PL EN


2010 | 16: Literatura i rytuały | 281-289
Article title

Między polityką a religią. O rytuałach i rytualności konfederacji barskiej

Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
Keywords
Contributors
References
  • 1. Akt konfederacji barskiej, w: Konfederacja barska. Wybór tekstów, oprac. W. Konopczyński, Wrocław 2004, s. 5 [wyd. 1: Kraków 1928, BN I 102]. ; 2. Apostrof muzy polskiej do Jej Mość Pani Grabowskiej generałowej na konsolacyją onejże po wziętym od konfederacyi mężu, oprac. A. Bąbel, w: Literatura konfederacji barskiej, red. J. Maciejewski oraz A. Bąbel, A. Grabowska-Kuniczuk, J. Wójcicki, t. 3: Wiersze, Warszawa 2008, s. 530-531.. ; 3. A. Brencz, Polska obrzędowość pogrzebowa jako obrzęd przejścia, w: "Lud", t. 71: 1987, s. 215. ; 4. M. Buchowski, Magia i rytuał, Warszawa 1993, s. 96. ; 5. P. Burke, Kultura ludowa we wczesnonowożytnej Europie, tłum. R. Pucek, M. Szczubiałka, Warszawa 2009, s. 213. ; 6. J. A. Chrościcki, Pompa funebris. Z dziejów kultury staropolskiej, Warszawa 1974. ; 7. M. Deflem, Rytuał, antystruktura i religia, czyli Victora Turnera procesualna analiza symboli, tłum. J. Dziekan, "Konteksty. Polska Sztuka Ludowa", R. 56: 2002, nr 1-2, s. 190. ; 8. Diariusze oblężenia Jasnej Góry w roku 1771, oprac. J. Wójcicki, w: Literatura konfederacji barskiej, red. J. Maciejewski oraz A. Bąbel, A. Grabowska-Kuniczuk, J. Wójcicki, t. 4: Silva rerum, Warszawa 2008, s. 83-117. ; 9. Dyjaryjusz konfederacyi barskiej z Latyczewa die 20 Martii 1768 Anno, oprac. J. Wójcicki, w: Literatura konfederacji barskiej, red. J. Maciejewski oraz A. Bąbel, A. Grabowska-Kuniczuk, J. Wójcicki, t. 4: Silva rerum, Warszawa 2009, s. 58, 60. ; 10. Dyjariusz pogrzebu Jego Mości pana Franciszka Pułaskiego wojsk sprzymierzonych Rzeczypospolitej rotmistrza die 17 Augusti 1769 Anno w Lisku, oprac. B. Szleszyński i J. Wójcicki, w: Literatura konfederacji barskiej, red. J. Maciejewski oraz A. Bąbel, A. Grabowska–Kuniczuk, J. Wójcicki, t. 3: Wiersze, Warszawa 2008, s. 452. ; 11. D. Forstner, Świat symboliki chrześcijańskie. Leksykon, tłum. i oprac. W. Zakrzewska, P. Pachciarek, R. Turzyński, Warszawa 2001, s. 19. ; 12. M. Górska, Polonia, Respublica, Patria. Personifikacja Polski w sztuce XVI-XVIII wieku, Wrocław 2005, s. 380-386. ; 13. M. Janion, Czas formy otwartej. Tematy i media romantyczne, Warszawa 1984, s. 134. ; 14. A. Jawłowski, Święty ład. Rytuał i mit mundialu, Warszawa 2007, s. 20-21. ; 15. W. Konopczyński, Konfederacja barska, t. 1, Warszawa 1991, s. 35. ; 16. J. Kowalski, Zwierciadło afektów zarekrutowanych czyli o pewnej chorągwi konfederatów barskich, "Christianitas" 2000 nr 5, s. 112. ; 17. J. Maciejewski, Przedmowa, w: Literatura konfederacji barskiej, red. J. Maciejewski oraz A. Bąbel, A. Grabowska–Kuniczuk, J. Wójcicki, t. 1: Dramaty, Warszawa 2005, s. 8-9. ; 18. Opisanie oblężenia miasta Krakowa od wojska rosyjskiego, oprac. J. Wójcicki, w: Literatura konfederacji barskiej, red. J. Maciejewski oraz A. Bąbel, A. Grabowska-Kuniczuk, J. Wójcicki, t. 4: Silva rerum, Warszawa 2009, s. 64. ; 19. Relacyja o przygotowanej pompie pogrzebowej dla panów Grabowskich 1770, oprac. J. Wójcicki, w: Literatura konfederacji barskiej, red. J. Maciejewski oraz A. Bąbel, A. Grabowska-Kuniczuk, J. Wójcicki, t. 4: Silva rerum, Warszawa 2008, s. 528-529. ; 20. Słownik folkloru polskiego, red. J. Krzyżanowski, Warszawa 1965, s. 275. ; 21. J. Smosarski, Oblicza świąt, Warszawa 1990, s. 143. ; 22. W. Stanek, Konfederacja a ewolucja mechanizmów walki politycznej w Rzeczypospolitej XVIII wieku, w: Między barokiem i oświeceniem. Nowe spojrzenie na czasy saskie, red. K. Stasiewicz, S. Achremczyk, Olsztyn 1996, s. 133–139 (Rozprawy i Materiały Ośrodka Badań Naukowych im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Olsztynie nr 147). ; 23. J. Staszewski, Pomysły reformatorskie czasów Augusta II. Uwagi o dziełach i programach, w: J. Staszewski, "Jak Polskę przemienić w kraj kwitnący…". Szkice i studia z czasów saskich, Olsztyn 1997, s. 93-94. ; 24. W. Szczygielski, Pułaski Józef, w: Polski słownik biograficzny, t. 29, Wrocław 1986, s. 382. ; 25. M. Ślusarska, "My mocą Boga wsparci, ocalając wiarę" - motywy religijne i obrzędowe konfederacji barskiej, w: Konfederacja barska, jej konteksty i tradycje, red. A. Buchmann, A. Danilczyk, Warszawa 2010, s. 157-181. ; 26. J. Tokarska-Bakir, Wstęp, w: V. Turner, Proces rytualny. Struktura i antystruktura, tłum. E. Dżurak, wst. J. Tokarska-Bakir, Warszawa 2010, s. 10. ; 27. V. Turner, Symbols in African Ritual, w: Symbolic Anthropology. A Reader in the Study of Symbols and Meanings, ed. by J. L. Dolgin, D. S. Kemnitzer, D. M. Schneider, New York 1977, s. 183. ; 28. V. Turner, The Forest of Symbols. Aspects of Ndembu ritual, Ithaca, 1967, s. 19.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-cc695679-321d-49bd-b9a4-c78b8d4172ba
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.