PL EN


2012 | 28 | 307-314
Article title

Globalization and Socio-Economic Development of the West Pomeranian and the Mecklenburg Vorpommern Regions

Content
Title variants
PL
Globalizacja i społeczno-gospodarczy rozwój regionów województw zachodniopomorskiego i Meklemburgii Pomorza Przedniego
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
Globalization is very contested, however in the context of the West Pomeranian’s and Mecklenburg Vorpommern’s development, it has brought an integrated cooperation. This cooperation is an effective tool for strengthening two nations comparative advantage in the global market. What is more, authors put an emphasis on the strength of the regionalization and globalization processes of the regions and what impact the factors have on the socio-economic development. Moreover, authors prove the two processes may coexist and bring tangible socio-economic effects but only if subjected to an effective management.
PL
Globalizacja jest bardzo sporna, jednak w kontekście rozwoju województw zachodniopomorskiego i Meklemburgii Pomorza Przedniego globalizacja odnosi sukcesy w postaci między innymi zintegrowanej współpracy. Współpraca ta skutecznie wzmacnia oba regiony zapewniając im silniejszą względną przewagę konkurencyjną na globalnym rynku. Co więcej, autorzy kładą nacisk na siłę regionalizacji i globalizacji regionów i jaki wpływ czynniki te mają na rozwój społeczno- -gospodarczy. Dodatkowo autorzy dowodzą, że te dwa procesy mogą ze sobą współistnieć i przynosić wymierne skutki społeczno-ekonomiczne pod warunkiem skutecznego zarządzania.
Year
Volume
28
Pages
307-314
Physical description
Contributors
 • Zachodniopomorska Szkoła Biznesu w Szczecinie Katedra Ekonomii i Biznesu Międzynarodowego
 • Zachodniopomorska Szkoła Biznesu w Szczecinie Katedra Ekonomii i Biznesu Międzynarodowego
References
 • 12th International co-operation of regions, supplementary report, Task Force for the Structural Policy in Poland, Warsaw, 1997.
 • Bauman Z., 2000, Globalizacja, Warsaw.
 • Berlińska U., 2003, Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Pomerania, „Europa zmieniająca się w społeczeństwa wiedzy” Greifswald, 18–19 September.
 • Białoń L., Obrębski T., 1993, Elementy polityki przemysłowej, Ośrodek Nauk Społecznych Politechniki Warszawskiej, Warsaw.
 • Boroń M., 2002, Zmiany aktywności zawodowej ludności Polski w latach 1992–2000 jako przejaw dostosowań jakościowych na rynku pracy, „Demographic studies” 2/142, Polish Academy of Sciences, Committee of Demographic Sciences, Warsaw.
 • Burszta W., 1998, Antropologia kultury, Zysk i S-ka, Poznan.
 • Chirac J., 1996, The economy must be made to serve people, the speech, International Job Conference, June.
 • Flejterski S., Elementy pozytywne i negatywne globalizacji.
 • Głąbicka K., Grewiński M., 2003, Europejska polityka regionalna, „Elipsa”, Warsaw.
 • Glas K., Puślecki Z., Serloth B., 1995, Obcy – Sąsiedzi – Niechciani partnerzy?, Poznań Toruń.
 • Graban M., Piekarski R. (ed.), 2003, Globalizacja i my, Tożsamość lokalna wobec trendów globalnych, Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych UNIVERSITAS, Cracow.
 • Grabowska-Pieśla A., 2003, Rozwój Euroregionu Pomerania w aspekcie współczesnych procesów globalnych [w:] Problemy społeczno-gospodarcze regionów przygranicznych ze szczególnym uwzględnieniem Euroregionu Pomerania, VII Międzynarodowa Studencka Konferencja Naukowa, University of Szczecin.
 • Grosse G., 2002, Globalizacja gospodarcza i jej implikacje dla Polski, Economics 8.
 • Grzywacz W., 2005, Ekonomiści i systemy ekonomiczne, PTE, Oddział Wojewódzki w Szczecinie, Szczecin.
 • Gwiazda A., 2000, Globalizacja i regionalizacja gospodarki światowej, Publishing House of Adam Marszałek, Toruń. http://www.infoport.pl, 20.10.2011.
 • Jałowiecki B., Przestrzeń historyczna, regionalizm, regionalizacja. Oblicza polskich regionów, „Regional and Local Studies” nr 17(50).
 • Kisiel-Łowczyc A.B., 1994, Współczesna gospodarka światowa, University of Gdansk, Gdansk.
 • Kommunalgemeinschaft Europaregion, 1999, Pomerania e.V., Löcknitz.
 • Kulski B., Mikołajczak A., 1997, Podstawy międzynarodowej współpracy regionów, Gdansk University in cooperation with the Regional Office of the Government Centre for Strategic Studies in Gdansk, Gdańsk.
 • Landtag Mecklenburg-Vorpommern, Grenzüberschreitende Zusammenarbeit, 2001, Band III, Zur Parlamentarischen Zusammenarbeit mit der Woiwodschaft Westpommern, Schwerin
 • Malendowski W., Ratajczak M., 2000, Euroregiony Polski krok do integracji, Atla 2, Wrocław.
 • Międzynarodowa współpraca regionów, Report, Task Force for the Structural Policy in Poland Warsaw, June 1997.
 • Rykiel Z., 2000, Globalizacja, unionizacja i regionalizacja polskiej przestrzeni, „Regional and Local Studies” nr 1(1).
 • Scholte J.A., 2006, Globalizacja, Humanitas, Sosnowiec.
 • Stackelberg K., Hahne U., 1998, Teorie rozwoju regionalnego, Rozwój ekonomiczny regionów, PWN, Warsaw.
 • Stiglitz J., 2007, Fair trade – Szansa dla wszystkich, PWN, Warsaw.
 • Stiglitz J., 2005, Globalizacja, PWN, Warsaw.
 • Strzelczyk M., 2003, Współpraca transgraniczna Polski i Niemiec, Instytut Kształcenia Zawodowego w Warszawie, Conference materials, Warsaw.
 • Susmarski P., 2003, Profil wrażliwości gospodarki regionalnej na integrację z Unią Europejską, Województwo zachodniopomorskie, Institute for Market Economics, Gdańsk.
 • Szmyt-Radosevic V., Siemiątkowski P., 2004, Europejski rynek pracy po rozszerzeniu, „Nowe życie gospodarcze” no. 11, 06.06.2004.
 • The Government Centre for the Strategic Studies, 1999, The Office of Regional Development in Szczecin, Szczecin – September.
 • Toczyski W., Sartorius W., Zauch J. (ed.), 1997, Międzynarodową współpraca regionów, Przedświt Publishing House, Warsaw.
 • Wahl P.T., 2003, Ekonomia Globalna, Synteza, Difin, Warsaw. WTO, Ministerial Declaration, 20.11.2001 WT/MIN(01)/DEC/1.
 • Vademecum for small and medium enterprises, 2003, Northern Chamber of Commerce Północna Izba gospodarcza, Szczecin.
 • Zielińska G., 1998, Problemy pracy w perspektywie XXI wieku, Praca i Polityka Społeczna w Perspektywie XXI wieku, The Institute of Labor and Social Affairs, Warsaw.
 • Ziółkowski M., 1998, Miejsce społeczeństwa polskiego w światowym systemie kapitalistycznym. Dylematy teoretyczne i praktyczne, „Culture and Society” no 4.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-cc66818f-070a-493b-ae85-1ddb68104da8
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.