PL EN


2017 | 62 | 2 (373) | 18-31
Article title

Osoba odpowiedzialna a sprawca – akty prawne dotyczące NIK wobec wybranych uregulowań innych ustaw

Content
Title variants
EN
Person Responsible versus Perpetrator – Legal Acts related to NIK versus Selected Provisions of Other Acts
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
In the current Act on NIK, a definition of “a person responsible” cannot be found, nor can be that of “perpetrator – a person who committed an irregularity”, although the legislator has used the former term in several articles of the act without, however, explaining it, and without solving the problem. For example, a post audit statement should indicate persons responsible for irregularities, and the scope and consequences of those irregularities, on the basis of the material gathered in the audit file. This is probably the most significant provision of the Act on NIK, related to the issue discussed in this study. The author, referring to linguistic, systemic and usefulness-related interpretation of the provisions regulating the activity of NIK, as well as post-audit statements, attempts to answer these doubts.
Year
Volume
62
Issue
Pages
18-31
Physical description
Dates
published
2017-04
Contributors
 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
References
 • Banaszak B. 2012. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz. Warszawa.
 • Dębski R. (red.). 2013. System prawa karnego. Nauka o przestępstwie. Zasady odpowiedzialności, Tom 3. Warszawa.
 • Gersdorf M., Rączka K., Raczkowski M. 2014. Kodeks pracy. Komentarz. Warszawa.
 • Giezek J. 2012. Kodeks karny. Komentarz. Część ogólna. Warszawa.
 • Gniewek E., Machnikowski P. 2016. Kodeks cywilny. Komentarz. Warszawa.
 • Grześkowiak A. (red.). 2016. Kodeks karny. Komentarz. Warszawa.
 • Gutowski M. (red.). 2016. Kodeks cywilny. Tom I. Komentarz. Warszawa.
 • Hauser R., Niewiadomski Z. 2011. Ustawa o samorządzie gminnym. Komentarz. Warszawa.
 • Jarzęcka-Siwik E., Skwarka B. 2015. Komentarz do ustawy o Najwyższej Izbie Kontroli. Warszawa.
 • Kałużny S. 2008. Kontrola wewnętrzna. Teoria i praktyka. Warszawa.
 • Królikowski M., Zawłocki R. (red.). 2013. Kodeks karny. Komentarz. Część szczególna. Tom II. Warszawa.
 • Lang W. 1969. „Spór o pojęcie odpowiedzialności prawnej”. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Nauki Humanistyczno-Społeczne. Prawo IX. Zeszyt 37
 • Lang W. 1968. „Struktura odpowiedzialności prawnej”. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Nauki Humanistyczno-Społeczne. Prawo VIII. Zeszyt 31.
 • Morawski L. 2010. Zasady wykładni prawa. Toruń.
 • Mozgawa M. (red.). 2015. Kodeks karny. Komentarz. Warszawa
 • Murat L. 2015. „Nauka o kontroli – rzeczywistość czy postulat?”. Kontrola Państwowa 6.
 • Ochendowski E. 2009. Prawo administracyjne. Część ogólna. Toruń
 • Olejniczak A. (red.). 2014. Prawo zobowiązań – część ogólna. System Prawa Prywatnego. Tom 6. Warszawa
 • Osajda K. (red.). 2016. Kodeks cywilny. Komentarz. Warszawa
 • Padrak R. 2012. Postępowanie kontrolne NIK. Komentarz. Wrocław
 • Pieróg J. 2015. Prawo zamówień publicznych. Komentarz. Warszawa
 • Polak M. 2011. „Pracownicza odpowiedzialność regresowa jako element odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez pracownika osobie trzeciej”. Monitor Prawa Pracy 4
 • Stefański R. A. (red.). 2015. Kodeks karny. Komentarz. Warszawa
 • Świątkowski A. 2016. Kodeks pracy. Komentarz. Warszawa
 • Zajadło J. (red.). 2007. Leksykon współczesnej teorii i filozofii prawa. 100 podstawowych pojęć. Warszawa
 • Zoll A. (red.). 2012. Kodeks karny. Część ogólna. Warszawa.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
0452-5027
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-cc5df86b-f5fe-4955-947a-9ec1d2240318
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.