PL EN


2011 | 7 | 146-158
Article title

Globalizacja a lokalizacja działalności gospodarczej

Authors
Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
Choosing a proper location is a critical issue for each global company. This work is an attempt to look from the theoretical perspective at a very practical problem, namely, how to determine the best location for making business. The dilemma is presented in the context of the globalization processes. These processes give a framework for companies operating globally and pose both threat and an opportunity for their development. The case study was based on the analysis of the Selena Group, which is undoubtedly one of the pioneers among Polish companies aspiring to gain status of the global enterprise. The first part of this work includes the definition of the term of globalization both in a broad and a narrow scope as well as short information on the origins of the globalization processes. The second part comprises of the presentation of several globalization concepts which refer to the problem of choosing a location. There are also discussed factors influencing location as well as the stages of the process of selecting a location.
Contributors
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Polska
References
 • Bednarek M., 2007, Doskonalenie systemów zarządzania. Nowa droga do przedsiębiorstwa lean, Centrum Doradztwa i Informacji Difin Sp. z o.o., Warszawa.
 • Berliński L., Penc-Pietrzak I., 2004, Inżynieria projektowania strategii przedsiębiorstwa. Konstrukcja i technologia, Centrum Doradztwa i Informacji Difin Sp. z o.o., Warszawa.
 • Budnikowski A., 2000, Zagrożenia związane z globalizacją i możliwości ich pokonywania, Kolegium Gospodarki Światowej SGH, „Zeszyty Naukowe”, nr 9, Warszawa.
 • Christopher M., Peck H., 2005, Logistyka marketingowa, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 • De Wit B., Meyer R., 2007, Synteza strategii, PWE, Warszawa.
 • Enright M.J., Ffowcs-Williams I., 2000, Local partnership, clusters and some globalization, OECD, Italy.
 • Flejterski S., Wahl P. T., 2003, Ekonomia globalna, Centrum Doradztwa i Informacji Difin Sp. z o.o., Warszawa.
 • Gierańczyk W., 2008, Problematyka definiowania zmian w tendencjach lokalizacyjnych przedsiębiorstw przemysłowych w dobie globalizacji, Problematyka badawcza geografii przemysłu, Z. Zioło, T. Rachwał (red.), „Prace Komisji Geografii Przemysłu PTG, nr 11, Komisja Geografii Przemysłu PTG i Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej Instytutu Geografii Akademii Pedagogicznej w Krakowie, Warszawa–Kraków.
 • Gołębiowska E., Szymczak M., 2004, Logistyka międzynarodowa, PWE, Warszawa.
 • Gurría A., 2006, Managing globalization and the role of the OECD, http://www.oecd.org/document/ 52/0,3343,en_2649_37447_37478942_1_1_1_1,00.html.
 • Harrison A., Van Hoek R., 2010, Zarządzanie logistyką, PWE, Warszawa.
 • Hetmańczyk A., Noga B., 2008, Nowa faza globalizacji a zmiany inflacji [w:] Globalizacja a konkurencyjność w gospodarce światowej, M. Noga, M.K. Stawicka (red.), CeDeWu Sp. z o.o., Warszawa.
 • http://money.cnn.com/magazines/fortune/global500/2010/full_list/index.html.
 • http://www2.selena.pl/cms/index.php.
 • Ishikawy J., Komariya Y., 2008, Stay or leave? Choice of plant location with cost heterogeneity, http:// www.econ.hit–u.ac.jp/~jota/downloadfiles/IshiKomJERfinal.pdf.
 • Jeannet J.P., 2000, Managing with a Global Mindset, Biddles Ltd., Guildford & King’s Lynn, Great Britain.
 • Kaliński J., 2004, Globalizacja w perspektywie historycznej [w:] Globalizacja od A do Z, A. Czarny (red.), NBP, Warszawa.
 • Kasiewicz S., 2002, Zarządzanie operacyjne w dobie globalizacji, Centrum Doradztwa i Informacji Difin Sp. z o.o., Warszawa.
 • Kołodko G.W., 2008, Wędrujący świat, Wydawnictwo Prószyński i Spółka, Warszawa.
 • Liberska A. (red.), 2002, Globalizacja, mechanizmy i wyzwania, PWE, Warszawa.
 • Matysek-Jędrych A., 2008, Współczesne przeobrażenia systemu finansowego i ich konsekwencje, „Bank i Kredyt”, nr 1, Warszawa.
 • Misala J., 2004, Lokalizacja działalności gospodarczej w warunkach globalizacji (ujęcie teoretyczne) [w:] Globalizacja od A do Z, A. Czarny (red.), NBP, Warszawa.
 • Misiak W., 2007, Globalizacja więcej niż podręcznik, Centrum Doradztwa i Informacji Difin Sp. z o.o., Warszawa.
 • Piasecki R., 2003, Rozwój gospodarczy a globalizacja, PWE, Warszawa.
 • Potocki A., 2004, Globalizacja a zachowania organizacyjne menedżerów, „Zeszyty Naukowe”, nr 647, Akademia Ekonomiczna, Kraków.
 • Potocki A. (red.), 2009, Instrumenty i obszary przeobrażeń i zmian organizacyjnych w warunkach globalizacji, Difin S.A., Warszawa.
 • Radzymińska T., 2001, Największe korporacje transnarodowe, „Nowe Życie Gospodarcze”, nr 20, Warszawa.
 • Sala S., 2006, Bezpośrednie inwestycje zagraniczne, a procesy globalizacji, „Prace Komisji Geografii Przemysłu PTG”, nr 8, Warszawa, Kraków.
 • Schary P.B., Skjott-Larsen T., 2002, Zarządzanie globalnym łańcuchem podaży, PWN, Warszawa.
 • Stabryła A., 2007, Formuła globalizacji w planowaniu strategicznym [w:] Potencjał restrukturyzacji w warunkach globalizacji i nowej gospodarki, R. Borowiecki, A. Jaki (red.), Wydawnictwo UEK, Kraków.
 • Yip G.S., 1996, Strategia globalna. PWN, Warszawa.
 • Yip G.S., 2004, Strategia globalna, PWN, Warszawa.
 • Zaorska A., 1998, Ku globalizacji? Przemiany w korporacjach transnarodowych i w gospodarce światowej, Warszawa.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-cc32fcf5-6ac8-45b5-bb5e-1d508b6af640
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.