PL EN


2015 | 4 | 2 | 39-61
Article title

Zastosowanie narzędzi regresji hedonicznej do oceny poziomu stopy zwrotu i ryzyka inwestycji na rynku malarstwa polskiego

Authors
Content
Title variants
EN
Hedonic Indexes and Rates of Return on the Market of the Polish Paintings
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Celem artykułu jest porównanie opłacalności inwestowania w malarstwo na rynku polskim w podziale na epoki: malarstwo XIX-wieczne i współczesne oraz odpowiedź na pytanie, czy polskich inwestorów charakteryzuje inklinacja do kupowania tradycyjnych obrazów XIX-wiecznych i jednocześnie niechęć do kupowania malarstwa nowoczesnego. Badana zbiorowość objęła zapisy aukcyjne z okresu 2007–2010 dla najbardziej popularnych malarzy w wymienionych wcześniej segmentach. W segmencie malarstwa XIX-wiecznego najwyższe średnie ceny osiągały obrazy Józefa Brandta i Józefa Chełmońskiego (odpowiednio 383 000 PLN i 343 333 PLN), natomiast w segmencie malarstwa współczesnego – obrazy Jerzego Nowosielskiego (70 453 PLN). Obydwa segmenty charakteryzuje prawoskośna asymetria cen. Na podstawie hedonicznego modelu regresji, uwzględniającego zmienne jakościowe (np. nazwisko malarza, technika, sygnowanie, dom aukcyjny i półrocze sprzedaży) i ilościowe (ln powierzchni obrazu) kształtujące cenę obrazu, wyznaczone zostały półroczne indeksy hedoniczne cen w badanych segmentach. Pozwoliło to oszacować stopy zwrotu i ryzyko inwestowania. Stwierdzono, że w segmencie malarstwa XIX-wiecznego stopa zwrotu i ryzyko wynoszą odpowiednio –5,89% i 11,41%, a w segmencie malarstwa współczesnego wartości rentowności są znacznie wyższe i ryzyko niższe, wynosząc odpowiednio 2,97% i 10,46%.
Year
Volume
4
Issue
2
Pages
39-61
Physical description
Contributors
 • Dr, Katedra Ekonomii Przemysłu i Rynku Kapitałowego, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, Uniwersytet Łódzki, ul. Rewolucji 1905 r. 41, 90-214 Łódź,
References
 • Agnello R. J. (2002), Investment Returns and Risk for Art: Evidence from Auctions of American Paintings, „Eastern Economic Journal”, Vol. 28, No. 4.
 • Agnello R. J., Pierce R. K. (1996), Financial returns, price determinants, and genre effects in American art investment, „Journal of Cultural Economics”, Vol. 20, Issue 4.
 • Agnello R. J., Xu X. (2008), Prices for Paintings by African American Artists and Their Contemporaries: Does Race Matter?, Working Papers University of Delaware, Department of Economics, No. 6.
 • Barbosa R. L., Campos N. F. (2008), Paintings and Numbers: An Econometric Investigation of Sales Rates, Prices and Returns in Latin American Art Auctions, IZA Discussion Paper Series, No. 3445.
 • Biey M., Zanola R. (2005), The Market for Picasso Prints: A Hybrid Model Approach, „Journal of Cultural Economics”, Vol. 29, Issue 2.
 • Brachinger H. W. (2008), A new index of perceived inflation: Assumptions, method, and application to Germany, „Journal of Economic Psychology”, Vol. 29, Issue 4.
 • Buelens N., Ginsburgh V. (1993), Revisiting Baumol’s 'Art as Floating Crap Game, „European Economic Review”, Vol. 37, No. 7.
 • Czujack C. (1997), Picasso Paintings at Auction, 1963–1994, „Journal of Cultural Economics”, Vol. 21, Issue 3.
 • Diewert E., Greenlees J., Hulten C. R. (red.) (2010), Price Index Concepts and Measurement, The University of Chicago Press Books, NBER „Studies in Income and Wealth”, Vol. 70.
 • Dobrowolski T. (1957), Nowoczesne malarstwo polskie, ZN Ossolineum, Wrocław.
 • Durr F. (2010), The Swiss Art Index, Master Thesis, Lucerne University of Applied Sciences and Arts, School of Management and Law, http://www.zhaw.ch/fileadmin/php_includes/popup/hop-tail.php?h op_id=409376712, dostęp dnia 29.11.2013.
