PL EN


2017 | 17/1 | 103-112
Article title

„Kill a donkey”

Authors
Content
Title variants
PL
„Zabić osiołka”
Languages of publication
EN PL
Abstracts
EN
For thousands of years, we can observe that the donkey, an animal commonly used in the Mediterranean world and Asia as a beast of burden, has a rich symbolism associated with religion. It was ridden by ancient heroes, prophets, patriarchs and gods. In the Judaic and Christian traditions, there are positive aspects of this animal that are associated with messianic symbolism. The donkey was also used in the legal practices of the ancient East. Phrase to kill a donkey used in the existing in the second millennium BC in the present territory of Syria and Iraq, the city and the country of Mary, has become a technical term meaning the conclusion of the covenant.
PL
Przez tysiące lat możemy obserwować, że osioł – zwierzę powszechnie używane w świecie śródziemnomorskim i w Azji jako zwierze juczne, pociągowe i do jazdy – posiada bogatą symbolikę związaną z treściami religijnymi. Dosiadali go starożytni bohaterowie, prorocy, patriarchowie i bogowie. W tradycji judaistycznej i chrześcijańskiej przeważają pozytywne aspekty tego zwierzęcia wiążące się z symboliką mesjańską. Osioł był też wykorzystywany w praktykach prawnych starożytnego Wschodu. Fraza zabić osła używana w istniejącym w drugim tysiącleciu p.n.e. na terenie współczesnych Syrii i Iraku mieście i państwie Mari stała się terminem technicznym oznaczającym zawarcie przymierza.
Year
Volume
Pages
103-112
Physical description
References
 • El-Bekri, texte arabe: W. McGuckin de Slane: Description de l‘Afrique Septentrionale par Abou-Obeid El-Bekri, Alger 1911.
 • Brett M., The Cambridge History of Africa, Cambridge University Press 1978, vol. 2, c. 500 B. C. – A. D. 1050.
 • Bright J., Historia Izraela, Warsaw 1994.
 • Cinal S., Ba´al z Ugarit a inni bogowie burzy starożytnej Syrii i Palestyny, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 1997.
 • Coon C. S., Tribes of the Rif, Harvard African Studies - Peabody Museum of Harvard University Cambrige, Mass U.S.A. 1931, vol. IX.
 • Cross F.M., Canaanite Myth and Hebrew Epic, Essays in the History of the Religion of Israel, Massachussets 1973.
 • Forstner D., OSB, Świat symboliki chrześcijańskiej, Warsaw 1990.
 • Gaudefroy-Demombynes M., Narodziny Islamu, Warsaw 1988.
 • Herrgott G., [hasło] „Aszera”, [in:] Praktyczny słownik biblijny, ed. A. Grabner-Haider, Warsaw 1994.
 • Ibn Khaldun, Histoire des Berberes et des dynasties musulmanes de L`Afrique Septentrionale, Paris 1968.
 • Kobielus S., Krzyż Chrystusa. Od znaku i figury do symbolu i metafory, Warsaw 2000.
 • Komorowski Z., Kultury Maghrebu – Dzieje i grupy etniczne, Warsaw 1989.
 • Kotula T., Libijczycy - Berberowie [in:] Historia Afryki do początku XIX wieku, Wrocław 1996.
 • Kwiaty wschodnie - zbiór zasad moralnych, teologicznych, przysłów, reguł towarzyskich, allegory i powieści wyjętych z Talmudu i pism współczesnych, created by Abraham Buchner,Warsaw 1842.
 • Lewis B., Menage V.L.H., Pellat Ch., Schacht J., hasło „Himar” [in:] Encyclopédie de l’Islam, Leyde 1971.
 • Lurker M., Słownik obrazów i symboli biblijnych, Poznań 1989.
 • van de Mieroop M., Historia starożytnego Bliskiego Wschodu ok. 3000 – 323 p.n.e. , Kraków 2008.
 • Nowicki S., Kozioł dla Azazela. Zwierzęta jako nośniki nieczystości na Wschodzie starożytnym, [w:] Starożytna Palestyna – między Wschodem a Zachodem, Studia Historico – Biblica 1, Lublin 2008.
 • Rozmus D., Al-baranis, „Folia Orientalia” 1999, vol. XXXV.
 • Rozmus D., Al Baranis – plemię czy termin? „Przegląd Orientalistyczny” 2000, no. 1-2.
 • Rozmus D., Leff. Instytucja prawa zwyczajowego w średniowiecznym Maghrebie, „Roczniki Administracji i Prawa” 2016.
 • Shaykh -e- Tariqat Amir -e- Ahl-e-Sunnat, The Four Donkey of Satan English translation from Majlis language, Karachi Pakistan https://data2.dawateislami.net/Data/Books/Download/en/.../8-1.pdf.
 • Szymański E., Tradycje i legendy ludów Afryki Północnej, Kraków 1994.
 • West M.L., Wschodnie oblicze Helikonu. Pierwiastki zachodnioazjatyckie w  greckiej poezji i micie, Kraków 2008.
 • Wypustek A., Magia antyczna, Wrocław 2001.
 • Vorbrich R., Górale Atlasu marokańskiego, Wrocław 1996.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-cc570533-b90d-4bdd-93f6-48ca3b32118b
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.