PL EN


2015 | 62 | 10: Nauki o rodzinie | 161-173
Article title

Rodzina według św. Jana Pawła II

Title variants
EN
Family According to St. John Paul II
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The family is a place where man discovers his own dignity, where he learns the meaning of love. Family is a school of solidarity. The defense and rediscovery of the human person and his/hers determination to transcendence is, according to Karol Wojtyla, the most important question of our culture. Conjugal love in the image of communio personarum, is presented as the most perfect form of love. Wojtyla tries to describe this shortened spiritualistic view in a human-friendly and family-friendly way. In Pope's philosophy, the experience of me-and-you love plays an extraordinary role. In today's threat to the integrity of the family John Paul II realizes the most fateful dimension of self-alienation of modern man and brings it to the formula „culture of death”. On the other hand, the family is „the place where the culture of life – a school of solidarity – is represented”.
PL
Rodzina jest miejscem, w którym człowiek odnajduje własną godność i uczy się miłości. Rodzina to także szkoła solidarności. Ochrona osoby ludzkiej i na nowo odkrycie jej przeznaczenia do transcendencji jest – według Karola Wojtyły – najważniejszym zagadnieniem współczesnej kultury. Papież podkreśla, że miłość małżeńska w communio personarum oznacza najwyższą formę miłości. Duchowy aspekt w rozwoju człowieka, a także doświadczenie miłości między ludźmi są bardzo ważnymi wymiarami w filozofii K. Wojtyły. W dzisiejszym świecie, w którym istnieje wiele zagrożeń dla integralności rodziny, Jan Paweł II ukazuje najbardziej pesymistyczny wymiar samoalienacji współczesnego człowieka, który sprowadza się do „kultury śmierci”. Z drugiej jednak strony – jak podkreśla Papież – tylko w rodzinie człowiek uczy się solidarności i może się w niej rozwijać kultura życia.
Contributors
 • Christliche Sozialethik und Gesellschaftspolitik, Theologische Fakultätt, Katholische Universität Eichstätt-Ingolstadt, waleszczuk@online.de
References
 • Galińska I.: Seksualizacja już od pieluch, http://niedziela.pl/artykul/106670/ nd/Seksualizacja-juz-od-pieluch (dostęp: 28.01.2015).
 • Groos M., Loichen T., Gerwing M. (Hrsg): Liebe, Leib und Leidenschaft. Zur Theologie des Leibes von Johannes Paul II, Medienverlag 2012.
 • Jan Pawel II: Encyklika społeczna „Centessimus annus”, Watykan 1991.
 • Jan Pawel II: Encyklika społeczna „Laborem exercens”, Watykan 1981.
 • Kamieniecki M.: Muzeum pokaże prawdę, http://www.naszdziennik.pl/polska-kraj/56375,muzeum-pokaze-prawde.html (dostęp: 17.09.2013).
 • Karaś D.: Nauczycielka: moi uczniowie marzą, żeby być gejami, bo to jest na topie, http://trojmiasto.gazeta.pl/trojmiasto/1,35612,14187326,Nauczycielka_ _moi_uczniowie_marza_ _zeby_byc_gejami_.html?as=2#ixzz2XbD6NAVf (dostęp: 29.06. 2014).
 • Kuby G.: Die Globale Sexuelle Revolution. Zerstörung der Freiheit im Namen der Freiheit, Regensburg 2012.
 • Semen Y.: La famiglia secondo Giovanni Paolo II, Milano: 2012.
 • Waleszczuk Z.: Globalizacja solidarności, Wrocław 2007.
 • Waleszczuk Z.: Solidarność w nauczaniu Jana Pawła II, Kraków 2014.
 • Waleszczuk Z.: Wolność osoby ludzkiej w ujęciu Karola Wojtyły i Immanuela Kanta, Wrocław 2014.
 • SOBÓR WATYKAŃSKI II: Konstytucja pastoralna „Gaudium et spes”, http://www. vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/documents/vat-ii_const_ 19651207_gaudium-et-spes_ge.html (dostęp: 1.01.2015).
 • Wojtyła K.: Miłość i odpowiedzialność, Lublin 1960.
 • Wojtyła K.: Osoba i czyn, Lublin 2000.
 • Wojtyła K.: Świętego Jana od Krzyża nauka o wierze, Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL 2000, seria: Człowiek i Moralność, t. 5.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-cc884bcb-0bf5-4daa-a945-1c3addfe1663
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.