PL EN


2014 | 3 (16) nr 1 | 49-56
Article title

The Status of the Consecrated Person in the Teaching of John Paul II

Authors
Title variants
FR
Le statut des personnes consacrées à l'enseignement de Jean-Paul II
PL
Status prawny osoby konsekrowanej w nauczaniu Jana Pawła II
Languages of publication
EN
Abstracts
PL
Autor analizuje ostatnie zmiany dotyczące postrzegania statusu prawnego osoby konsekrowanej w ludzie Bożym. Pojęcia wprowadzone na Soborze Watykańskim II, jak i pojawienie się nowych form życia konsekrowanego w Kodeksie Prawa Kanonicznego z 1983 r. prowadzą do rozwinięcia tej myśli, a być może i eklezjologii w odniesieniu do statusu prawnego osoby konsekrowanej. Analizowanej problematyki dotyczy w szczególności nr 29 i nr 60 Vita Consecrata.
Contributors
  • Doctoral student of Canon Law at John Paul II Catholic University of Lublin, Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin, Poland , mvanscott@yahoo.com
References
  • Hervada Javier, Commentary on “Christ’s Faithful” (canons 204-231), in: Code of Canon Law Annotated, eds. E. Caparros, M. Theriault, J. Thorn, Montreal 1993.
  • Kaslyn Robert, Commentary on Book II, Part I, Canons 204-223, in: New Commentary on the Code of Canon Law (CLSA), eds. J. Beal, J. Coriden, T. Green, Mahwah, NY 2000.
  • McDermott Rose, Commentary on Book II, Part III, Title I, in: New Commentary on the Code of Canon Law (CLSA), eds. J. Beal, J. Coriden, T. Green, Mahwah, NY 2000.
  • Skorupa Ambroży, Koncepcje odnowy życia konsekrowanego w Antepraeparatoria oraz ich recepcja w posoborowym prawie kościelnym, Lublin 2008.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-cc948305-580f-404b-b3b1-f5de64e0eeaf
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.