PL EN


2019 | 1(30) |
Article title

Poziom wyszczepialności na grypę oraz stosunek do szczepień wśród studentów kierunku lekarskiego w Polsce

Content
Title variants
EN
Immunization coverage level regarding the seasonal influenza and attitude to vaccination among medical students in Poland
Languages of publication
Abstracts
PL
Wstęp. Każdego roku miliony Polaków zmagają się z grypą, zachorowaniami grypopodobnymi oraz ich powikłaniami. Powszechnie zalecane szczepionki o udowodnionej skuteczności nie cieszą się jednak dużą popularnością wśród społeczeństwa. W niniejszym badaniu podjęto próbę zebrania informacji od studentów kierunku lekarskiego z polskich uczelni na temat ich stosunku do szczepień przeciwko grypie oraz chęci zastosowania na sobie tego typu profilaktyki. Materiał i metody. Badanie przeprowadzono z udziałem 434 studentów kierunku lekarskiego z całej Polski. Głównym celem ankiety było zebranie informacji na temat opinii studentów wobec szczepień przeciwko grypie. Sondaż składał się z pytań zamkniętych, został przeprowadzony w marcu 2018 roku. Wyniki. Średni poziom wyszczepienia wśród studentów wynosi 18,9%. Objawy grypy lub choroby grypopodobnej częściej stwierdzono u osób, które nie poddały się szczepieniu. Choroba wystąpiła u 37% respondentów, którzy się zaszczepili. 43% ankietowanych, którzy nie poddali się szczepieniu, zachorowało. Wnioski. W świetle powyższych wyników można stwierdzić, że szczepionki przeciwko grypie są skuteczne. Studenci kierunku lekarskiego szczepią się rzadziej niż lekarze i inni przedstawiciele zawodów medycznych
EN
Introduction. Every year, millions of Poles struggle with influenza, its complications and diseases accompanied by the flu-like symptoms. However, commonly recommended and easily accessible vaccines with proven efficacy are not very popular among the society. This study attempts to gather information from medical students from Polish universities about their attitude to vaccination against influenza and their willingness to use this type of prophylaxis in the future. Material and methods. The study involved 434 medical students from across The Republic of Poland. The main purpose of the survey was to collect information about their opinions on vaccination against influenza. The survey consisted of single choice questions and was conducted in March 2018. Results. The average level of immunization among the students amounts to 18.9%. The symptoms of influenza or a flu-like illness were more often found in people who did not get vaccinated. The disease occurred in 37% of the respondents who were vaccinated. 43% of the respondents who did not submit to the vaccination fell ill. Conclusions. From the above results it can be concluded that influenza vaccines are effective. Medical students are vaccinated less frequently than doctors and other medical professionals
Contributors
References
  • Blank P., Falup-Pecurariu O., Kassianos G. i wsp., Poradnik RAISE. Szczepienia przeciwgrypie: podstawowe fakty dla lekarzy pierwszego kontaktu w Europie, Essen 2015,https://klrwp.pl/strona/211/grypa-2016-fakty-dla-lr/pl.Brydak L. B., Grypa. Międzynarodowy Nadzór nad Grypą i jej profilaktyka, „PrzewodnikLekarza” 2000, nr 9, s. 24 – 32.Brydak L. B. Romanowska M., Radzikowski A., Steciwko A. F., Polskie Standardy Profilaktykii Leczenia Grypy, wydanie III, uaktualnione i rozszerzone, Warszawa 2007.Burnet F. M, Clark E, Influenza: a survey of the last 50 years in the Light of Modern Workon the Virus of Epidemic Influenza, Monographs from the Walter & Eliza Hall Instituteof Research in Pathology and Medicine, Melbourne 1942, nr 4, s. 118.Centers for Disease Control and Prevention, www.cdc.fov/flu.36 A. E. Fiore, D. K. Shay, P. Haber i wsp., Recomendations of the Advisory Committee on ImmunizationPractices, „CDC Morbidity and Mortality Weekly Report (MMWR)” 2007, nr 56, s. 1– 54.Poziom wyszczepialności