Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2013 | 40 | 11-12(476-477) "Stare" i "nowe" ryzyka socjalne | 25-32

Article title

Renta rodzinna w systemie ubezpieczeń społecznych

Selected contents from this journal

Title variants

EN
Survivor's benefit in the social security system

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Artykuł przedstawia historię renty rodzinnej w Polsce, regulacje prawne dotyczące tego świadczenia, powiązania renty rodzinnej z innymi świadczeniami z systemu zabezpieczenia społecznego oraz dochodem z pracy, a także różne dane statystyczne związane z tym świadczeniem. Analiza danych o rentach rodzinnych pobieranych w Polsce wraz z wcześniej przytoczonymi rozwiązaniami prawnymi oraz wskazanymi dotychczas nierozwiązanymi problemami pozwoliła autorce na sformułowanie wniosków dotyczących kierunków zmian w systemie ubezpieczeń społecznych, ze szczególnym uwzględnieniem rent rodzinnych.
EN
Death of the breadwinner is one of the „old” social risks. Benefit addressing this risk is survivor’s pension. Originally it was a benefit for widows and their children. Due to changes in family structure and labor market changes the scope of beneficiaries became wider covering widowers as well as - due to increasing divorce rate – more than one surviving spouses. Changes in other social security segments like sickness insurance or old age pension insurance should be coordinated with survivor’s pension system. In Poland it is not always the case and reforms addressing these discrepancies are necessary.

Contributors

  • Akademia Biznesu i Finansów Vistula

References

  • artykuł nie ma bibliografii

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-cc4e46c8-a7ab-44ad-b297-98f49c5e8e25
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.