PL EN


2014 | 183 cz 1 | 256-266
Article title

Innowacje w polskich mikroprzedsiębiorstwach

Content
Title variants
EN
Innovativness of Polish Microenterprises
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
This article presents results of a study that aimed to identify differences in the introduction of product, process and organizational innovations between production/ service/trade/building and mixed-activity microenterprises. In order to fulfill the aim of the study, primary data were collected and analyzed. The data gathered from 770 Polish enterprises enabled drawing conclusions about the relationship between the type of activity undertaken by microenterprises and type of the innovation introduced by them in their practice.
Year
Volume
Pages
256-266
Physical description
Contributors
References
 • De Mel S., Mc Kenzie D., Woodruff Ch.: Innovative Firms or Innovative Owners? Determinants of Innovation in Micro, Small, and Medium Enterprises. IZA Discussion Paper No. 3962, Bonn 2009.
 • Dlaczego warto wykorzystywać podejście popytowe do innowacji? Wnioski ze spotkań klubu Innowacyjnych Przedsiębiorstw. PARP, Warszawa 2012.
 • Francik A., Pocztowski A.: Procesy innowacyjne. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Kraków 1991.
 • Gust-Bardon I.: Innowacja w myśli ekonomicznej od XVIII do XX wieku. Analiza wybranych zagadnień. Acta Universitatis Nicolai Copernici. "Ekonomia" XLIII 2012, nr 1.
 • Innowacyjność 2010. PARP, Warszawa 2010.
 • Juchniewicz M., Grzybowska B.: Innowacyjność mikroprzedsiębiorstw w Polsce. PARP, Warszawa 2010.
 • Malhotra M., Chen Y., Criscuolo A., Fan Q., Hamel I., Savchenko Y.: Expanding Access to Finance: Good Practices and Policies for Micro, Small, and Medium Enterprises. World Bank Institute, Washington 2006.
 • Mądra M.: Bariery innowacyjności przedsiębiorstw z sektora MŚP. http://www.ptzp. org.pl/files/konferencje/kzz/artyk_pdf_2013/p018.pdf.
 • Penc J.: Innowacje i zmiany w firmie. Transformacja i sterowanie rozwojem przedsiębiorstwa. Agencja Wydawnicza Placet, Warszawa 1999.
 • Podręcznik Oslo. Zasady gromadzenia i interpretacji danych dotyczących innowacji. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Warszawa 2008.
 • Poznańska K.: Innowacyjność jako źródło przewagi konkurencyjnej polskich przedsiębiorstw. 2003. http://www.rsi.org.pl/dane/download/innowacyjnosc_jako.pdf (07.11.13).
 • Poznańska K.: Uwarunkowania innowacji w małych i średnich przedsiębiorstwach. Dom Wydawniczy ABC, Warszawa 1998.
 • Product and Service Innovation in Small and Medium-Sized Enterprises. Smeal College of Business. The Pennsylvania State University. USA 2006.
 • Raport Polska 2011. Gospodarka-Społeczeństwo-Regiony. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa 2011.
 • Ratajczak M., Mądra M.: Źródła i bariery finansowania innowacji w sektorze MŚP w Polsce. http://www.wne.sggw.pl/czasopisma/pdf/EIOGZ_2008_nr69_s43.pdf
 • Różański J., Marszałek J., Sekuła P.: Inwestycje rzeczowe i kapitałowe. Difin, Warszawa 2006.
 • Zięba M.: Innowacje w małych i średnich przedsiębiorstwach - rozważania teoretyczne. "Przegląd Organizacji" 2011, nr 9.
 • Żołnierski A.: Potencjał innowacyjny polskich małych i średniej wielkości przedsiębiorstw. PARP, Warszawa 2005.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2083-8611
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-cc85d523-3b6b-4952-8fc7-0d9eb79a07b1
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.