na grypę oraz stosunek do szczepień wśród studentów…198Centers for Disease Control and Prevention, Protect the Circle of Life Fact Sheet, https://www.cdc.gov/flu/pdf/freeresources/native/protect_circle_life_factsheet.pdf.Council of the European Communities, 2009, Proposal for a Council Recommendationon Seasonal Influenza Vaccination 2009, www.ec.europa.eu/health.Fell D. B., Platt R. W, Lanes A. i wsp., Fetal death and preterm birth associated withmaternal influenza vaccination: systematic review, „BJOG” 2015 (January), nr 122(1),s. 17 – 26.Fiore A. E., Shay D. K., Haber P. i wsp., Recomendations of the Advisory Committeeon Immunization Practices, „CDC Morbidity and Mortality Weekly Report (MMWR)”2007, nr 56, s. 1– 54.Główny Urząd Statystyczny, 2015, Zdrowie i zachowanie zdrowotne mieszkańców Polskiw świetle Europejskiego Ankietowego Badania Zdrowia (EHIS) 2014 r., notatka informacyjna;https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/zdrowie/zdrowie/zdrowie-i-zachowaniazdrowotne-mieszkancow-polski-w-swietle-badania-ehis-2014,10,1.html.Gołąb J., Jakóbisiak M., Stokłosa T., Gołąb J., Nowis D. i wsp., Bezpieczeństwo szczepieńochronnych [w:] J. Gołąb, M. Jakóbisiak, W. Lasek, T. Stokłosa, Immunologia, WydawnictwoNaukowe PWN, Warszawa 2015, s. 319 – 321.Grohskopf L. A., Sokolow L. Z., Broder K. R., Prevention and Control of Sea-sonal Influenzawith Vaccines Recommendations of the Advisory Committee on ImmunizationPrac-tices- United States, 2016-17 Influenza Season, „Recommendations and Reports”2016 (August), nr 65(5), s. 1– 54.Haberg S. E, Trogstad L., Gunnes N. i wsp., Risk of fetal death after pandemic influenzavirus infection or vaccination, „New England Journal of Medicine” 2013 (January),nr 368(4), s 333 – 340.Johnson, Niall P. A. S., (spring); Updating the Accounts: Global Mortalityof the 1918 –1920,,Spanish” Influenza Pandemic, „Bulletin of the History of Medicine”2002 (spring), nr 76, s. 105 –115.Marchewka A. K., Majewska A., Młynarczyk G., Działalność ruchu antyszczepionkowego,rola środków masowego komunikowania oraz wpływ poglądów religijnych na postawęwobec szczepień ochronnych, „Postępy Mikrobiologii” 2015, nr 54(2), s. 95 –102.Murray P. R., Rosenthal K. S., Pfaller M. A., Mikrobiologia, Polish edition by Elsevier,Urban & Partner, Wrocław 2011, s. 561– 568.Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego (szczepienia.info), Szczepionka przeciw grypie2018, http://szczepienia.pzh.gov.pl/szczepionki/grypa/9/#ile-osob-zaszczepilo-sie-przeciw-grypie-w-sezonie-2016/2017.Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego, Zakład epidemiologii chorób zakaźnych i nadzoru,Pracownia Monitorowania i Analizy Sytuacji Epidemiologicznej, Zachorowaniai podejrzenia zachorowań na grypę w Polsce, http://wwwold.pzh.gov.pl/oldpage/epimeld/grypa/index.html.PZG/Rynek Zdrowia; 2018 (12 kwietnia); Eksperci: po przebytej grypie, ryzyko zawału jest6-krotnie wyższe, http://www.rynekzdrowia.pl/Uslugi-medyczne/Eksperci-po-przebytejgrypie-ryzyko-zawalu-jest-6-krotnie-wyzsze,183049,8.html.Szymon Leonik, Michał Smoczok, Maciej Sojka, Krzysztof Starszak199Simpson C.R, Lone N, Kavanagh K. i wsp., Seasonal Influenza Vaccine Effectiveness(SIVE): an observational retrospective cohort study – exploitation of a unique community-based national-linked database to determine the effectiveness of the seasonaltrivalent influ-enza vaccine, „NIHR Journals Library” 2013 (November), nr 1, s. 1– 46.Virella G., Mikrobiologia i choroby zakaźne, Polish edition by Edra, Urban & Partner,Wrocław, s. 340 – 342.WHO, Health Emergencies programme, What to know about seasonal influenza ?, www.who.int/influenza/influenza-en-7february2018.pdf ?ua=1.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
1896-8333
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-cc4f332f-b5ff-461e-b4c1-8055ed467429
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.