PL EN


2015 | 106 | 4 | 27-44
Article title

Felieton, gazeta, powieść – o pewnym genologicznym kontekście „Lalki” Bolesława Prusa

Title variants
EN
A Feuilleton, a Newspaper, and a Novel: on Some Literary Genetics Context of “Lalka” (“The Doll”) by Bolesław Prus
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Artykuł dotyczy związków między powieścią "Lalka" Bolesława Prusa a kontekstem publicystycznym, reprezentowanym głównie przez „Kurier Codzienny”, gdzie w latach 1887–1889 ukazywał się w odcinkach pierwodruk utworu. Autorowi nie chodzi o fabularną strukturę właściwą tzw. powieści w odcinku, dobrze już przebadaną także przez polskich literaturoznawców. Interesuje go to, co wynika z wpisania tekstu literackiego w obszar gazetowej strony. Skupia się na podobieństwach gatunkowych powieści i felietonu, na wszelkich aluzjach do wydarzeń bieżących odnotowywanych w sąsiednich działach informacyjnych. Zwraca uwagę na czasowy, geograficzny i społeczny wymiar powieści, porównując go z podobnym wymiarem informacyjnej gazety codziennej. Zdaniem autora rozprawy, to właśnie ten prasowy kontekst stanowił niezwykle ważne tło dla czytelnika Lalki w „Kurierze” i decydował o jej realistycznym odbiorze.
EN
The article refers to the relationships between "Lalka" ("The Doll") by Bolesław Prus and the publicist context represented mainly by “Kurier Codzienny” (“Daily Courier”) in which between 1887 and 1889 the first publication of the novel appeared in episodes. The author, however, does not mean a fictional structure related to so-called novel in episodes, well researched also by Polish literary scholars. He is interested in what results from setting a literary text against a newspaper page, focuses on literary genre similarities between the novel and the feuilleton, on every allusion to present affairs included into the neighboring informative sections. The author also pays attention to temporal, geographical and social dimension of the novel when he compares the aforementioned dimension with that of a daily. In his view, it was the press context that made an important background for The Doll's readers in “Daily Courier” and proved decisive in the novel’s realistic reception.
Year
Volume
106
Issue
4
Pages
27-44
Physical description
Dates
published
2015-12-28
Contributors
  • Uniwersytet Warszawski
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
0031-0514
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-cc5a7c0d-ec2f-44e8-9949-dc98b356b9db
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.