PL EN


2020 | 2(157) | 9–27
Article title

Prezydent w systemie konstytucyjnym Syrii

Content
Title variants
EN
President in the constitutional system of Syria
Languages of publication
PL EN
Abstracts
EN
The article presents the political position of the President in Syria and analyzes powers of the head of state from the 1930 Constitution to including this issue in the 2012 Constitution. The study covers issues regarding the method of choosing the head of state and the competences in the area of executive, legislative and judicial power which determine the position of the President within the state system. It is argued that the strong political position of the Syrian President is related to the violation of the principle of separation of powers, enormous influence of the army on political life and a lack of democratic experience. The strong position of the President was manifested in the 1973 Constitution, when Hafiz al-Assad was the President. This continues to this day despite the adoption of the new Constitution in 2012.
Keywords
Year
Issue
Pages
9–27
Physical description
Contributors
 • Prof. dr hab. Anita Adamczyk, Uniwersytet im. A. Mickiewicza, Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa, anita.adamczyk@amu.edu.pl, https://orcid.org/0000-0002-2851-0200
author
 • Dr hab. Fuad Jomma, Uniwersytet Szczeciński, Instytut Nauk o Polityce i Bezpieczeństwie, fuad@gazeta.pl, https://orcid.org/0000-0002-7981-7114
References
 • Decyzja nr 2254 (2015) podjęta przez Radę Bezpieczeństwa na posiedzeniu 7588 w dniu 18 grudnia 2015 r , <https://undocs.org/ar>.
 • Dekret ustawodawczy 276 z 1969 r. o obywatelstwie syryjskiego Araba wraz z pouczeniem wykonawczym, <http://parliament.gov.sy/arabic>.
 • Konstytucja Arabskiego Królestwa Syrii z 1920 r. (Konstytucja Wielkiego Królestwa Syrii), <http://emediatc.com>
 • Konstytucja państwa syryjskiego z 1930 r., <http://parliament.gov.sy>.
 • Konstytucja Syrii z 1950 r., <http://dustour.org/media-library>.
 • Konstytucja Syryjskiej Republiki Arabskiej z 1953 r., <http://parliament.gov.sy>.
 • Konstytucja Syryjskiej Republiki Arabskiej z 27 lutego 2012 r., <http://www.parliament.gov.sy>.
 • Konstytucja tymczasowa z 1969 r., konstytucja al-Baas, <http://parliament.gov.sy>.
 • Konstytucja Zjednoczonej Republiki Arabskiej z 1958 r., <http://el-borai.com>.
 • Report Syria Opitions for a Political Transition, July 2015, s. 15, Action Group on Syria, <https://www.cartercenter.org>.
 • Stała konstytucja syryjska z 1973 r., <http://emediatc.com>.
 • Tymczasowa konstytucja z 1964 r., <http://souri.net>.
 • Al-dasatir al-mutaakiba fi suria: tahlil we mukarana (Kolejne konstytucje Syrii: analiza porównawcza, czerwiec 2017 r.), IDRAK Centre for Studies & Consultations, <https://idraksy.net>.
 • Building a Political System for a Future Syria, <http://syrianexperthouse.org>.
 • Fildis A.T., The Troubles in Syria: Spawned by French Divide and Rule, ,,Middle East Policy Council” t. XVIII, nr 4, https://www.mepc.org, https://doi.org/10.1111/j.1475-4967.2011. 00515.x.
 • French Mandate for Syria and the Lebanon, ,,The American Journal of International Law” t. 17, nr 3, Supplement: Official Documents (Jul., 1923), <http://www.ndu.edu.lb>.
 • Historia państwa i prawa. Wybór tekstów źródłowych, red. B. Lesiński, Wydawnictwo Ars Boni et Aequi, Poznań 1995.
 • Jomma F., Wpływ podziałów religijnych, narodowych i etnicznych na procesy polityczne w Syrii, Wydawnictwo Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2018.
 • Kiwan M., Sawabit we mutaghejerat al-dasatir As-surija min 1920 ila 1971, <http://www. alkhaleej.ae>.
 • Kowalczyk T., Ograniczenia biernego prawa wyborczego na urząd Prezydenta RP, [w:] Wybory i pozycja ustrojowa prezydenta w wybranych państwach świata, red. R. Zych, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2011.
 • Leverett F., Inheriting Syria: Bashar’s Trial by Fire, Brookings Institution Press, Washington D.C., 2005.
 • Moubayed S.M., Stell & Silk. Men and Women Who Shaped Syria 1900–2000, Cune Press, Seattle 2006.
 • Polskie prawo konstytucyjne. Stan prawny na dzień 1 września 1997 r., red. W. Skrzydło, Wydawnictwo MORPOL, Lublin 1997.
 • Sarnecki P., Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz do przepisów, Wydawnictwo Zakamycze, Kraków 2000.
 • Tsasul tarihi li tatawir al-distor as-suri, The Arab Orient Center for Strategic and Civilization Studies London, 11.02.2013, <https://www.asharqalarabi.org.uk>.
 • Ziadeh R., The History of the Syrian Constitution, ,,Syrian Studies Association Bulletin” 2017, t. 22, nr 1, <https://ojcs.siue.edu>.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-cc3ac63f-06f7-4fd3-8b23-b460bdb745b6
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.