PL EN


2015 | 49 | 58-72
Article title

Organizacja wychowania fizycznego w wybranych liceach ogólnokształcących Wrocławia

Content
Title variants
EN
The organization of P.E. in upper secondary schools in Wrocław
Languages of publication
PL EN
Abstracts
EN
Background. The aim of the study was to identify the organization of physical education in the new core curriculum. The research material consists of the professional qualifications of 32 physical education teachers, the sports infrastructure and the method of the physical education implementation were diagnosed. Material and methods. The primary research method was a diagnostic survey and survey technique. Moreover, a teacher personal questionnaire of physical culture and a questionnaire to assess working conditions for the implementation of school physical education were applied. To identify how to implement physical education classes in schools and how to offer a variety of classes for the students to choose from, a personal questionnaire (RZWF) was used. It was created independently on the basis of the Decree of the Minister of National Education of 23 December 2008 on the core curriculum and general education in particular types of schools. Results. The study which diagnosed the professional qualifications of the physical education teachers showed that all of them graduated from the University School of Physical Education, and the highest percentage of the teachers have been working for over 21 years. Half of the diagnosed teachers have a chartered teacher status. Half of the teachers have at least an instructor certificate in a single discipline. Among those teachers, most people have a coach or instructor licence to conduct classes in basketball, volleyball, swimming, soccer and downhill skiing. The study on the diagnosis of the ways of implementing physical education classes showed that five secondary schools implemented a traditional classroom- lesson system, and four schools – a mixed system (classes in the classroom-lesson system, and activities to be chosen by a student). Conclusions. The research has shown that in more than half of the diagnosed secondary schools in Wroclaw some new opportunities for the organization of physical education have been introduced.
Year
Volume
49
Pages
58-72
Physical description
Dates
published
2015-09-30
Contributors
 • Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu
References
 • Bereżnicki F. (2010) Zajęcia pozalekcyjne w gimnazjach, [w:] Denek K., Kamińska A., Kojs W., Oleśniewicz P. (red.), Edukacja jutra. Proces wychowania w szkole i poza nią, Humanitas, Sosnowiec, 155–160.
 • Bronikowski M. (2012) Dydaktyka wychowania fizycznego, fizjoterapii i sportu, AWF, Poznań.
 • Buczyński G. (2011) NI K o wychowaniu fizycznym w szkole, https://www.nik.gov.pl/aktualnosci/nik-o-wychowaniu-fizycznym-w-szkolach.html [dostęp: 09.10.2011].
 • Cancela Carral J.M., Pérez C.A. (2010) What do we know about the profile and characteristics of university physical education students? Findings from a pilot study, Eur J Phys Health Educ, 4 (2), 65–72.
 • Christodoulou D. (2010) Health awareness and sporting behaviour of qualified Cypriot physical education teachers, Wych Fiz Sport, 54 (3), 147–150.
 • Cendrowski Z., Czerska E., Frołowicz T., Madejski E., Pośpiech J., Przybylski W. (2008) Komentarz do podstawy programowej przedmiotu wychowanie fizyczne, [w:] Podstawa programowa z komentarzami. T. 8. Wychowanie fizyczne i edukacja dla bezpieczeństwa w szkole podstawowej, gimnazjum i liceum, MEN , Warszawa, 37–44.
 • Dobosz J., Trzcińska D. (2000) Kto i dlaczego nie ćwiczy na lekcjach wf., Wych Fiz Zdrow, 2/3, 81–83.
 • Gandziarski K. (2000) Wybrane zainteresowania sportowo-rekreacyjne uczniów szkół wiejskich byłego województwa sieradzkiego, Rozprawa doktorska, AWF, Wrocław.
 • Górna K. (2001) Przygotowanie młodzieży do uczestnictwa w kulturze fizycznej, AWF, Katowice.
 • Jagusz M. (2009) Przygotowanie nauczycieli wychowania fizycznego do samokształcenia, Rozprawy Naukowe AWF we Wrocławiu, 28, 269–277.
 • Jansa P. (2010) Vybrane determinanty zivotniho stylu ucitelu zakladnich skol, Telesna Kultura, 33, 1, 57–68.
 • Konukman F. (2010) Teacher-coach role conflict in school-based physical education in USA: a literature review and suggestions for the future, Wych Fiz Sport, 54, 2, 59–64.
