PL EN


2014 | 21 | 2 | 28-34
Article title

Internet jako źródło pozyskiwania informacji w gospodarstwach rolnych województwa małopolskiego

Authors
Content
Title variants
EN
Internet as a source for getting of information in farms in Malopolska district
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W opracowaniu poruszona została problematyka dostępu do Internetu oraz umiejętności korzystania z zasobów internetowych przez wybranych właścicieli gospodarstw rolnych w województwie małopolskim. Głównym celem było określenie dostępności do sieci w gospodarstwach rolnych, częstotliwości korzystania z niej oraz sposobów wykorzystania pozyskanych w ten sposób informacji. Ponadto zbadane zostały inne sposoby pozyskiwania informacji, z których korzystają producenci rolni. Badania przeprowadzone zostały na celowo dobranej grupie 160 rolników, którzy uczestniczyli w szkoleniach dla producentów rolnych. Analiza pozyskanych informacji pozwala stwierdzić, iż w badanej grupie wciąż niski jest odsetek rolników, których gospodarstwa są wyposażone w dostęp do sieci internetowej. Ponadto sam fakt podłączenia do sieci internetowej nie oznacza, że jest ona wykorzystywana do podejmowania decyzji dotyczących gospodarstwa rolnego, bowiem nie wszyscy producenci rolni posiadający dostęp do Internetu potrafią z niego korzystać. Część producentów rolnych wykorzystuje Internet głównie jako źródło rozrywki. Najpopularniejszym źródłem pozyskiwania informacji o działalności rolniczej pozostają szkolenia oraz telewizja.
EN
The paper presented problem of the use of Internet in farms in Malopolska district. The main aim of this article was to determine the level of farm equipment in computers with Internet and farmers skills in Internet use. Calculations were conducted based on data obtained from farmers who participated in the training for agriculture producers from January till March 2013 in Malopolska district. Obtained data from 160 respondents. The results of the study indicate that 25,62% farmers from surveyed group didn’t have access to Internet, and among those, who had it, 8,4% didn’t use these tool (they didn’t have necessary skills). Farmers use Internet mainly for searching information, but not necessary for find data useful in agriculture production. The most popular source obtain of information are still TV and newspaper.
Year
Volume
21
Issue
2
Pages
28-34
Physical description
Dates
published
2014-02-20
Contributors
author
  • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-cc35ff90-f7a1-4a27-b6a6-5f8948d398a5
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.