PL EN


2013 | 2(34) | 147-158
Article title

Edukacyjna wartość dodana jako miernikefektywności nauczania w polskich gimnazjachz uwzględnieniem ich lokalizacji*

Authors
Content
Title variants
EN
Educational value added as a measure of the effectiveness of teaching in Polish secondary schools in terms of their location
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W artykule podjęto problem zróżnicowania wyników osiąganych przez uczniów w zależności od rodzaju miejscowości, w której urodził się uczeń. tzn. na wsi, w większych bądź mniejszych miastach. Analiza zostanie przeprowadzona na podstawie wyników uczniów kończących gimnazja w 2011 r. Poziom wiedzy zmierzono za pomocą wskaźnika edukacyjnej wartości dodanej.
EN
This paper undertakes the problem of differentiation of students performance according to the type location in which the student was born, i.e. in a village, in larger or smaller cities. The analysis is performed on the basis of the results the students achieved in secondary schools in 2011. The level of knowledge is measured by the ratio educational value added.
Year
Issue
Pages
147-158
Physical description
Contributors
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
References
 • Aitkin M., Longford N., Statistical Modelling Issues in School Effectiveness Studies, „Journal of the Royal Statistical Society” 1986, Vol. 149, nr 1, s. 1-43.
 • Baltagi B.H., Econometric Analysis of Panel Data, John Wiley & Sons Ltd, 2005.
 • Ejsmont W., Efektywność nauczania we wrocławskich liceach, „Didactics of Mathematics”, nr 5-6 (9-10), Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2009, s. 111-128.
 • Jakubowski J., Sztencel R., Wstęp do teorii prawdopodobieństwa, SCRIPT, 2004.
 • Jakubowski M., Metody szacowania edukacyjnej wartości dodanej, Biuletyn Badawczy wydany przez Centralną Komisję Egzaminacyjną 2006, nr 8.
 • Maddala G.S., Ekonometria, WN PWN, Warszawa 2006.
 • Prokopek A., Trzyletni wskaźnik egzaminacyjny, Biuletyn Badawczy wydawany przez Centralną Komisję Egzaminacyjną 2010.
 • Skrondal A., Rabe-Hesketh S., Multilevel and Longitudinal Modeling Using Stata, College Station, Texas: Stata Press Publication – StataCorp LP. 2008.
 • Stożek E., Analiza wyników egzaminów zewnętrznych z wykorzystaniem metody EWD w ewaluacji wewnątrzszkolnej, Biuletyn Badawczy wydany przez Centralną Komisję Egzaminacyjną 2008.
 • Stożek E., Refleksyjny praktyk wobec edukacyjnej wartości dodanej, w: Uczenie się i egzamin w oczach nauczycieli, red. B. Niemierko i M.K. Szmigel, PTDE, Kraków 2008, s. 299-303.
 • Wansbeek T.J., Kapteyn A., A class of decompositions of the variance–covariance matrix of a generalized error components model, „Econometrica” 1982, nr 50, s. 713-724.
 • Wansbeek T.J., Kapteyn A., A simple way to obtain the spectral decomposition of variance components models for balanced data, „Communications in Statistics” 1982, nr 11, s. 2105-2112.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-cc3c24b0-8d36-4c50-8d23-5833a7763da1
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.