PL EN


2015 | 2(217) | 9-21
Article title

Introduction: Towards a Sociology of Ageing in Central and Eastern Europe

Content
Title variants
PL
Wprowadzenie: w kierunku socjologii starzenia w krajach Europy Środkowej i Wschodniej
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
While Central and Eastern European (CEE) countries have not yet dealt with all social problems resulting from the post-communist transformation process they are faced with a new challenge – the transition towards ageing societies. Demographic projections indicate that CEE is en route towards becoming the oldest part of Europe in the second half of the 21st century. This article argues that the sociology of ageing is uniquely equipped with the necessary toolkit for analysing emerging social problems and social cleavages characteristic of ageing societies and for proposing mechanisms for their solution. Subsequently, we will outline the contribution of sociology of ageing theory building to the analysis of ageing societies, beginning with the international sociology of ageing before focusing specifically on the sociology of ageing in CEE. The introduction of the articles in this Special issue of STUDIA SOCIOLOGICZNE is embedded in this discussion.
PL
Kraje Europy Środkowej i Wschodniej nie poradziły sobie jeszcze ze wszystkimi problemami wynikającymi z postkomunistycznych procesów transformacji, a stoją w obliczu nowych wyzwań wynikających ze starzenia się społeczeństw. Prognozy demograficzne wskazują, że kraje te będą najbardziej zawansowanymi ze względu na wiek w Europie w drugiej połowie XXI wieku. Artykuł wskazuje, że socjologia starzenia jest wyjątkowo przygotowana do analizowania pojawiających się problemów społecznych, prezentacji społecznych aspektów starzejących się populacji, ale też oferuje mechanizmy, które mogą być rozwiązaniami tych problemów. W artykule pokazujemy wkład socjologii starzenia w rozwój teoretycznych podstaw analizy starzejących się społeczeństw. Rozpoczynamy od przeglądu międzynarodowego kontekstu teoretycznych podstaw socjologii starzenia, aby zaprezentować krótki przegląd rozwoju socjologii starzenia w krajach Europy Środkowej i Wschodniej, szczególnie w Polsce. Wprowadzenie w artykuły specjalnego numeru „Studiów Socjologicznych” jest też częścią tej dyskusji.
Year
Issue
Pages
9-21
Physical description
Contributors
author
 • Faculty of Social Sciences, Furtstr. 2, 02826 Görlitz, Germany
 • SGH Warsaw School of Economics, al. Niepodległości 162, 02-554 Warsaw
 • Jagiellonian University (Institute of Sociology), ul. Grodzka 52, 31-044 Kraków
References
 • Achenbaum, W. Andrew. 2009. A Metahistorical Perspective on Theories of Ageing. In: Bengtson, Vern L., Gans, Daphna, Putney, Norella M. and Silverstein, Merril (eds.). Handbook of Theories of Ageing, second edition. New York: Springer, p. 25–38.
 • Backes, Gertrud M. and Wolfgang Clemens. 2013. Lebensphase Alter [Life Phase Old-Age]. 4th, revised edition. Weinheim: Juventa.
 • Bengtson, Vern L., Norella M. Putney and Malcolm L. Johnson. 2005. The Problem of Theory in Gerontology Today. In: Johnson, Malcolm L. (ed.). The Cambridge Handbook of Age and Ageing. Cambridge: Cambridge University Press, p. 3–20.
 • Binstock, Robert H. and Linda K. George (eds.). 2006. Handbook of Ageing and the Social Sciences, 6th edition. Burlington, MA: Academic Press.
 • Chawla, Mukesh, Gordon Betcherman, Arup Banerji et al. 2007. From Red to Gray: The Third Transition of Ageing populations in Eastern Europe and the former Soviet Union. Washington, DC: The World Bank.
 • Cumming, Elaine and William Earl Henry. 1961. Growing Old. New York: Basic Books.
 • Czekanowski, Piotr. 2012. Społeczne aspekty starzenia się ludności w Polsce. Perspektywa socjologii starości. Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego.
