PL EN


2014 | 52 | 2 - 30. ROCZNICA RECONCILIATIO ET PAENITENTIA | 67-81
Article title

Sprawiedliwość w kontekście nierówności podmiotów w adhortacji „Reconciliatio et paenitentia”

Content
Title variants
EN
Justice in the View of Inequality of Subjects in the “Reconciliatio et Paenitentia” Exhortation
DE
Die Gerechtigkeit im Kontext der Ungleichheit der Subjekte im Apostolischen Schreiben „Reconciliatio et paenitentia“
FR
La justice dans le cadre de l’inégalité des sujets dans l’exhortation “Reconciliatio et paenitentia”
Languages of publication
PL EN
Abstracts
EN
The purpose of the present article is showing justice as acceptance of inequality of subjects (God and man) in the context of reconciliation. First man has been described as one of the subjects of reconciliation. In the second part the essence of justice is shown in the context of the divine mercy, which does not wipe out justice, but improves and deepens it. In the last part there are presented ways of overcoming the impasse of non-reconciliation. One of them is the necessity of reinterpreting the concept of nature, avoiding blurring the difference of perspectives and at the same time seeking their unity. Another way is combining anthropology with ecclesiology. One more element of overcoming the impasse of non-reconciliation is returning to reinterpreting personal dignity and recognizing the greatness of human mind. Finally, there is understanding responsibility as a response to a calling. Such response is expressed not only in accepting reconciliation, but also in accepting justice based on inequality of subjects, where God himself becomes our justice.
Keywords
Contributors
 • WT UKSW
References
 • Cz. S. Bartnik, Personalizm, Lublin 2008.
 • B. Bourgine, J. Famerée, P. Scolas (red.), L’invention chrétienne du péché, Ed. Cerf, Paris, Université Catholique de Louvain 2008.
 • P. Caye, Morale et chaos. Principes d’un agir sans fondement, Paris 2008.
 • W. Chudy, Filozofia kłamstwa, Warszawa 2003.
 • J.F. Crosby, Filozofia osoby, (tłum. B. Majczyna), Kraków 2007.W. Giertych, Rachunek sumienia teologii moralnej, Kraków 2004.
 • D. Folscheid, Współczesna alienacja podmiotowości: podmiotowość bez podmiotu i podmiot bez podmiotowości, w: Podmiotowa tożsamość, (tłum. J. Migasiński), Warszawa 2001.
 • R. Guardini, Wolność – łaska – los. Rozważanie o sensie istnienia, (tłum. J. Bonowicz), Kraków 1995.
 • Por. J. Habermas, Modernizm – niedopełniony projekt, (tłum. A. Sobota), „Odra” 1987, nr 7-8, s. 47.
 • G. Haeffner, Wprowadzenie do antropologii filozoficznej, (tłum. W. Szymona), Kraków 2006.
 • Jan Paweł II, Adhortacja posynodalna Reconciliatio et paenitentia, Città del Vaticano 1984.
 • Jan Paweł II, Encyklika Veritatis splendor, Città del Vaticano 1993.
 • A. Jougan, Słownik kościelny łacińsko-polski, Poznań-Warszawa-Lublin 1958.
 • J. Krasicki, Po „śmierci Boga”. Eseje eschatologiczne, Kraków 2011.
 • J. Królikowski (red.), Od wiary do teologii. Dokumenty Międzynarodowej Komisji Teologicznej 1969-1996, Kraków 2000.
 • S. Kowalczyk, Współczesny kryzys ideowo-aksjologiczny, Lublin 2011.
 • J.-M. Maldamé, Le péché originel. Foi chrétienne, mythe et métaphysique, Paris 2008.
 • Pamięć i pojednanie. Kościół i winy przeszłości, Dokument Międzynarodowej Komisji Teologicznej 2000, (tłum. J. Królikowski), Kraków 2000.
 • Z. Perz, Actus humanus. Teologiczne aspekty działania moralnego, Warszawa 1999.
 • Z. Perz, Prawo i sumienie a zobowiązanie moralne, Warszawa 2001.
 • J. Ratzinger, Podstawy moralności chrześcijańskiej, (tłum. E. Adamiak), Poznań 1999.
 • I. Rojek, Pomiędzy dobrem a złem. Fenomen wolności w twórczości Fiodora Dostojewskiego, Warszawa 2012 (mps Bibliotka Główna UKSW).W. Rzepa, Odpowiedzialność moralna w kontekście ludzkiej wolności, Lublin 2009.
 • R. Spaemann, O pojęciu natury ludzkiej, w: Człowiek w nauce współczesnej. Rozmowy w Castel Gandolfo, (przygotowanie i przedmowa K. Michalski), Kraków 2006.
 • J. Tischner, Filozofia dramatu, Kraków 1998.
 • J. Tischner, Etyka solidarności oraz „Homo sovieticus”, Kraków 2005, s. 12.
 • J. Tischner, Spór o istnienie człowieka, Kraków 1999, s. 343.
 • Św. Tomasz z Akwinu, Summa contra gentiles.
 • Św. Tomasz z Akwinu, Summa theologiae.
 • X. Thévenot, Le péchés. Que peut-on en dire?, Ed. Salvator, Paris 1997.
 • M. Vacquin, Agir: á chacun sa vérité, w: Qu’est-ce que la vérité, Paris 2007.
 • E.I. Zieliński, Chrystus nie jest zbawcą abstrakcyjnej ludzkości, lecz każdego z nas z osobna, w: P. Gutowski, P. Gut (red.),Z dziejów filozoficznej refleksji nad człowiekiem. Księga Pamiątkowa ku czci Profesora Jana Czerkawskiego (1939-2007), Lublin 2007.
 • J. Życiński, Evolutionary anthropology, human culture and biological determinants, w: P. Gutowski, P. Gut (red.), Z dziejów filozoficznej refleksji nad człowiekiem. Księga Pamiątkowa ku czci Profesora Jana Czerkawskiego (1939-2007), Lublin 2007.
 • http://www.opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/jan_pawel_ii/przemowienia/pokoj_or_01012002.html
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
0585-5594
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-cc816f8d-c1da-4533-a142-8ed743b83ad5
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.