 • Dziechciarz J. (2004), Regresja Hedoniczna: Proba Wskazania Obszarow Stosowalności, w: Przestrzenno-czasowe modelowanie zjawisk gospodarczych, Zeliaś A. (red.), Wyd. Akademii Ekonomicznej, Kraków.
 • Dziechciarz J. (2005), Regresja hedoniczna i metoda conjoint measurement jako narzędzia w kształtowaniu polityki cenowej, „Ekonometria”, tom 15, Wyd. Uniwersytetu Wrocławskiego.
 • Dziechciarz-Duda M., Krol A. (2014), Regresja hedoniczna i conjoint analysis w badaniu cen rynkowych i preferencji konsumentów, mat. XVIII Warsztaty Metodologiczne im. Profesora Stefana Mynarskiego, Metody Ilościowe w Badaniach Marketingowych, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach.
 • Edwards S. (2004), The Economics of Latin American Art: Creativity Patterns and Rates of Return, NBER Working Papers 10302, http://www.nber.org/papers/w10302, dostęp dnia 17.07.2012.
 • Hałka A., Łyziak T. (2015), How to Define the Consumer Perceived Price Index? An Application to Polish Data, „Eastern European Economics”, Vol. 53, Issue 1, DOI:10.1080/00128775.2015.1033201, dostęp dnia 9.02.2016.
 • Higgs H. (2012), Australian Art Market Prices during the Global Financial Crisis and two earlier decades, „Australian Economic Papers”, Vol. 51, Issue 4.
 • Hodgson D. (2011), An analysis of pricing and returns in the market for French Canadian paintings, „Applied Economics”, Vol. 43.
 • Hoffman J., Leifer H.-A., Lorenz A. (2006), Index of Perceived Inflation or EU Consumer Surveys? An Assessment of Professor H. W. Brachinger Approach, „Intereconomics”, DOI: 10.1007/s10272–006–0176–5, dostęp dnia 9.02.2016.
 • Jungermann H., Brachinger H. W., Belting J., Grinberg K., Zacharias E. (2007), The Euro Changeover and the Factors Influencing Perceived Inflation, „Journal of Consumer Policy”, Vol. 30, Issue 4, DOI: 10.1007/s10603–007–9051–4, dostęp dnia 9.02.2016.
 • Kraussl R., Logher R. (2010), Emerging art markets, „Emerging Markets Review”, Vol. 11, No. 4, http://ssrn.com/abstract=1304856, dostęp dnia 4.09.2013.
 • Kraussl R., Schellart E. (2007), Hedonic Pricing of Artworks: Evidence from German Paintings, Working Paper VU University Amsterdam, http://ssrn.com/abstract=968198, dostęp dnia 30.12.2013.
 • Lippe von der P. (2001), Chain Indices. A Study In Price Theory, „Spectrum of Federal Statistics”, Vol. 16 of the Publication Series, Statistisches Bundesamt, Wiesbaden.
 • Lucińska A. (2013), Wiek malarzy a ceny obrazow na rynku aukcyjnym w Polsce, „Zarządzanie i Finanse”, t. 11, nr 3, cz. 2.
 • Renneboog L., Spaenjers C. (2013), Buying Beauty: On Prices and Returns in the Art Market, „Management Science”, Vol. 59, No. 1, http://ssrn.com/abstract=1352363, dostęp dnia 7.01.2014.
 • Renneboog, L., van Houtte T. (2002), The Monetary Appreciation of Paintings: From Realism to Magritte, „Cambridge Journal of Economics”, Vol. 26, No.
 • Triplett J. (2004), Handbook on Hedonic Indexes and Quality Adjustments in Price Indexes: Special Application to Information Technology Products, OECD, STI Working Paper No. 9.
 • Witkowska D. (2014), Wrażliwość hedonicznych indeksów cen na przykładzie indeksow cen dzieł znanych malarzy polskich, „Ekonometria”, Wyd. Uniwersytetu Wrocławskiego, t. 2(44).
 • Worthington A., Higgs H. (2006), A Note on Financial Risk, Return and Asset Pricing in Australian Modern and Contemporary Art, „Journal of Cultural Economics”, Vol. 30, Issue 1.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-cc49043d-36c0-4e65-8fee-26aa7cab7637
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.