 • Dannefer, Dale. 2003. Cumulative Advantage/Disadvantage and the Life Course: Cross-fertilizing Age and the Social Science Theory. Journal of Gerontology: Social Sciences, 58: S327–337.
 • Dannefer, Dale and Chris Phillipson (eds.). 2010a. The SAGE Handbook of Social Gerontology. Los Angeles: Sage.
 • Dannefer, Dale and Richard A. Settersten, Jr. 2010b. The Study of the Life Course: Implications for Social Gerontology. In: Dannefer, Dale and Phillipson, Chris (eds.). The SAGE Handbook of Social Gerontology.Los Angeles: Sage, p. 3–19.
 • Developing the ‘Sociology of Ageing’ to Tackle the Challenge of Ageing Societies in Central and Eastern Europe. 2012. Andreas Hoff and Jolanta Perek-Białas (eds.). Cracow: The Jagiellonian University Press.
 • Featherstone, Mike and Mike Hepworth. 2005. Images of Ageing: Cultural Representations of Later Life. In: Johnson, Malcolm L. (ed.). The Cambridge Handbook of Age and Ageing. Cambridge: Cambridge University Press, p. 354–362.
 • Havighurst, Robert. 1963. Succesful Ageing. In: Williams, Richard H., Tibbits, Clark and Donahue, Wilma (eds.). Process of Ageing. Social and Psychological Perspec- tives. New York: Atherton Press, p. 299–320.
 • Hoff, Andreas. 2008. Population Ageing in Central and Eastern Europe as an Outcome of the Socio-economic Transition to Capitalism. Socialinis Darbas, 7(2): 14–25.
 • International Sociological Association (ISA). 2015. Research Committee on Sociology of Ageing RC11. http://www.isa-sociology.org/rc11.htm [last accessed on 07/05/2015].
 • Johnson, Malcolm L. (ed.). 2005. The Cambridge Handbook of Age and Ageing. Cambridge: Cambridge University Press.
 • Kohli, Martin. 1985. Die Institutionalisierung des Lebenslaufs. Historische Befunde und theoretische Argumente. [The Institutionalization of the Life Course. Histo- rical evidence and theoretical arguments]. Kölner Zeitschrift für Soziologie und Sozialpsychologie, 37(1): 1–29.
 • Kojder, Andrzej. 2014. Brunon Synak. Socjolog spełniony. Studia Socjologiczne. 1/2014(12):7–12.
 • Lanzieri, Giampaolo. 2011. The Greying of the Baby Boomers. A Century-long View of Ageing in European Populations. Eurostat statistics in focus, 23.
 • Lynott, Robert J. and Patricia Passuth Lynott. 1996. Tracing the Course of Theoretical Development in the Sociology of Aging. The Gerontologist, 36(6): 749–760.
 • Mannheim, Karl. 1928 [2000]. The Problem of Generations. In: Mannheim, Karl. Essays on the Sociology of Knowledge. Abingdon: Routledge, p. 276–320.
 • Marshall, Victor W. and Vern L. Bengtson. 2011. Theoretical Perspectives on the Sociology of Ageing. In: Settersten Jr., Richard A. and Angel, Jacqueline L. (eds.). Handbook of Sociology of Ageing. New York: Springer, p. 17–34.
 • Mucha, Janusz and Łukasz Krzyżowski. 2010. Aging in Poland at the Dawn of the 21st Century. Polish Sociological Review, 2(170): 247–260.
 • Neugarten, Bernice L. 1964. Personality in Middle and Late Life. New York: Atherton Press.
 • Niezabitowski, Marek. 2007. Ludzie starsi w perspektywie socjologicznej. Problemy uczestnictwa społecznego. Katowice: Wydawnictwo Naukowe „Śląsk”.
 • Niezabitowski, Marek. 2012. Elderly People in Residential Environment. In: A. Hoff, J. Perek-Białas (eds.). Developing the “Sociology of Ageing”: To Tackle the Challenge of Ageing Societies in Central and Eastern Europe. Kraków: Jagiellonian University Press, p. 139–161.
 • Pędich, Wojciech. 1996. Ludzie starzy. Warszawa: CRSS.
