PL EN


2018 | 18 | 1 | 445-455
Article title

The use of LCC method in running cost analysis of a single-family house

Content
Title variants
PL
ZASTOSOWANIE METODY LCC W ANALIZIE KOSZTÓW EKSPLOATACJI DOMU JEDNORODZINNEGO
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
In the process of making decisions on building a single-family home, many variables of a cost nature should be taken into consideration, which will affect the total level of costs of use of the building in the long-term perspective. Life Cycle Costing (LCC) is a method that can support this process, which is why the main purpose of this article is to analyze the cost of using a single-family home using the LCC method, taking into account environmental aspects that are important in shaping the quality of life of individual households and local communities. In this context, an answer to the following research problem is sought: How to calculate and reduce the costs of using a single-family home in the perspective of its life cycle, taking into account the current and prospective energy and environmental conditions? In order to accomplish the above research objectives, the first part of the article presents the theoretical basis for calculating the costs of maintaining single-family buildings together with a description of use of the LCC method. Next, a case study was presented, within which the long-term costs of maintaining a single-family building were calculated and the pro-ecological possibilities of their reduction were indicated.
PL
W procesie podejmowania decyzji o budowie domu jednorodzinnego należy uwzględnić wiele zmiennych o charakterze kosztowym, które będą wpływać na całkowity poziom kosztów użytkowania budynku w długiej perspektywie czasowej. Metodą, która może wspomóc ten proces jest Life Cycle Costing (LCC), dlatego też głównym celem niniejszego artykułu jest przeprowadzenie analizy kosztów użytkowania domu jednorodzinnego z wykorzystaniem LCC przy uwzględnieniu aspektów środowiskowych, które mają istotne znaczenie w kształtowaniu jakości życia indywidualnych gospodarstw domowych oraz społeczności lokalnych. W tym kontekście poszukuje się odpowiedzi na następujący problem badawczy: W jaki sposób kalkulować i obniżać koszty użytkowania domu jednorodzinnego w perspektywie cyklu jego istnienia przy uwzględnieniu obecnych i perspektywicznych uwarunkowań energetycznych i środowiskowych? By zrealizować powyższe zamierzenia badawcze w pierwszej części artykułu przedstawiono teoretyczne podstawy kalkulacji kosztów utrzymania budynków jednorodzinnych wraz z opisem wykorzystania metody LCC. Następnie zaprezentowano studium przypadku, w ramach, którego skalkulowano długoterminowe koszty utrzymania budynku jednorodzinnego oraz wskazano proekologiczne możliwości ich obniżenia.
Year
Volume
18
Issue
1
Pages
445-455
Physical description
Dates
published
2018-03-01
Contributors
 • The Silesian University of Technology, Institute of Economy and Computer Science, Zabrze
References
 • Badea A., Baracu T. Dinca C., Tutica D., Grigore R., Anastasiu M.,(2014) A life-cycle cost analysis of the passive house “POLITEHNICA” from Bucharest, Energy and Buildings 80.
 • Epstein M. (1996); Measuring Corporate Environmental Performance, McGraw-Hill, Chicago, IL.
 • Han G., Srebic J., Enache –Pommer E.,(2014); Variability of optimal solutions for building components based on comprehensive life cycle cost analysis Energy and Buildings 79.
 • Heck P.(2010) „Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii budynkach” Ifas .
 • Islam H., Jollands M. Setunge S., Haque N., Bhuiyan M.A.,(2015) Life cycle assessment and life cycle cost implications for roofing and floor designs in residential buildings, Energy and Buildings 104.
 • Kaklauskas A.(2015) , Biometric and intelligent decision making support, Intelligent System reference Library 81.
 • Karimpour M., Belusko M., Xing K., Bruno F., (2016) Minimising the life cycle energy of buildings: Review and analysis, Building and Einvironment 73
 • Kiss B.(2016) Exploring transaction costs in passive house-oriented retrofitting, Journal of Cleaner Production 123.
 • Minne E., Crittenden J.C.,(2015) Impact of maintenance on life cycle impact and cost assessment for residential flooring options, International Journal Life Cycle Assess 20.
 • Myna A. (2016) Uwarunkowania przestrzennego zróżnicowania kosztów utrzymania wielorodzinnych zasobów mieszkaniowych, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 391.
 • Pasierb S.,(2010) Ocena istniejących i propozycja nowych mechanizmów zwiększenia efektywności wykorzystania energii i promocji odnawialnych źródeł energii w jednorodzinnych budynkach mieszkalnych, European Climate Fundation, Katowice .
 • Piasecki M.(2013) Wyznaczenie efektywności środowiskowej i ekonomicznej wybranych budynków użyteczności publicznej, Building Research Institute 3/167.
 • Rojas G., Wagner W. (2015), Applying the passive house concept to a social housing project in Austria – evaluation of the indoor environment based on long-term measurements and user surveys, Advances in Building Energy Research.
 • Skowron M. (2012) Zielone Zamówienia Publiczne II Podręcznik, Warszawa
 • Stec A., Kordana S.(2014), Analiza life cycle cost systemów umożliwiających ograniczenie zużycia wody i energii cieplnej w budynku jednorodzinnym, Journal of Civil Engineering, Environment and Architecture 31/61.
 • Wójcik A.(2016), Nieruchomość mieszkaniowa jako instrument inwestycyjny, Annales Oeconomia, 3.
 • Żurawski J.;(2013) Efektywność energetyczna w budownictwie,
 • www.eip-cz-pl.eu/cz/files/Workshopy/02/ZURAWSKI_Budynki.pdf, .
 • http://www.domenadom.pl/produkty/326/enzo-ps.html (12.11.2016)
 • https://www.uokik.gov.pl/stopa_referencyjna_i_archiwum.php (12.11.2016)
 • http://www.pasywnedomy.eu/assets/katalog_projektow_domow.pdf (12.11.2016)
 • https://www.intuswindows.com/passive-house/ (12.11.2016)
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-cc7c8190-c6d8-42aa-803d-2d9d44e44009
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.