also create their own Facebook groups gathering the community around interests related to their activities. There is currently insufficient research on the possibilities of using Facebook groups as marketing tools. The article indicates various ways of using them to achieve marketing goals.
Publisher
Year
Issue
Pages
17-32
Physical description
Dates
online
2020-09
Contributors
 • Pedagogical University of Krakow, Faculty of Social Sciences, Institute of Law, Administration and Economics, Podchorążych Street 2, 30-084 Krakow, Poland
References
 • Carter, B., Levy, J., Levy, J. R. (2012). Facebook marketing: Leveraging Facebook’s
 • features for your marketing campaigns. New York: Que Publishing.
 • 2. Dunay, P., Krueger, R. (2009). Facebook marketing for dummies. New York: John Wiley
 • & Sons.
 • 3. eMarketer. (2019). What’s Shaping the Digital Ad Market. Retrieved from
 • https://www.emarketer.com/content/global-digital-ad-spending-2019
 • 4. Hansson, L., Wrangmo, A., Solberg Soilen, K. (2013). Optimal ways for companies to use
 • Facebook as a marketing channel. Journal of Information. Communication and Ethics
 • in Society, 11(2), 112–126.
 • 5. Haydon, J., Dunay, P., Krueger, R. (2012). Facebook marketing for dummies. New York:
 • John Wiley & Sons.
 • 6. Holzner, S. (2008). Facebook marketing: Leverage social media to grow your business.
 • New York: Pearson Education.
 • 7. IAB Polska. (2018). Internet 2017/2018. Raport Strategiczny. Warszawa: IAB Polska.
 • 8. Klososky, S. (2011). Manager’s Guide to Social Media. McGraw Hill.
 • 9. Levy, J. (2010). Facebook marketing: Designing your next marketing campaign. New
 • York: Pearson Education.
 • 10. Mergel, I. (2013). A framework for interpreting social media interactions in the public
 • sector. Government Information Quarterly, 30(4), 327–334.
 • 11. NapoleonCat. (2019). Facebook users in Poland. Retrieved from
 • https://napoleoncat.com/stats/facebook-users-in-poland/2019/08
 • 12. Ramsaran-Fowdar, R. R., Fowdar, S. (2013). The implications of Facebook marketing for
 • organizations. Contemporary Management Research, 9(1).
 • 13. Stelzner, M.A. (2019). Social Media Marketing Industry Report. How Marketers Are
 • Using Social Media to Grow Their Businesses. Social Media Examiner.
 • 14. Thomas, D. B., Barlow, M. (2011). Enterprise social media strategy. How social networks
 • are radically transforming your business. New York: Willey.
 • 15. Treadaway, C., Smith, M. (2012). Facebook marketing: An hour a day. John Wiley &
 • Sons.
 • 16. We Are Social Inc. (2019). Global Digital Report. Retrieved from
 • https://wearesocial.com/global-digital-report-2019
 • Wollan, R., Smith, N., Zhou, C. (2011). The social media management handbook:
 • Everything you need to know to get social media working in your business. John Wiley &
 • Sons.
 • 18. Xia, Z. D. (2009). Marketing library services through Facebook groups. Library
 • Management, 30(6/7), 469–478.
 • 19. Zarrella, D., Zarrella, A. (2010). The Facebook marketing book. Sebastopol: O’Reilly.
Notes
PL
Publikacja w otwartym dostępie (Open Access)
EN
Available in Open Access (Open Access)
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-cc31b553-ccd9-4899-a92d-83df92cc9683
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.