 • Population Ageing in Central and Eastern Europe. Societal and Policy Implications. 2011. Ed. A. Hoff. Farnham: Ashgate.
 • Piotrowski, Jerzy (przy współpracy J. Kordosa, D. Kozińskiej, A. Lisowskiego, J. Na- dolskiego i J. Staręgi). 1973. Miejsce człowieka starego w rodzinie i społeczeństwie. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
 • O'Rand, Angela M. and John C. Henretta. 1999. Age and Inequality. Diverse Pathways Through Later Life. Boulder, CO: Westview Press.
 • Riley, Matilda W., Marilyn Johnson and Anne Foner. 1972. Ageing and Society. Volume three: A sociology of age stratification. New York: Russell Sage Foundation.
 • Riley, Matilda W., 1987. On the Significance of Age in Sociology. American Sociological Review, 52(1): 1–14.
 • Riley, Matilda W., Anne Foner and Joan Waring. 1988. Sociology of Age. In: Smelser, Neil J. (ed.). Handbook of Sociology. Newbury Park, CA: Sage, p. 243–290.
 • Riley, Matilda W. and John W. Riley Jr. 1994. Age Integration and the Lives of Older People. The Gerontologist, 34(1): 110–115.
 • Settersten, Richard A. Jr. and Jacqueline L. Angel (eds.). 2011a. Handbook of Sociology of Ageing. New York: Springer.
 • Settersten, Richard A. Jr. and Jacqueline L. Angel. 2011b. Trends in the Sociology of Aging: Thirty Year Observations. In: Settersten Jr., Richard A. and Angel, Jacqu- eline L. (eds.). Handbook of Sociology of Ageing. New York: Springer, p. 3–16.
 • Szatur-Jaworska, Barbara. 2000. Ludzie starzy i starość w polityce społecznej. Warszawa: IPS Uniwersytet Warszawski, ASPRA-JR.
 • Szukalski, Piotr. 2012. Solidarność pokoleń. Dylematy relacji międzypokoleniowych. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
 • Synak, Brunon. 1999. Ludzie starzy. In: Encyklopedia socjologii, t. 2 (K-N). Warszawa: Oficyna Naukowa, p. 144–149.
 • Synak, Brunon (red.). 2002. Polska starość. Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego.
 • The Ageing Societies of Central and Estern Europe: Some Problems – Some Solutions. 2008. Andreas Hoff and Jolanta Perek-Białas (eds.). Cracow: The Jagiellonian University Press.
 • Walker, Alan. 2002. A Strategy for Active Ageing. International Social Security Review, 55(1): 121–139.
 • Willson, Andrea E.. 2007. The Sociology of Ageing. In: Bryant, Clifton D. and Peck, Dennis L. (eds.). 21st Century Sociology. A Reference Handbook. Volume Two: Specialty and Interdisciplinary Studies. Newbury Park, CA: Sage, p.148–155.
 • Wilmoth, Janet M. and Kenneth F. Ferraro (eds.). 2013. Gerontology. Perspectives and Issues. New York: Springer.
 • Woźniak, Zbigniew. 1997. Najstarsi z poznańskich seniorów. Jesień życia w perspektywie gerontologicznej. Poznań.
 • Zaidi, Asghar, Katrin Gasior, Maria M. Hofmarcher, Orsolya Lelkes, Bernd Marin, Ricardo Rodrigues, Andrea Schmidt, Pieter Vanhuysse and Eszter Zolyomi. 2013. Active Ageing Index 2012. Concept, Methodology and Final Results. Vienna: Europäisches Zentrum für Wohlfahrtspolitik und Sozialforschung.
 • Zaidi, Asghar and David Stanton. 2015. Active Ageing Index 2014. Analytical Report. Southampton: University of Southampton.
 • Zych, Andrzej. 1995. Człowiek wobec starości. Szkice z gerontologii społecznej. Warszawa: Inteart, Seria: Biblioteka Pracownika Socjalnego.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-cc36122c-f9e9-4296-b144-7f9db36480e8
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.