PL EN


2013 | 155 | 213-224
Article title

W kwestii przejrzystości rynku nieruchomości

Authors
Content
Title variants
EN
The Issue of Transparency on the Real Estate Market
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
This paper is devoted to the problematics of the transparency of the real estate market. The transparency of this market is evident in entering agreements. A large amount of objective data, to which all interested parties have access to, is a necessary condition for the market to be effective. The market is however effective when the process reflects the changes occurring on the market. The market of real estate is a vague market, which means that it is ineffective. In this paper, an attempt has been made to identify the characteristics of the causes and their occurrences of the low level of transparency of the real estate market. The methodics of the research on the transparency of the national market of real estate is applied by one of the most acknowledged advisory firms in the world.
Year
Volume
155
Pages
213-224
Physical description
Contributors
author
References
 • Analiza rynku. Systemy i mechanizmy. Red. S. Mynarski. Wydawnictwo AE w Krakowie, Kraków 1993.
 • Bryx M.: Rynek nieruchomości. System i funkcjonowanie. Poltext, Warszawa 2006.
 • Fraser W.D., Principles of Property Investment and Pricing. The Macmillan Press, London 1993.
 • http://www.joneslanglasalle.pl.
 • http://nbp.pl/.
 • Koncepcje i metody zarządzania strategicznego oraz nadzoru korporacyjnego. Doświadczenia i wyzwania. Red. A. Zakrzewska-Bielawska. Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2010.
 • Konowalczuk J.: Ekonomiczna definicja nieruchomości oraz ekskluzywność praw do nieruchomości. W: Inwestycje na rynku nieruchomości. Red. H. Henzel. Wydawnictwo AE w Katowicach, Katowice 2004.
 • Kucharska-Stasiak E.: Metodologia wyceny nieruchomości a przejrzystość rynku nieruchomości. "Przegląd Geodezyjny" 2004, nr 8.
 • Kucharska-Stasiak E.: Nieruchomość w gospodarce rynkowej. WN PWN, Warszawa 2006.
 • Kucharska-Stasiak E.: Odwzorowanie rynku w procesie wyceny. Zeszyty Naukowe nr 192, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Poznań 2011.
 • Kucharska-Stasiak E.: Wycena nieruchomości w warunkach silnie zmieniającego się rynku. "Przegląd Geodezyjny" 2007, nr 10.
 • Leksykon rzeczoznawcy majątkowego. Red. E. Kucharska-Stasiak. Polska Federacja Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych, Warszawa 2004.
 • Ogólnopolski raport o kredytach mieszkaniowych i cenach transakcyjnych nieruchomości. Związek Banków Polskich 2009.
 • Ogólnopolski raport o kredytach mieszkaniowych i cenach transakcyjnych nieruchomości. Związek Banków Polskich 2012.
 • Real Estate Transparency. Back on Track. Jones Lang LaSalle 2012.
 • Wrzosek W.: Funkcjonowanie rynku. PWE, Warszawa 2002.
 • Zachodnie rynki nieruchomości. Red. E. Kucharska-Stasiak, Twigger, Warszawa 2004.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2083-8611
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-cc773a4d-06d6-451b-a6aa-d65f9e9f85a1
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.