PL EN


2019 | 2(7) | 94-108
Article title

Międzynarodowy Rok Kobiet 1975 na łamach „Kobiety i Życia”

Content
Title variants
EN
The 1975 International Year of Women in the light of “Kobieta i Życie”
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Do lat 70. XX w. większość publikacji w „Kobiecie i Życiu” oscylowała wokół problematyki typowej dla prasy kobiecej, m.in. macierzyństwa, gospodarstwa domowego oraz poradnictwa. Wraz z początkiem lat 70. na łamach periodyku coraz częściej pisano o pozycji społecznej kobiet. Nastąpiła intensyfikacja tematyki dotyczącej działalności kobiet w sferze publicznej, w tym aktywności politycznej. Uzależnione było to od ówczesnych przemian na scenie politycznej kraju oraz zmian personalnych w redakcji „Kobiety i Życia”. Problematykę niskiego udziału kobiet w polityce podejmowano szczególnie często w wydaniach z 1975 r. Przy okazji obchodów Międzynarodowego Roku Kobiet redakcja zachęcała czytelniczki do zaangażowania w sferę polityczną. Wielokrotnie przedstawiano sylwetki polskich działaczek politycznych, jak również kobiet aktywnych publicznie poza granicami Polski.
EN
Until the 1970s, most publications in Kobieta i Życie [Women and Life] revolved around issues typical of women’s press, including maternity, household and counseling. At the beginning of the 1970s, the journal published more and more often about the social position of women. The subject of women’s activities in the public sphere, including political activity, intensified. It depended on the changes in the country’s political scene and personnel changes at the Kobieta i Życie editorial office. The issue of women’s low participation in politics was particularly often addressed in the 1975 editions. On the occasion of the International Year of Women, the Kobieta i Życie editors encouraged readers to become involved in the political sphere. The silhouettes of Polish political activists as well as women publicly active outside Poland were presented many times.
Year
Issue
Pages
94-108
Physical description
Dates
published
2019-12-30
Contributors
  • Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
References
  • Ćwik, Urszula. „Wybory parlamentarne i wybory do rad narodowych w Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej na łamach «Kobiety i Życia» (do 1989 roku)”, w: Małgorzata Dajnowicz, Adam Miodowski (red.), Polityka i politycy w prasie XX i XXI wieku, (Białystok : Wydawnictwo Humanica, 2016), 328-337. ISBN 978-83-946177-0-7.
  • Dajnowicz, Małgorzata. „Kobiety w polityce w wypowiedziach prasowych Krystyny Kaszuby na łamach «Kobiety i Życia» (1985–1990)”, w: Ewa Maj, Ewelina Podgajna, Anna Szwed-Walczak, Łukasz Jędrzejski (red.), Komunikowanie polityczne, (Lublin : Wydawnictwo UMCS, 2017), 199-210. ISBN 978-83-7784-936-1.
  • Dajnowicz, Małgorzata. „Wzorce aktywności publicznej kobiet w początkach transformacji ustrojowej w Polsce w świetle «Kobiety i Życia» i «Urody» (1989–1995)”, w: Teresa Kulak, Małgorzata Dajnowicz (red.), Drogi kobiet do polityki (na przestrzeni XVIII–XXI wieku), (Wrocław : Wydawnictwo Chronicon, 2016), 417-443. ISBN 978-83-946166-2-5.
  • Sokół, Zofia. Prasa kobieca w Polsce w latach 1945–1995, (Rzeszów : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej, 1998). ISBN 83-87288-46-2.
  • Wójcik, Grzegorz. „Emancypacja kobiet w okresie lat 60. i 70. na łamach czasopisma «Kobieta i Życie»”, Kultura Popularna, nr 2(40), 2014, 118-129. DOI 10.5604/16448340.1132098.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2451-3539
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-cc47f50a-2e91-4a9d-849f-a1c2c529d9fd
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.