PL EN


2016 | XCVIII | 179-196
Article title

Economic Growth and Stock Prices: Evidence from Central and Eastern European Countries

Content
Title variants
PL
Wzrost gospodarczy a ceny akcji w krajach Europy Środkowo-Wschodniej
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
The paper discusses the problem of relations between a capital market and real economy measured by the cross-country correlation between long-term stock rate of return and real GDP growth. According to some research results, the correlation is negative for most developed countries in the long run. Other studies indicate rather the lack of correlation, both for highly developed and emerging market countries. The aim of the paper is to present these somewhat controversial results and review plausible reasons for the observed tendencies. The second aim is to present the results of our research obtained with a sample of Central and Eastern European countries, in which capital market began to develop only after the fall of communism, so quite recently. They allow the conclusion that in the CEE economies the correlation between economic growth and equity returns is either positive or unclear. It is difficult to find all reasons why it is so, however, generally these results show that it is difficult to find clear relationship between stock market and economic growth in the world economies.
PL
W artykule omówiono związek pomiędzy koniunkturą giełdową a realną sferą gospodarki, mierzony korelacją pomiędzy stopą zwrotu z rynku akcji a stopą wzrostu PKB. Z niektórych wcześniejszych badań wynika, że związek ten w krajach wysoko rozwiniętych w długim okresie ma charakter korelacji negatywnej. Inne badania wskazują raczej na brak korelacji, zarówno dla krajów wysoko rozwiniętych, jak i rynków wschodzących. Celem artykułu jest zaprezentowanie tych nieco kontrowersyjnych wyników i przegląd możliwych przyczyn zaobserwowanych tendencji. W prezentowanym artykule przedstawiono również rezultaty własnych badań omawianej relacji, przeprowadzonych na próbie państw Europy Środkowo-Wschodniej, w których rynek kapitałowy zaczął rozwijać się dopiero po upadku komunizmu, a więc od relatywnie niedługiego okresu. Jak wykazały wyniki badania, w państwach Europy Środkowo-Wschodniej można mówić raczej o korelacji pozytywnej lub też braku korelacji pomiędzy wzrostem gospodarczym a stopami zwrotu z akcji. Trudno wskazać na jednoznaczną przyczynę tego stanu, ale uzyskane rezultaty wskazują, że nie można w sposób jednoznaczny określić związku, który występuje pomiędzy wzrostem gospodarczym a rynkiem akcji w poszczególnych krajach.
Year
Volume
Pages
179-196
Physical description
Dates
published
2016
Contributors
author
 • Katedra Ekonomii Przemysłu i Rynku Kapitałowego, Instytut Ekonomik Stosowanych i Informatyki, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny
 • Katedra Ekonomii Przemysłu i Rynku Kapitałowego, Instytut Ekonomik Stosowanych i Informatyki, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, Uniwersytet Łódzki
References
 • Binswanger Mahtias, Stock Market Booms and Real Economic Activity: Is this Time Different?, International Review of Economics & Finance, 2000/9/4, pp. 387–415.
 • Binswanger Mahtias, Stock Returns and Economic Activity in the G-7 Countries: Did the Relationship Change during the 1980s?, Quarterly Review of Economics and Finance, 2004/44/2, pp. 237–252.
 • Brainard William, Tobin James, Pitfalls in Financial Model-building, American Economic Review 1968/58/2, pp. 99–122.
 • Brzeszczyński Janusz, Gajdka Jerzy, Schabek Tomasz, Koniunktura giełdowa a zmiany w realnej sferze gospodarki w Polsce, Przegląd Organizacji 2009/7–8, pp. 3–9
 • Cornell Bradford, Economic Growth and Equity Investing, Financial Analyst Journal, 2010/66/1, pp. 54–64.
 • Demirguc-Kunt Ash, Levine Ross, Stock Markets, Corporate Finance and Economic Growth. An Overview, The World Bank Economic Review 1996/10/2, pp. 223–239.
 • Estrada Javier, Blinded by Growth, Journal of Applied Corporate Finance 2012/24/3, pp. 19–25.
 • Gajdka Jerzy, Pietraszewski Piotr, Wzrost gospodarczy a ceny akcji, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego 2014/804, pp. 399–408.
 • Goldsmith Raymond, Financial Structure and Development, Yale University Press, New Haven 1969.
 • Gurley John, Shaw Edward, Financial Aspects of Economic Development, American Economic Review 1955/45, pp. 515–538.
 • Hassapis Christis, Kalyvitis Sarantis, Investigating the Links between Growth and Stock Price Changes with Empirical Evidence from the G-7 Economies, Quarterly Review of Economics and Finance 2002/42/3, pp. 543–575.
 • Huang Alan, Wirjanto Tony, Is China’s P/E Ratio too Low? Examining the Role of Earnings Volatility, Pacific-Basin Finance Journal 2012/20/1, pp. 41–61.
 • Krugman Paul, The Myth of Asia’s Miracle, Foreign Affairs 1994/73(7), pp. 62–78.
 • Lucas Robert, Jr., Why Doesn’t Capital Flow from Rich to Poor Countries?, American Economic Review 1990/80/2, pp. 92–96.
 • Malkiel Burton, A Random Walk Down Wall Street, W.W. Norton&Company, New York 1999.
 • McKinnon Ronald, Money and Capital in Economic Development, Brookings Institution Press, Washington, D. C. 1973.
 • Miller Merton, Financial Markets and Economic Growth, Journal of Applied Corporate Finance 1998/11/3, pp. 8–15.
 • Modigliani Franco, Monetary Policy and Consumption: Linkages via Interest Rate and Wealth Effects in the FMP Model, in: Consumer Spending and Monetary Policy: The Linkages, Conference Series, No. 5, Federal Reserve Bank of Boston, Boston 1971, pp. 9–85.
 • Ritter Jay, Is Economic Growth Good for Investors, Journal of Applied Corporate Finance 2012/24/3, pp. 8–18.
 • Rioja Felix, Valev Neven, Finance and the Sources of Growth at Various Stages of Economic Development, Economic Enquiry 2004/42/1, pp. 127–140.
 • Sawhney Bansi, Anoruo Emmanuel, Feridun Mete, Long-run Relationship Between Economic Growth and Stock Returns: An Empirical Investigation on Canada and the United States, Journal of Economics 2006/54/6, pp. 584–596.
 • Siegel Jeremy, Stocks for the Long Run, fourth edition, McGraw-Hill, New York 2002.
 • Solow Robert, A Contribution to the Theory of Economic Growth, Quarterly Journal of Economics 1956/70/1, pp. 65–94
 • Schumpeter Joseph, Theorie der wirtshaftlichen Entwicklung: eine Untersuchung über Unternehmergewinn, Kapital, Kredit, Zins und den Konjunkturzyklus, Dunker und Humblod, München 1912.
 • Wyżnikiewicz Bohdan, Fundowicz Jacek, Peterlik Marcin, Łapiński Krzysztof, Dudek Łukasz, Silna giełda siłą gospodarki, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, Warszawa 2005.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
00816841
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-ccaa4f61-4e69-4886-8df8-3f2c5795bf5f
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.