 • Kosiba G. (2012) Praktyka doskonalenia zawodowego nauczycieli wychowania fizycznego, Wych Fiz Zdrow, 7, 10–14.
 • Koszczyc T., Gandziarski K. (2001) Kwalifikacje zawodowe nauczycieli prowadzących zajęcia z wychowania fizycznego w szkołach wiejskich, [w:] Jonkisz J., Lewandowski M. (red.), Wychowanie i kształcenie w zreformowanej szkole, AWF, Wrocław, 133–138.
 • Lewandowski M. (1994) Warunki realizacji zajęć wychowania fizycznego w klasach początkowych szkół podstawowych miasta Wrocławia, Rozprawa doktorska, AWF, Wrocław.
 • Malska-Śmiałowska A., Kołodziej A. (2005) Proszę zwolnić moje dziecko z lekcji wychowania fizycznego z powodu…, [w:] Bartoszewicz R., Koszczyc T., Nowak A. (red.), Dydaktyka wychowania fizycznego w świetle współczesnych potrzeb edukacyjnych, AWF, Wrocław, 143–146.
 • Mersh R. (2010) Physical activity, lesson context and teacher behaviours within the revised English National Curriculum for Physical Education: a case study of one school, Eur Phys Educ Rev, 16 (1), 29–45.
 • Ministerstwo Sportu i Turystyki (2013) Stop zwolnieniom z WF-u, http://www.msport.gov.pl/kampania/stop-zwolnieniom-z-wf?edit_mode=true [dostęp: 16.12.2013].
 • Osiński W. (2002) Zarys teorii wychowania fizycznego, AWF, Poznań.
 • Ostaszewski P. (2000) Procesy warunkowania, [w:] Strelau J. (red.), Psychologia. Podręcznik akademicki. Tom 2. Psychologia ogólna, GWP, Gdańsk, 104–105.
 • Pawłucki A. (2001) Nauczyciel wobec ponowoczesnych przejawów kultu ciała ucznia, [w:] Jonkisz J., Lewandowski M. (red.), Wychowanie i kształcenie w zreformowanej szkole, AWF, Wrocław, 123–128.
 • Pawłucki A. (2007) Osoba w pedagogice ciała: prawo pokoju olimpijskiego, Olsztyńska Szkoła Wyższa im. Józefa Rusieckiego, Gdańsk–Olsztyn.
 • Pawłucki A. (2009) Nauczyciel wychowania fizycznego – sługa różnych panów, czy sługa dla siebie – przypadek polski, Rozprawy Naukowe AWF we Wrocławiu, 28, 209–214.
 • Patterson D., Collins J. (2012) Middle school girls’ perceptions of their physical education classes and teachers, Med Sport, 16 (1), 12–16.
 • Petrie K. (2010) Creating confident, motivated teachers of physical education in primary schools, Eur Phys Educ Rev, 16 (1), 47–64.
 • Polanowska J. (2013) „WF z klasą” gra dalej, http://www.ceo.org.pl/pl/wf/news/wf-z-klasa-gra-dalej [dostęp: 16.12.2013].
 • Prokopczyk P. (2013) Wychowanie fizyczne i sport w szkołach publicznych i niepublicznych, https://bip.nik.gov.pl/kontrole/wyniki-kontroli-nik/kontrole,12063.html [dostęp: 28.11.2013].
 • Rokita A. (1999) The timetable of physical education (PE ) activities as an example of providing interest in mobile activity for students, [w:] Parisi P. (red.), Proceedings of the 4th Annual Congress of the European College of Sport Science, Sport Science ‘99 in Europe, University Institute of Motor Science, Roma, 397.
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół, Dz.U. z 2009 r., nr 4, poz. 17.
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 września 2011 r. w sprawie dopuszczalnych form realizacji obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego, Dz.U. z 2011 r., nr 175, poz. 1042.
 • Sawicki Z. (2009) Pozaszkolna aktywność sportowa 14-letnich uczniów szkół niemieckich, Rozprawy Naukowe AWF we Wrocławiu, 28, 419–427.
 • Schwarz R. (2011) The importance of physical education teachers in Germany: theoretical and educational system considerations of the concept of profession, Baltic J Health Phys Activ, 3 (3), 208–217.
 • Smibert A. (2010) School, community, and family working together to address childhood obesity. Perceptions from the KOALA lifestyle intervention study, Eur Phys Educ Rev, 16 (2), 155–170.
 • Wróblewski P. (2011) Realizacja podstawy programowej z wychowania fizycznego, http://www.ore.edu.pl/component/phocadownload/category/70-realizacja-podstawy-programowej?download=503:realizacja-podstawyprogramowej-z-wychowania-fizycznego [12.09.2011].
 • Xu F. (2010) Association between social and environmental factors and physical activity opportunities in middle schools, Eur Phys Educ Rev, 16 (2), 183–194.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-cc323f6f-5418-4783-9bda-1c5a06cf3a7e
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.